Treść podstrony

Nowok-Zych Agnieszka

asyst. dr

zdjęcie

Wykształcenie


 2008-2013 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: magisterium (z wyróżnieniem) na podstawie pracy Rytuał – magia – religia. ФYΛAKTHPION (Phylakterion) Pawła Szymańskiego (promotor: dr hab. Wojciech Stępień), Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, specjalność teoria muzyki.

2010-2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach: licencjat (z wyróżnieniem) na podstawie pracy „In memoriam castri”. Działalność stowarzyszenia Genius Loci ze szczególnym uwzględnieniem badań sondażowych średniowiecznego gródka stożkowatego w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach 2013 (promotor: dr hab. Anna Gomóła), Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teorii i Historii Kultury, specjalność teoria kultury.

2021- w trakcie finalizacji przewodu doktorskiego na podstawie rozprawy Twórcy (z) pogranicza. Dzieła Mieczysława Wajnberga wykorzystujące teksty Juliana Tuwima. Inspiracje, analizy, interpretacje (promotor: prof. dr hab. Marcin Gmys, UAM)

Zatrudnienie


2013-obecnie  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2015-2017 asystent, 2017-2022 wykładowca, 2022- asystent)


2014-2021  Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych)

2021 - obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach (nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych)


Pełnione funkcje


2011-obecnie Stały współpracownik pisma „Ruch Muzyczny”

2015-obecnie  Członek redakcji pisma naukowego Akademii Muzycznej w Katowicach „Scontri”

2017-obecnie  Stały współpracownik Polskiego Radia Katowice w ramach audycji „Res Musica” Henryka Cierpioła

2020-obecnie Członek zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Oddział Katowicki

2022-obecnie Członek Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego (sekretarz)

Stypendia i nagrody

2010/2011, 2011/2012  Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce

2012/2013  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

2009-2012  Stypendium JMG Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach dla najlepszych studentów

2017  Nagroda Dyrektora Szkoły ZPSM im. Wojciecha Kilara za osiągnięcia w pracy pedagogiczno-artystycznej

Publikacje (wybór)

Romantyczność w ujęciu X muzy, czyli Fryderyk Chopin na szklanym ekranie, [w:] Oblicza romantyczności w muzyce polskiej od Chopina do czasów współczesnych, red. D. Kanafa, K. Stefański, Wrocław 2010

„Amadeusz” Milosa Formana. Część I – fakty i mity”, „Amadeusz” Milosa Formana. Część II – muzyka”, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2013

Rytuał-magia-religia. „Phylakterion” Pawła Szymańskiego, [w:] „Piękno zespolić ze sobą. Korespondencja na styku sztuk”, red. K. Klauza, J. Cieślik-Klauza, Białystok 2015

On the Limit of Cultures and Arts: The Specifity of the Creative Activity of José María Sánchez-Verdú, [w:] Muzikos Komponavimo Principai: XX a. antroji puse: XXI a. pradžia. Principles of Music Composing: The Seconf Half of the 20th – Beginning of the 21st Century, Vilnius 2016

„Każdy anioł przeraża”. Melancholia w operze „Aura”José Maríi Sáncheza-Verdú ”, „Scontri” 3/2016

Relacje kulturalne polsko-niemieckie od czasów saskich do wybuchu II wojny światowej. Próba szkicu poglądowego (współautorstwo B. Barwinek), [w:] U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018

Mieczysław Wajnberg i Julian Tuwim: inspiracje i paralele, [w:] Dzieło muzyczne wobec przeszłości i współczesności/ The Past and Present in a Musical Work (monografia dwujęzyczna), red. A. Nowak, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiegow Bydgoszczy, Bydgoszcz 2020, s. 257-269.

Wajnberg-Tuwim-Broniewski. Symphony no. 9 „Saved Poems” – Critical Study, [w:] Mieczysław Weinberg: Between East and West, monografia pokonferencyjna, ed. D. Fanning, M. Assay, The British Academy, planowany termin wydania: 2022.

Mieczysław Wajnberg a kategoria pogranicza, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ nr 46 (3/2020) / Mieczysław Weinberg and the Category of Borderland, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ nr 46 (3/2020) [publikacja dwujęzyczna].

„Jaka, sądzisz, jest biblia cygańska?” – charakterystyka op. 57 Mieczysława Wajnberga śladem Dymitra Szostakowicza; najnowszy numer pisma naukowego „Res Facta Nova”,w przygotowaniu, planowany termin publikacji: 2022.

Życie i działalność artystyczna Edwina Kowalika (1928-1997), [w:] XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka fortepianowa”, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, publikacja pokonferencyjna, planowany termin wydania: 2022/23

Wywiady (wybór)

Dariusz Przybylski – tworzenie piękna, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2013

Chciałabym coś na opak. Rozmowa z Anną Serafińską, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2013

Wagner? Koniecznie! Rozmowa z Tomaszem Koniecznym, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2014 

Okiełznanie wyobraźni. Rozmowa z Eugeniuszem Knapikiem, „Ruch Muzyczny” 9/2014

Kilka pytań przed „Wielkim Konkursem”. Wywiad z Tymoteuszem Biesem, Szymonem Nehringiem i Łukaszem Mikołajczykiem, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2015

Brzuch wielkiego wieloryba. Rozmowa z Joanną Wnuk-Nazarową, „Ruch Muzyczny” 3/2015

Dźwięk – świat sam w sobie. Rozmowa z Anną Szostak-Myrczek, „Ruch Muzyczny” 10/2018

Rozmowy ze Stanisławem Skrowaczewskim, Jerzym Bauerem oraz Zbigniewem Bargielskim,
[w:] U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018

Nie komplikować prostoty. Rozmowa z Arkadiuszem Kubicą, „Ruch Muzyczny” 2/2019

Czterogłos na czterdziestolecie. Rozmowa z Kwartetem Śląskim, „Art post” 3 (28)/2019

Stafford na tropie (recenzja publikacji Mozart. Mity a fakty Williama Stafforda),

„Ruch Muzyczny” 1/2020.

Wędka czy ryba? Kilka refleksji o „Kulturze w sieci”, „Ruch Muzyczny” 3/2021.

Nie zostajesz artystą dlatego, że możesz, ale dlatego, że musisz. Rozmowa z Danielem Barenboimem, „Ruch Muzyczny” 1/2022.

„Podatni” na kulturę, „Ruch Muzyczny” 2/2022.

Śpiewak sam tworzy swój instrument. Rozmowa z Piotrem Beczałą, „Ruch Muzyczny” 12/2022.

Rozmowy w ramach audycji „Res Musica” Henryka Cierpioła dla Polskiego Radia Katowice przeprowadzone m.in.: z Martyną Pastuszką, Bruce'm Liu, Evą Gevorgyan, Martinem Garcią Garcią, Jakubem Kuszlikiem, Danielem Stabrawą, Aleksandrem Nowakiem, Stanisławem Bromboszczem, Przemysławem Schellerem, Adamem Wesołowskim (Filharmonia Śląska), Łukaszem Goikiem (Opera Śląska), Aleksandrą Batog (NOSPR), Aleksandrą Rudzką-Kurdyś, Martyną van Nieuwland, Łukaszem Kałębasiakiem, Ewą Kafel, Piotrem Beczałą, Ewą Bogusz-Moore (NOSPR) etc.

Opracowanie haseł: Michał Spisak, [w:] Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918- 2018), według koncepcji M. Wieczorek, Fundacja MEAKULTURA, Save the Music, 2019 (wersja anglojęzyczna publikacji: From Poland with Music. 100 Years of Polish Composers Abroad (1918-2018), Fundacja MEAKULTURA, Wydawnictwo Scala 2021).

Autorstwo komentarzy płytowych:

Telemann. Solos &trios. wyk. Zespół Extempore, DUX 2018

ReViolation. Druzhinin, Vieuxtemps, Weinberg. Bacewicz, wyk. Krzysztof Komendarek-Tymendorf, NAXOS 2020.

Wajnberg. Sonatas for violin and piano, wyk. Michał Kowalczyk, Dagmara Niedziela, Mateusz Rożek, DUX 2020.

Obumarłe ziarno, Przemysław Scheller (płyta monograficzna), Acte Prealable 2021.

Consequences, wyk. Bartłomiej Duś, Magdalena Kling-Fender, Adam Mokrus, Elżbieta Mrożek-Loska, Robert Fender, DUX 2021.

Współpraca z instytucjami, towarzystwami, festiwalami i konkursami (prelekcja/prowadzenie koncertów, spotkań, prób otwartych/praca redaktorska przy tworzeniu materiałów prasowych, wybór):

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia,

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”,

Scena za Szybą,

Fundacja i czasopismo internetowe MEAKULTURA,

Towarzystwo Przyjaciół NOSPR,

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego,

Związek Kompozytorów Polskich – Oddział Śląski,

Dni Muzyki Karola Szymanowskiego
w Zakopanem (41-45),

Festiwal Katowice Kultura Natura,

Festiwal Brand New Music,

Śląska Trybuna Kompozytorów,

Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza,

Ogólnopolski Festiwal Promocyjny „Sierpień Talentów”,

Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych,

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisak

Zainteresowania

literatura, kinematografia, kultury i religie

 


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie