Treść podstrony

Szendzielorz-Jungiewicz Gabriela

prof. dr hab.

zdjęcie

Wykształcenie:

1983: magisterium  na podstawie pracy „Aleatoryzm -  jego źródła i przejawy pochodne” (promotor: prof. dr hab. Leon Markiewicz), specjalność: teoria muzyki, Wydział Kompozycji, Dyrygentury
i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
1987: magisterium (klasa prof. Czesława Stańczyka), specjalność: fortepian, Wydział Instrumentalny, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
1990: przewód kwalifikacyjny I stopnia, Wydział Instrumentalny, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
1999: przewód kwalifikacyjny II stopnia, Wydział Instrumentalny, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Zatrudnienie:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (później Akademia Jana Długosza) w Częstochowie: 1983-2008
Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach: od 1987 (od 2012 na stanowisku profesora)
Nagrody:

Wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi (1986)
Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1990, 1995, 1997, 1999, 2000)
Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2017)
Pełnione funkcje:

Członek Komisji Wydawniczej AM w Katowicach (2002–2005)
Członek Senatu AM w Katowicach (2012–2016)
Kierownik Studiów Doktoranckich AM w Katowicach (od 2016)
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje książkowe (monografie):

„Utwory aleatoryczne w dydaktyce”, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1996
„Praktyka wykonawcza XX wieku – propozycja realizacji zajęć dla pianistów”, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2003
Publikacje w monografiach wieloautorskich:

„Pedagogiczne walory utworów aleatorycznych”, [w:] „Materiały z międzynarodowej sesji Edukacja artystyczna w kontekście kultury europejskiej", organizowanej przez Uniwersytet w Sumy  (Ukraina)”, red. G. J. Hikolai, Sumy 2004
Komentarz do Solo Edwarda Bogusławskiego, [w:] „Emocja           utkana z dźwięku. Edward Bogusławski życie – dzieło”, red. I. Bias, M. Bieda, A. Stachura, Częstochowa 2005
„Children’s Songs  Chicka Corei dla pianistów nie tylko jazzowych”, [w:] „Edukacja Muz. II, Prace Naukowe AJD”, red. M. Popowska, Częstochowa 2008
„Extensions Marka Stachowskiego-nieistniejąca grafika?”, [w:] „Między muzykologiczną refleksją
a pedagogiczną pasją”, red. I. Mida, A. Waluga, Katowice 2008
„Problemy zapisu w wybranych utworach XX wieku dla młodych pianistów”, [w:] „Z zagadnień wykonawstwa instrumentalnego. Historia i współczesność,  red. R. Gawroński, M. Zagórski, Częstochowa 2008
„Fortepian w twórczości Edwarda Bogusławskiego”, [w:] „Edward Bogusławski twórca i pedagog”, red. M. Kaniowska, A. Stachura-Bogusławska, Częstochowa 2009
„Improwizacja - między okiełznaniem a rozbudzeniem wyobraźni. Propozycja realizacji zajęć dla pianistów”, [w:] „Muzyka fortepianowa. Refleksja teoretyczna. Sztuka pianistyki”, red.
T. Błaszkiewicz, A. Kozłowska-Lewna, D. Szlagowska, Gdańsk 2012
Komentarz do Extensions Marka Stachowskiego, [w:] „Dni muzyki Marka Stachowskiego w 10 rocznicę śmierci”, Kraków 2014
„Otwarte” partytury, improwizacja, kreacja – muzyka współczesna na zajęciach Fortepianu dodatkowego, [w:] „Integrująca rola fortepianu obowiązkowego w procesie nabywania wiedzy i umiejętności świadomej pracy nad utworem”, red. E. Hoffman, Kraków 2017        
https://www.amuz.krakow.pl/wp- content/uploads/sklep/integrujaca%20rola%20fortepianu-wersja%20ostateczna.pdf       
„Improwizacja w procesie dydaktycznym”, [w:] „Improwizacja jako osobista wypowiedź twórcza”, red. I. Bias, G. Szendzielorz-Jungiewicz, Katowice 2019
Redakcja:

„Improwizacja w procesie dydaktycznym”, red. G. Szendzielorz-Jungiewicz, Katowice 2019
Recenzje wydawnicze:

„Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej”, red. G. Oliwa, Rzeszów 2008
„Walter Fleischmann: Sztuka ukryta w nutach. O odczytywaniu zapisu. Refleksje wiedeńskiego pianisty i pedagoga (w tłumaczeniu z niemieckiego Macieja Zagórskiego)”, Częstochowa 2020
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Wykonawstwo:

Koncerty solowe, kameralne i z orkiestrami w Polsce i za granicą (Czechy, Słowacja, Niemcy, Brazylia) oraz udział w festiwalach:

Międzynarodowy Festiwal „Mozart w Pradze” (1991); Międzynarodowy Festiwal „Dni Kompozytorów Krakowskich” (1999); Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem (1999); Międzynarodowy Festiwal „Warszawska Jesień” (2005); Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Goianii/Brazylia (2013), Śląskie Dni  Muzyki Współczesnej w Katowicach (1987, 1996, 1998, 2006, 2008, 2010);  Musica Polonica Nova we Wrocławiu (2002, 2006, 2008); Górnośląski Festiwal Kameralistyki „Ars Cameralis” w Katowicach (1995, 1996, 1997, 2002); Polska Muzyka Najnowsza – Festiwal Prawykonań w Katowicach (2005, 2007, 2009, 2011, 2019); Spotkania z muzyką XX wieku w Krakowie (1997, 2000); Festiwal „Kwartet Śląski i Jego Goście” w Katowicach (2004); Maraton Twórczości Góreckiego w Katowicach (2003); „Forte-Piano” w Bydgoszczy (1997); Dni Muzyki Kameralnej w Radomiu (1983, 1988); Dni muzyki Bogusława Schaeffera w Katowicach (1983); Dni Kultury Węgierskiej w Katowicach (1985); Tydzień z Muzyką Bacha i Haendla w Katowicach (1985); Augustowskie Spotkania Młodych (1985); Festiwal Muzyki Fascynującej w Katowicach (1983, 1984, 1985); Dni Kultury Bułgarskiej w Katowicach (1986); Radomski Tydzień Jeunesses Musicales (1987); Dni Muzyki Kameralnej w Radomiu (1988); Festiwal Kompozytorów Nowohuckich (1989); Festiwal Muzyki Instrumentalnej w Katowicach (2009, 2011); Mikołajowy Festiwal Muzyczny w Rydułtowach (2009, 2010); Festiwal „Muzyczna Praga” w Warszawie (2006); Muzyczne Lato w Pałacu w Rybnej (2006); Dni Muzyki na Zamku
w Suchej Beskidzkiej (2006); Śląski Festiwal Bachowski w Katowicach (2008); Wieczory z muzyką Szymanowskiego w Katowicach (2000, 2001, 2005); Festiwal Muzyki Współczesnej  Nowe Fale w Gdańsku (2015); Poznańska Wiosna (2017); Sacrum Non Profanum w Trzęsaczu/Szczecinie (2017, 2020)

Prawykonania:

Z. Bargielski: Dolina tęczowych dzwonów (2008), Histe(o)ryjki (2019); M. Błażewicz: Ballada na 2 fortepiany i perkusję (2006); E. Bogusławski: Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1994), Solo (1994); W. Cienciała: Variants No. 1 ze skrzypcami (1995), Dist.Bells (2008), M. Cynk: Taniec dzwonów (2009), 3 małe utwory na 2 fortepiany (2015); Walc triste (2017); J. Daszek: Eripe me de inimicis meis, Deus (1994); A. Dziadek: Valse brillante (1998), Nokturn (2001),  Dzwony (2004), 3 Klavierstücke na 4 ręce (2009); H. Fiore: Drawing Music z sopranem i komputerem (1999); R. Gabryś: Gondola lugubre (1997), Biały walc „Gabriela” (1998), Muzyka muru berlińskiego na 4 ręce (2001), Czarny walc (2005), Kajze mi się podział z sopranem (1999); J. Glenc: 7 Reflections (2004); P. Grella: In Abstracto (1985), Walc (2002); A. Gronau: Anielskie podzwonne (2010); D. Janus: Cyberwalc (2000), Etiuda na 4 ręce (2003), Etiuda na 2 fortepiany (2011); D. Jaskot: Res (2008); G. Jurczyk: Rozproszenia (2015); A. Kątny: Jesienny taniec (2012); J. Kornowicz: Wstęga purpury (2002), Dzwony od Nielisza na 2 fortepiany (2011); J. Kowalska-Lasoń: Z nich wynika wszystko inne (2019); M. Maliszczak: 4 Sentymenty dla Gabrieli nr 1 (2000), nr 2, 3, 4 (2003); M. Małecki: Dzwony Pól Elizejskich (2008); P. Moss: Drŏle de Valse (2015); K. Moszumańska-Nazar:  Noveletta  z fletem (2007); B. Ocias: Concertino z orkiestrą (1993); A. Nowak: Green Mary Hill  na 2 fortepiany (2009); T. Praszczałek: Valse macabre (2002); G. Pstrokońska-Nawratil: Jak przebiśniegi wiosną z fletem, skrzypcami, akordeonem (1997), Madrygał na 2 fortepiany (2011), Muszelki (2013); P. Radko: 7 miniatur (2007), Pieśń bez słów (2015); Intermezzo (2019); D. Rudnicki: N4R na 4 ręce (2003); B. Schaeffer: Walc dla G. S. (2002), Improvisioni z zespołem instrumentalnym (2002), V koncert fortepianowy z zespołem śpiewaków (2005); M. Stachowski: 5 małych walców (1998), Extentions z zespołem wokalno-instrumentalnym (2001); K. Stępniewska: Dzwony biją cały rok (2011), Mikrowalce (2012); P. Szczotka: Po srebrze malowane (2019); R. Twardowski: Campane IV (2006); A. Zawadzka-Gołosz: Chorały traw (2015), Sussuro di campane (2017); J. Zdechlikiewicz: Phoenix Park z perkusją (2001), Ham saa z perkusją (1995), Od palm do gwiazd od gwiazd do cieni na 4 ręce (2001), Walc kryminalny (2003); A. Zubek: Jeszcze jeden (2000)

Nagrania:

a) CD monograficzne:

1999: „Walc w muzyce XX wieku”, Radio Katowice, M. Ravel: Walce szlachetne i sentymentalne nr 1, 2, 3; B. Bartók: Bagatela nr 14: A. Skriabin: Quasi Valse op. 47; K. Szymanowski: Walc romantyczny; C. Debussy: La plus que lent; B. Martinů: Szkic nr 3; A. Schönberg:  Walc op. 23; J. Sibelius: Valse triste; G. Bacewicz: Walc; D. Szostakowicz: Walc; F. Poulenc: Walc; I. Strawiński: Walc; K. Serocki: Walczyk; Z. Krauze: Music Box Waltz; P. Radko: Melancholijny walc; A. Dziadek: Valse brillante; M. Stachowski: 5 małych walców; B. Barber: Walc
2009: „Muzyka współczesnych kompozytorów śląskich dla 2 pianistów” (z  A. Jungiewiczem), Śląskie Towarzystwo Muzyczne: J. Świder: Allegro. Moderato; H. M. Górecki: Toccata op. 2; Pięć utworów op. 13; J. W. Hawel: Capriccio-Fantasia nr 2; A. Glinkowski: Dialogos; E. Bogusławski: Preludia dziecięce; A. Dziadek: Dzwony o zmierzchu
2011: „Dzwony”, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej: K. Stępniewska: Dzwony biją cały rok; M. Małecki: Dzwony Pól Elizejskich; G. Pstrokońska-Nawratil: Strumyk i słonko albo Campanella z Doliny Małej Łąki; W. Cienciała: Dist. Bells; M. Cynk: Taniec dzwonów; T. Kamieniak: Dzwony Dionysosa; A. Gronau: Anielskie podzwonne; A. Dziadek: Dzwony
b) CD nagrania zbiorowe:

1995: E. Bogusławski: Solo, WSP Częstochowa 1995;
1996: E. Bogusławski: Elegia z M. Szopą - wiolonczela, ZKP Oddział w Katowicach
2005: J. Glenc: Reflections, Kanon Sosnowiec
2005: E. Bogusławski: Trio fortepianowe z A. Musialskim-skrzypce, M. Szopą-wiolonczela, AJD Częstochowa 2005
2006: A. Dziadek: Dzwony, ZKP Oddział w Katowicach
2008: M. Kaniowska: Czarodziejskie impresje, Fundacja dla Śląska
2010: A. Dziadek: 2 bagatele, Nokturn, Dzwony, Acte Preable
2018: A. Garbal: Dyptyk, Walc jednej chwili, Acte Preable
2019: P. Szczotka: Po srebrze pisane, wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
c) nagrania dla Polskiego Radia:  

kompozycje  m. in.: Z. Bargielskiego, M. Błażewicza, E. Bogusławskiego, W. Cienciały, M. Cynk, A. Dziadka, R. Gabrysia, H. M. Góreckiego, L. Hughsa, D. Jaskot, D. Janusa, J. Kornowicza, J. Kowalskiej-Lasoń, J. Łuciuka, B. Martinů, K. Moszumańskiej–Nazar, W.A. Mozarta, G. Pstrokońskiej-Nawratil, P. Radko, B. Schaeffera, M. Stachowskiego, K. Stępniewskiej, B. Szabelskiego, R. Twardowskiego, A. Weberna, J. Zdechlikiewicz

d) rejestracje telewizyjne:

P. Grella: In Abstracto, 03.12.1985;  A. Skriabin: Vers la flamme, 4 Preludia op. 74, 04.06.1995;  „Walce XX wieku”: M. Ravel, C. Debussy, S. Barber, B. Martinů, D.  Szostakowicz, F. Poulenc, 06.09.1996; M. Stachowski: Mały walc nr 3; 25.09.1999; K. Szymanowski: Walc romantyczny, M. Ravel: Walce szlachetne i sentymentalne 20.03.2000; B. Schaeffer: V koncert fortepianowy z Zespołem Śpiewaków „Camerata Silesia” 28.10.2006; A. Glinkowski: Dialogos, J. Zdechlikiewicz: Kryminalny Walc,
E. Bogusławski: Preludia dziecięce, P. Grella: In Abstracto, D. Janus: Etiuda, z A. Jungiewiczem – fortepian, 17.05.2007

INNA DZIAŁALNOŚĆ:

Prowadzenie kursów, seminariów, warsztatów muzyki współczesnej i improwizacji fortepianowej m. in.: kursy: Ogólnopolskie Mistrzowskie Kursy Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w Bystrzycy Kłodzkiej - eksperymentalne formy wykonawcze, teatr instrumentalny (1996 – 2004); Letni Kurs Pianistyczny w Szczecinku – odczytywanie nowych partytur (2007); Forum Pianistyczne w Sanoku – improwizacja fortepianowa (2010); Kurs Pianistyczny w Liberec/Czechy – interpretacja
i wykonawstwo utworów F. Chopina i kompozytorów XX wieku (2010) 
seminaria metodyczne dla nauczycieli: w Skarżysku–Kamiennej (2000), Kielcach (2000), Lublinie (2001), Gliwicach (2003), Jeleniej Górze (2004, 2005, 2007), Wrocławiu (2006), Olsztynie (2006), Lublinie (2007), Gdańsku-Wrzeszczu (2007)
warsztaty dla uczniów i nauczycieli dotyczące muzyki XX wieku – problemów zapisu, interpretacji a także teatru instrumentalnego, fortepianu preparowanego i improwizacji w Białymstoku ( 2002), Wrocławiu (2005, 2006), Pile (2005), Olsztynie (2006), Lublinie (2007), Szczecinku (2007), Kielcach (2008, 2011), Szczecinie (2009), Rydułtowach (2009, 2010), Lublinie (2009, 2015), Jeleniej Górze (2009), Toruniu (2010), Ostrowcu Świętokrzyskim (2012, 2015), Warszawie (2012), Ostrowie Wielkopolskim (2013), Busku Zdroju (2014), Kaliszu (2014), Rudzie Śląskiej (2015), Krakowie (2016), Kędzierzynie-Koźlu (2016), Katowicach (2016)  
Jurorka w konkursach pianistycznych i kompozytorskich: Transgraniczne Konkursy Muzyki Polskiej w Jeleniej Górze (2005, 2007, 2012, 2013); Konkursy Wykonawcze Konserwatorium Muzycznego Towarzystwa Muzycznego im. Stoińskiego w Katowicach (2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2017); Konkurs Muzyka Polska w Jeleniej Górze (2010); Konkurs kompozytorski na utwór inspirowany muzyką Fryderyka Chopina w Toruniu (2010); Konkurs kompozytorski na utwór fortepianowy dla dzieci w Rydułtowach (2011); Wojewódzki Konkurs Pianistyczny w Kielcach (2011);  Konkurs pianistyczny dla dzieci w Rydułtowach (2012); Konkurs kompozytorski na hejnał miasta w Rydułtowach (2014); Konkurs Miniatur Współczesnych w Busku Zdroju (2015, 2016, 2018); Międzyszkolne Konfrontacje Zespołów Kameralnych w Rudzie Śląskiej (2018, 2019); Polska Chaczaturianowi w Ostrowcu Świętokrzyskim (2015, 2019)
 


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie