Treść podstrony

Katedra Instrumentów Smyczkowych

Kierownik Katedry

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Pracownicy dydaktyczni:

Profesor wizytujący

 • Alexander Gebert
Z historii Katedry

Bogate życie muzyczne Katowic i Górnego Śląska stwarza zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowanych instrumentalistów – smyczkowców. Instrumenty smyczkowe wypełniają dwie trzecie składu orkiestr symfonicznych i operowych, są podstawą zespołów kameralnych i innych. Region śląski posiada najgęstszą sieć szkół muzycznych w kraju. O ich poziomie w znaczącym stopniu decydują klasy instrumentów smyczkowych. Zarówno orkiestry jak i szkoły oczekują na wysoko wykształconych instrumentalistów oraz metodycznie przygotowanych pedagogów. Tym potrzebom wychodzi naprzeciw dynamicznie działająca Katedra Instrumentów Smyczkowych, która koordynuje pracę poszczególnych klas smyczkowych.

Katedra kontynuuje chlubne tradycje powstałego w 1929 roku Śląskiego Konserwatorium Muzycznego. W gronie profesorskim pierwszej wyższej uczelni na Śląsku znaleźli się wybitni artyści i pedagodzy – smyczkowcy:

 • Józef Cetner ze Lwowa, znakomity skrzypek i pedagog, który przeniósł na Śląsk tradycje szkoły lwowskiej (Lipiński, Kochański i in.), a także szkoły rosyjskiej (Stoliarski).
 • Zygmunt Szeller, wykształcony w Krakowie, Dreźnie, Pradze i Wiedniu, wybitny skrzypek i pedagog oraz organizator szkolnictwa muzycznego na Śląsku.
 • Tadeusz Krotochwila, który studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a także ukończył tamtejsze Konserwatorium; wykształcił szereg muzyków – członków orkiestr śląskich oraz pedagogów.
 • Józef Drohomirecki, wiolonczelista wykształcony we Lwowie, solista i kameralista: w 1929 roku objął klasę wiolonczeli w Śląskim Konserwatorium, od 1945 roku był koncertmistrzem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
 • Wiktor Gadziński, kontrabasista; studiował w Poznaniu w klasie kontrabasu A.B. Ciechańskiego.

Po zakończeniu II wojny światowej grupa tych wybitnych, pełnych entuzjazmu artystów powróciła do Katowic, by organizować sekcję smyczkową Konserwatorium, a następnie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. W roku 1952 do grona pedagogów PWSM dołączył Stanisław Mikuszewski, znakomity solista wirtuoz i kameralista, wykształcony w Krakowie oraz w Paryżu w klasie profesora P. Nadeau, koncertmistrz WOSPR. Jako artysta i pedagog reprezentował szkołę francuską o wyrafinowanym smaku artystycznym; był laureatem Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Wiedniu (1932). W 1957 roku objął kierownictwo nowopowstałej Katedry Instrumentów Smyczkowych. Od 1952 roku pracę w Katedrze podjęli absolwenci PWSM – skrzypkowie Stanisław Lewandowski i Paweł Święty (klasa prof. Z. Szellera), Z początkiem lat 60. – Klemens Bortel i Paweł Puczek (klasa skrzypiec prof. S. Mikuszewskiego) oraz Ryszard Fastnacht (klasa skrzypiec prof. T. Krotochwili), altowiolista Zygmunt Jochemczyk (klasa prof. S. Lewandowskiego), wiolonczeliści Paweł Głombik i Bernard Polok (klasa prof. J. Drohomireckiego), kontrabasista Stefan Nowak (klasa prof. W. Gadzińskiego). W latach 70. dołączył do Katedry Roman Lasocki (studia w PWSM w Łodzi w klasie skrzypiec F. Jamrego).

Powstałą w 1957 roku Katedrą Instrumentów Smyczkowych kierowali kolejno:

 • prof. Stanisław Mikuszewski (1957-1971)
 • prof. Stanisław Lewandowski (1971-1984)
 • prof. Paweł Puczek (1984-2002)
 • prof. zw. Paweł Głombik (2002-2012)
 • prof. dr hab. Waldemar Tamowski (od 1.09.2012 do 28.02.2018)

W całym okresie swojego istnienia Katedra prowadziła dynamiczną działalność w zakresie kształcenia wysokiej klasy instrumentalistów – smyczkowców. Studenci i absolwenci Katedry są laureatami prestiżowych konkursów krajowych i międzynarodowych, koncertmistrzami renomowanych orkiestr w kraju i zagranicą, pedagogami wysokiej rangi uczelni krajowych i zagranicznych, wykładowcami międzynarodowych i krajowych muzycznych kursów mistrzowskich. Obok pracy dydaktycznej członkowie Katedry prowadzą działalność artystyczną oraz naukową w zakresie pedagogiki i metodyki instrumentów smyczkowych, notując w tej dziedzinie znaczące osiągnięcia. Katedra prowadzi wymianę koncertową studentów z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Obejmuje opieką merytoryczną i konsultacyjną szkolnictwo muzyczne Śląska, inicjuje dokształcanie nauczycieli. Poszerza ofertę dydaktyczną poprzez studia podyplomowe – także dla studentów zagranicznych. Katedra reaguje na nowe idee w dziedzinie wychowania i kształcenia muzycznego, jest otwarta na wymianę i współpracę.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie