Treść podstrony

Działalność i sukcesy pracowników Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Liczba nagranych płyt przez pracowników Wydziału – zarówno w roli liderów, jak również zaproszonych gości – liczona jest w setkach pozycji. Wiele z nich nagranych zostało z legendarnymi amerykańskimi muzykami, jak Billy Harper, Art Farmer, Buster Williams Gary Bartz – i uznanych płytami jazzowymi roku w Polsce.

Wysokie walory dydaktyczne kadry wykładowców potwierdzane są rokrocznie nagrodami na konkursach krajowych i zagranicznych, zdobywanymi przez ich wychowanków – począwszy od lat 70-tych: "Extra Ball" Jarosława Śmietany, Kwartet Wojciecha Gogolewskiego, poprzez muzyków lat 80-tych: "Heavy Metal Sextet" (Mariusz Bogdanowicz, Tadeusz Jakubowski, Jarosław Małys), "New Presentation" (Jacek i Wojciech Niedzielowie, Jerzy Głód), "Walk Away" (Krzysztof Zawadzki i Zbigniew Jakubek, Bernard Maseli, Adam Wendt), "Still Another Sextet", 90-tych: Piotr Wyleżoł, Michał Tokaj, Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz, Adam Kowalewski, Łukasz Żyta, a skończywszy na nowej generacji: Jerzy Małek, Łukasz Poprawski, Przemysław Raminiak, Maciej Garbowski, Krzysztof Gradziuk, Jan Smoczyński, Janusz Szrom, Anna Serafińska, Anna Stępniewska, Paweł Tomaszewski, Adam Bałdych, Daniel Popiałkiewicz, Piotr Schmidt, Marcin Kaletka, Michał Wierba, Adam Rymarz, Grzegorz Karnas, Maciej Obara, Patryk Gruszecki i in.

Trudno nie dostrzec obecności pracowników Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na polskim rynku muzycznym. W skład kwartetu Tomasza Stańki przez ponad dziesięć lat wchodzili Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz. W kwartecie Jana Ptaszyna Wróblewskiego grają Marcin Jahr, Jacek i Wojciech Niedzielowie. W zespole Włodzimierza Nahornego występują Henryk Gembalski i Mariusz Bogdanowicz. Członkowie najlepszej formacji fusion ostatnich 10-ciu lat – "Walk Away" to absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W światowej sławy zespole skrzypka Michała Urbaniaka grają Sebastian Frankiewicz i Jan Smoczyński. Od wielu lat wybitna wokalistka polskiej sceny pop – Kayah opiera swój zespół na absolwentach Wydziału – Marku Podkowie, Filipie Sojce i Krzysztofie Pszonie. W zespole Anny Marii Jopek grają Robert Kubiszyn i Paweł "Bzim" Zarecki. Niemal cały skład uznanej orkiestry "Kukla Band" wywodzi się z Wydziału, włącznie z samym leaderem. Zespół "Brathanki" oparł swój skład na absolwentach Wydziału, a dodatkowo ostatnimi czasy do grupy dołączyła wokalistka Anna Mikoś. W zespole "SiStars" grali związani z Wydziałem Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Marek Piotrowski, Marcin Ułanowski i Przemek Maciołek.

Znakomite jest grono absolwentów w specjalności Wokalistyka jazzowa: takie nazwiska jak Krystyna Prońko, Lora Szafran, Stanisław Sojka, Mieczysław Szcześniak, Ewa Uryga, Iza Zając, Janusz Szrom, Katarzyna Klich, Agnieszka Wilczyńska – mówią same za siebie.

We wszystkich liczących się w Polsce konkursach jazzowych – Jazz nad Odrą, Jazz Juniors, Pomorska Jesień Jazzowa, Konkurs Wokalistów Jazzowych, Konkurs Improwizacji Jazzowej, Krokus Jazz Festiwal, Bielska Zadymka Jazzowa, Festiwal Standardów w Siedlcach – wychowankowie i studenci byli wielokrotnie laureatami. Również pierwsze nagrody najbardziej prestiżowych konkursów zagranicznych – Leverkusen (Niemcy), Gexto (Hiszpania), Hoeilart (Belgia), Waszyngton (USA) – wielokrotnie trafiały w ręce katowickich zespołów i solistów.

Współczesne dokonania studentów to kontynuacja pasma konkursowych sukcesów. Rysują one optymistyczny obraz jutra w polskim jazzie i muzyce rozrywkowej.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie