Treść podstrony

Muzeum Organów Śląskich

Uprzejmie informujemy, że w związku z przerwą międzysemestralną na Uczelni, zwiedzanie Muzeum Organów Śląskich będzie możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 
w okresie od 5 do 9 lutego pod nr. tel. 795 570 120 (dr Stanisław Pielczyk) a w okresie od 12 – 16 lutego br. dodatkowo również pod nr. tel. 698 621 881 (prof. dr hab. Julian Gembalski).

 

Projekt powołania muzeum organów zrodził się przed ponad trzydziestu laty. Już wówczas, inicjator przedsięwzięcia, obecnie Kierownik Katedry Organów i Muzyki Kościelnej, prof. Julian Gembalski, zaczął gromadzić elementy organów, odnajdywane podczas prac badawczych prowadzonych na terenie Górnego Śląska. Obok zabytkowych piszczałek, wiatrownic, fragmentów stołów gry, pozyskiwał nie używane, pozostające często w stanie destrukcji całe instrumenty i ich części. Obiekty te inwentaryzowano, wykonywano prace zabezpieczające, przeprowadzano proces konserwatorski. Uchroniono w ten sposób przed zniszczeniem dziesiątki cennych obiektów badawczych, które równocześnie mogły pełnić funkcje eksponatów muzealnych. Część zbiorów, uzupełnioną bogatą kolekcją dokumentów archiwalnych i ikonografii, ukazano na dwóch wystawach w Akademii Muzycznej podczas konferencji naukowych „Organy na Śląsku” w 1983 i 1994 roku. Muzeum Organów, jako placówkę stanowiącą część struktury organizacyjnej Akademii Muzycznej, powołano decyzją Senatu 4 kwietnia 2002 roku. Organizacyjnie Muzeum należy do struktury Katedry Organów i Muzyki Kościelnej.
 

Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich
Muzeum Organów Śląskich

 

Celem Muzeum Organów Śląskich (bo taką oficjalną nazwę przyjęła placówka) jest gromadzenie, zabezpieczania i ochrona obiektów związanych z organami i ich historią, a także ich opracowywanie naukowe i udostępnianie publiczne w postaci stałej ekspozycji muzealnej. Obok funkcji wystawienniczych wiele obiektów posiada przede wszystkim walor naukowy, służący badaniom nad problemami konstrukcyjnymi, dawną technologią, problemami konserwatorskimi i szeroko pojętą historią organów śląskich. W tym celu Katedra Organów i Muzyki Kościelnej zorganizowała własne zaplecze badawcze i technologiczne, obejmujące warsztat i pracownię konserwatorską a także pracownię naukową i archiwum. Ta ostatnia placówka przekształcona została w 2012 roku, dzięki uzyskanej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach projektu badawczego Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki) w „Archiwum Organologiczne”, gromadzące i opracowujące dokumenty związane z historią organów śląskich (archiwalia, ikonografia, opracowania, dokumenty życia muzycznego, dokumenty działalności organmistrzowskiej, dokumenty związane z muzyką kościelną itp.). Archiwum ma stać się w przyszłości największą bazą danych na temat organów śląskich. Muzeum znajduje się obecnie w pięciu dużych pomieszczeniach, w podziemiach budynku głównego Akademii Muzycznej (przy ulicy Wojewódzkiej), przystosowanych do celów ekspozycyjnych. Część pomieszczeń przeznaczona jest na magazyny, w których gromadzone są pozyskiwane na bieżąco obiekty. Na razie ekspozycja obejmuje więc tylko część zbiorów, wśród których do najcenniejszych należą:

Nasze zbiory

z 1

Wstęp do muzeum

Zapraszamy do zwiedzania muzeum w następujących terminach:

wtorek 11.00 – 13.00
14.30 - 16.00
środa 12.30 – 15.00
czwartek 10.00 – 13.00
17.00 - 19.00
piątek 12.00 – 13.30


Dla grup zorganizowanych możliwość zwiedzania w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 698-621-881 (prof. dr hab. Julian Gembalski), 795-570-120 (dr Stanisław Pielczyk).

Wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie