Treść podstrony

Darłak Grażyna

dr hab., prof. AM

Urodziła się w 1971 r. w Rudzie Śląskiej. Jest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Katowicach w zakresie wychowania muzycznego (dyplom z wyróżnieniem w 1995 r.) oraz w zakresie dyrygentury chóralnej (dyplom w 1995r.) Ukończyła również dwuletnie Podyplomowe Studium Carla Orffa przy AMFC w Warszawie.

W Akademii Muzycznej pracuje od roku 1996, obecnie na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. W pracy dydaktycznej koncentruje się na przedmiotach związanych z metodyką nauczania muzyki /obecnie są to przedmioty: warsztaty orffowskie, warsztaty słuchania muzyki i ćwiczenia z metodyki „sztuki”/.

W ramach współpracy Akademii z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu prowadzi tam przedmioty związane z nauczaniem muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz kształcenie słuchu.

Jest organizatorem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja, współczesność”, która odbyła się w murach katowickiej Uczelnii w dniach 12 – 13 marca 2003 roku.

Wielokrotnie prowadziła warsztaty i zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów „muzyka” i „sztuka”. Uczestniczyła w kilku ogólnopolskich konferencjach naukowych, gdzie prezentowała referaty i zajęcia praktyczne związane z szeroko rozumianym aktywizowaniem uczniów w procesie kształcenia muzycznego. Opublikowała kilka artykułów na łamach biuletynu ISME oraz w pracach zbiorowych Akademii Bydgoskiej i Akademii Muzycznej w Katowicach.

Jest członkiem Koła Kodalyowskiego przy Polskiej Sekcji ISME.

Pełni funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie