Treść podstrony

Tamowski Waldemar

prof. dr hab.

zdjęcie

Waldemar Tamowski (ur. w 1958r.) naukę gry na kontrabasie rozpoczął w wieku 15 lat. Studia muzyczne w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach rozpoczął w 1977r. w Klasie Kontrabasu Prof. Stefana Nowaka. W 1978r. zdobył stanowisko kontrabasisty w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej PR i TV w Katowicach (obecnie NOSPR). W latach 1984-1987 prowadził Klasę Kontrabasu w Liceum Muzycznym w Katowicach. W 1987r. został asystentem w Klasie Kontrabasu Akademii Muzycznej w Katowicach, a od 1992 adiunktem.W roku 2009 po pomyślnym przewodzie habilitacyjnym otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Drugiego grudnia 2016 roku Prezydent Polski Andrzej Duda nadał Waldemarowi Tamowskiemu tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego studenci są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów: Poznań, Markneukirchen, Parma, Genewa. Obecnie są kontrabasistami-solistami w czołowych orkiestrach w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Norwegii.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie