Treść podstrony

Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Władze Wydziału:

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Pracownicy dydaktyczni:

Współpracownicy (przedmioty wydziałowe):

Współpracownicy (przedmioty międzywydziałowe):

Na przestrzeni minionych ponad 50 lat, od kiedy Jazz a później Jazz i muzyka estradowa stały się kierunkiem studiów w Akademii Muzycznej w Katowicach, wśród kadry profesorskiej i dydaktycznej prowadzącej zajęcia na Wydziale znaleźć można nazwiska tak wybitnych pedagogów jak m.in.: Zbigniew Kalemba, Andrzej Szmidt, Andrzej Janicki, Paweł Roczek, Roman Siwek, Lothar Dziwoki, Urszula Mitręga, Eugeniusz Modliszewski, Józef Szwed, Czesław Płaczek, Józef Świder, Edward Bogusławski, Piotr Warzecha czy Krystyna Prońko.

instytut-jazzu_01      instytut-jazzu_04      instytut-jazzu_06

Kadrę wykładowców Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej obecnie stanowią wybitni instrumentaliści i pedagodzy, wśród których znajdziemy takie nazwiska jak: Piotr Wojtasik, Bernard Maseli, Grzegorz Nagórski, Andrzej Zubek, Wojciech Niedziela, Pawel Tomaszewski, Jerzy Główczewski, Henryk Gembalski, Jerzy Jarosik, Adam Buczek, Pawel Dobrowolski, Adam Kowalewski, Michał Barański, Mieczysław Szcześniak, Anna Gadt - ścisła czołówka polskich instrumentalistów i liderów własnych projektów muzycznych. Wielu z nich regularnie zajmuje czołowe lokaty w ankietach i rankingach muzycznych m.in. Jazz Top miesięcznika "Jazz Forum".

Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej wizytowali prowadząc workshopy i zajęcia indywidualne tak znakomici jazzmani jak: Dawid Samuels, Eddie Henderson, Victor Lewis, Matthew Garrison, Jim Bard, Garrison Fewell, Ravi Coltrane, Mark Helias, Brad Shepik, Matt Mitchell i Jim Black.

Absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego to niejednokrotnie laureaci prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, którzy wnosząc wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej rozsławiają Uczelnię poza granicami kraju. Obok wspomnianych wykładowców-wychowanków Akademii, to m.in.: Stanisław Sojka, Lora Szafran, Krystyna Prońko, Ewa Uryga, Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz, Przemysław Raminiak, Maciej Grabowski, Krzysztof Gradziuk, Anna Serafińska, Anna Stępniewska, Paweł Tomaszewski, Grzegorz Karnas, Maciej Obara, Patryk Gruszecki, Krzysztof Zawadzki, Michał Tokaj, Sławomir Kulpowicz, Jerzy Głód, Piotr Wyleżoł, Piotr Schmidt i Jerzy Małek.

Również najnowsze dokonania studentów – i kontynuacja pasma konkursowych sukcesów – rysują optymistyczny obraz jutra we współczesnym jazzie.

Grono pedagogów składa się z doświadczonych, samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora, doktora habilitowanego, doktora – a równocześnie wybitnych artystów, instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów i aranżerów oraz reżyserów dźwięku.

instytut-jazzu_02      instytut-jazzu_05      instytut-jazzu_03

Aktualnie Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej funkcjonuje w strukturze:

  • forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne,
  • rodzaj studiów: I stopnia (3-letnie licencjackie) oraz II stopnia (2-letnie magisterskie)
  • specjalność: kompozycja i aranżacja, instrumentalistyka, wokalistyka (jazzowa/estradowa), realizacja nagłośnienia (tylko studia niestacjonarne)

Historia i działalność Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

W 1968 roku prof. Zbigniew Kalemba powołał do życia – jako pierwszą tego typu w Polsce jednostkę dydaktyczną – Studium Zawodowe Muzyki Rozrywkowej, przekształcone w 1969 roku w Wydział Muzyki Rozrywkowej PWSM w Katowicach. Zmiana nazwy na Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w 1984 roku związana była z dominacją orientacji jazzowej. Wydział kształcił w specjalnościach: kompozycja i aranżacja, wykonawstwo instrumentalne i wykonawstwo wokalne. W 2004 roku, w wyniku reorganizacji struktury Uczelni, utworzony został Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w którego skład wchodził Instytut Jazzu, będący kontynuatorem i spadkobiercą tradycji dawnego Wydziału.

W 2004 roku wspólną decyzją Rad Wydziałów: Wydziału Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej (d. Wydziału I) oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (d Wydziału V) nastąpiło połączenie obu Wydziałów w nową jednostkę organizacyjną, która przyjęła nazwę Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. W roku 2019 ponownie zmienia się struktura Uczelni i powraca Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, którym do dziś kieruje najmłodszy w historii Wydziału Dziekan: dr hab. Paweł Tomaszewski prof. AM.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży zainteresowanej muzyką jazzową i rozrywkową, w październiku 1997 roku rozpoczęło działalność odpłatne Wieczorowe Studium Jazzu, obecnie przekształcone w studia niestacjonarne I i II stopnia. Ich pierwszym dyrektorem (w latach 1997-2007) był śp. Ernest Małek , a obecnie mgr Bronisław Duży.

W pierwszych latach działalności kadrę Wydziału – obok prof. Z. Kalemby i Andrzeja Szmidta – stanowili m.in.: prof. Andrzej Janicki i Paweł Roczek – prowadzący klasę saksofonu, Roman Siwek i Lothar Dziwoki (puzon), Urszula Mitręga, Krystyna Prońko (śpiew), Eugeniusz Modliszewski, Ryszard Kozieł (trąbka). Klasę aranżacji prowadzili Józef Szwed i Czesław Płaczek, którzy uczyli także podstaw dyrygowania. Prof. Józef Świder prowadził zajęcia z harmonii i kontrapunktu, a prof. Edward Bogusławski wykładał współczesne techniki kompozytorskie.

jazz_01      jazz_02      jazz_03

W 1972 roku na Wydziale powstaje big-band, prowadzony początkowo przez Andrzeja Zubka, którego w latach 1976-81 zastąpił prof. Zbigniew Kalemba. Od 1981 roku liderem zespołu został ponownie Andrzej Zubek, a kierowany przez niego big-band, będący wizytówką Wydziału, stanowi zarazem znakomity warsztat dla przyszłych solistów, muzyków orkiestrowych i aranżerów. Wysoki poziom i umiejętności wykonawcze muzyków big-bandu przekładały się bezpośrednio na uczestnictwo w licznych koncertach, festiwalach i konkursach krajowych jak również zagranicznych, a także na udział w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz nagraniach płytowych.

jazz_04      jazz_05      jazz_06

Wydział jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej. Formuła losowania wykonywanych utworów tuż przed występem odróżnia ten właśnie Konkurs od innych przeprowadzanych w kraju. Wśród jego laureatów wymienić można m.in. Jerzego Główczewskiego, Macieja Sikałę, Wojciecha Niedzielę, Artura Dutkiewicza i Wiesława Pieregorólkę.

Najnowszą inicjatywą Wydziału w ostatnich latach jest organizowany corocznie – od 2006 roku – Śląski Festiwal Jazzowy, którego pomysłodawcą jest prof. dr hab Jerzy Jarosik. obok koncertów – efektywna i szeroko pojęta edukacja jazzowa, organizowana przede wszystkim w formie warsztatów jazzowych. M.in. podczas trzeciej edycji Festiwalu w 2008 roku w warsztatach wzięli udział SIM Faculty Band (USA), Ralph Alessi – trąbka, Ravi Coltrane – saksofon, Brad Shepik – gitara, Matt Mitchell – fortepian, Mark Helias – kontrabas, Jim Black – perkusja.

jazz_07      jazz_08      jazz_09

Ważne miejsce w działalności Wydziału zajmuje współpraca zagraniczna, m.in. z University of Louisville, Kentucky (USA), owocującą obustronnymi wizytami pedagogów. M.in. były Dziekan Wydziału: Jacek Niedziela dwukrotnie wizytował tamtejszą uczelnię, a w lutym 2004 wraz z bratem Wojciechem prowadzili "clinics" dla studentów i koncertowali podczas Festiwalu "Jazz Week". Potentat amerykańskiej edukacji jazzowej, Jamey Aebersold, firmujący nauczanie w Louisville, w uznaniu wysokiego poziomu nauczania na naszym Wydziale, ufundował dwa stypendia na letnie warsztaty w USA. Skorzystali z nich perkusista Paweł Dobrowolski i puzonista Jacek Namysłowski. Naszymi gośćmi z Uniwersytetu w Louisville byli prof. Mike Tracy oraz wykładowcy Jason Tiemann i Craig Wagner. Dzięki tym kontaktom w znaczny sposób poszerzyły się zasoby wydziałowej biblioteki, płytoteki i wideoteki, a big-band zyskał sporo znakomitych partytur.

W ostatnich latach Wydział wizytowali, prowadząc workshopy lub grając koncerty, tak znakomici jazzmani, jak: trzykrotny laureat "Grammy", wibrafonista David Samuels, trębacz Eddie Henderson, perkusista Victor Lewis, a także Mathew Garrison (bg), Jim Beard (p), Garrison Fewell (g), Marc Johnson (b), i Michael Parkinson (tp), reprezentujący kolejny amerykański uniwersytet – Webster University St. Louis.

jazz_10      jazz_11      jazz_12

Rok 2019 był dla Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej rokiem jubileuszowym- odbyły się liczne koncerty, warsztaty muzyczne, spotkania, zwieńczone Koncertem Galowym w sali NOSPR, w którym udział wzięli zarówno absolwenci jak i obecni pedagodzy oraz studenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Poziom artystyczny tego wydarzenia, znamienite nazwiska wykonawców i wielkie zainteresowanie ze strony słuchaczy potwierdziły tylko, że muzycy wywodzący się z katowickiego Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej stanowią trzon i ścisłą czołówkę polskiej branży muzycznej.

Zobacz również:


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie