Treść podstrony

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Kierownik Katedry

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Pracownicy dydaktyczni:

Historia i działalność Katedry

Katedra Kompozycji rozpoczęła swoją działalność wraz z Katedrą Teorii w roku akademickim 1957/58. W następnych latach, w zależności od potrzeb, oba organizmy istniały jako byty samodzielne bądź łączyły się w jeden, w łonie którego przejściowo egzystowały również inne specjalności: dyrygentura oraz rytmika. Katedrę już od samego początku tworzyli wybitni polscy kompozytorzy: Bolesław Szabelski, Bolesław Woytowicz, Ludomir Różycki, teoretycy muzyki: Adolf Dygacz, Jan Gawlas, oraz dyrygenci: m.in. Karol Stryja. W latach następnych do tego grona dołączyli kolejni znakomici kompozytorzy: Henryk Mikołaj Górecki, Witold Szalonek, Jan Wincenty Hawel, Aleksander Glinkowski, Józef Świder, Edward Bogusławski, Ryszard Gabryś, Eugeniusz Knapik, Andrzej Krzanowski, Aleksander Lasoń, pokolenie młodsze: Jarosław Mamczarski, Jarosław Chełmecki, Aleksander Nowak i Stanisław Bromboszcz; teoretycy: Leon Markiewicz, Jadwiga Bobrowska, Marian Wallek-Walewski, Jolanta Szulakowska, Stanisław Kosz, Andrzej Chłopecki, Danuta Mirka, Marcin Trzęsiok, Wojciech Stępień i Magdalena Stochniol, oraz dyrygenci: Mirosław Jacek Błaszczyk, Szymon Bywalec i Michał Klauza.

Wielu spośród studentów i absolwentów kierunku kompozycja i teoria muzyki aktywnie uczestniczyło lub uczestniczy obecnie w życiu muzycznym i akademickim w Polsce i za granicą. Spoza grona pracowników Katedry do najbardziej znanych wychowanków Katedry należą: Rafał Augustyn, Roman Berger, Karolina Brachman, Andrzej Dobrowolski, Andrzej Dziadek, Magdalena Dziadek, Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Romuald Twardowski, Krzysztof Wołek.

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki w obecnym kształcie działa od roku akademickiego 2016/17. Jednostka koordynuje działalność naukowo-badawczą pracowników naukowych oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad tokiem studiów na kierunku studiów Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki.

Głównymi obszarami działalności pracowników Katedry są:

 • działalność twórcza w zakresie kompozycji
 • analiza i interpretacja dzieła muzycznego
 • współczesne metody analizy dzieła muzycznego
 • badania nad muzyką XX i XXI wieku
 • estetyka muzyczna
 • kultura muzyczna Śląska

Do najważniejszych przedsięwzięć, organizowanych bądź współorganizowanych w ostatnich latach przez Katedrę należą:

 • interdyscyplinarne konferencje naukowe
 • coroczne "Dni Wydziału. Kompozycja, Dyrygentura, Teoria Muzyki"
 • cykliczne Wykłady Autorskie zaproszonych gości – wybitnych kompozytorów, twórców, teoretyków muzyki i muzykologów, ludzi kultury
 • wykłady otwarte i seminaria pracowników oraz gości Katedry
 • koncerty kompozytorskie – w tym prezentacje utworów młodych pracowników Katedry oraz studentów klas kompozycji

Szczegółowy opis działalności Katedry oraz inspirowanych przez nią wydarzeń znajduje się poniżej:

Jednostki związane z Katedrą
Ważniejsze wydarzenia i formy działalności
Ważniejsze publikacje


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie