Treść podstrony

Borys Szymon

asyst.

zdjęcie

Wykształcenie:

2016: licencjat na podstawie pracy: O przenikaniu się profesji. »Passacaglia Immaginaria« Stanisława Skrowaczewskiego (promotor: Michał Klauza), specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa, Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

2018: magisterium na podstawie pracy: Zanurzeni w brzmieniu natury. Duchowość w muzyce Henriego Dutilleux (promotor: dr hab. prof. AM Marcin Trzęsiok), specjalność: teoria muzyki, Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Zatrudnienie:

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Wydział Instrumentalny, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, od 2018 asystent

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, od 2018 nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, 2018-2019 nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych

Stypendia:

Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2022)

Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach dla najlepszych studentów (2015-2021)

Stypendium Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2020)

Stypendium Fundacji Batorego (2014)

Stypendium Stowarzyszenia WIDOK (2012)

Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2012)

Stypendium Fundacji im. Teresy Sahakian (2012)

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego (2011-2013)

Nagrody:

Nagroda w II Międzynarodowym Konkursie kompozytorskim w Kwidzynie za Contemplatio na flet i fortepian (2020)

Pełnione funkcje:

Przewodniczący Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich (2022-2024)

Członek zarządu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich (2020-2022)

Członek komitetu organizacyjnego Festiwalu 19. Śląskie Dni Muzyki Współczesnej (od 2020)

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Muzycznego im. Stefana Mariana Stoińskiego w Katowicach (od 2019)

Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2018-2021)

Przewodniczący Koła Naukowego Kompozytorów, Dyrygentów i Teoretyków Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2015-2018)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Publikacje w monografiach wieloautorskich:

«Muzyka nocą» Stanisława Skrowaczewskiego [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2018

Publikacje w czasopismach muzycznych:

„Odczuwam straszliwą potrzebę religii”. Symbolika duchowości w «Correspondances» Henriego Dutilleuxa, „Scontri” 5/ 2018 https://www.academia.edu/44956811/_Odczuwam_straszliw%C4%85_potrzeb%C4%99_religii_Symbolika_duchowo%C5%9Bci_w_Correspondances_Henriego_Dutilleuxa

Recenzje:

„Koncert Skrzypcowy Macieja Zielińskiego”, „Klucz” nr 13/2014

„Chóralne prawykonania śląskich kompozytorów”, „Klucz” nr 13/2014

„Festiwal uniwersalny. New Opera Days Ostrava 2018”, „Glissando”, wyd. internetowe, czerwiec 2018

„Odczarować Apokalipsę”, „Ruch Muzyczny” nr 11/2019

„Rupociński, Ryczek, Lasoń”, „Ruch Muzyczny” nr 12/2019

„Knapik czyta Herberta”, „Ruch Muzyczny” nr 11/2020

Redakcje:

„Klucz” 14/2015 (wraz z B. Spodymek, M. Stochniol, M. Trzęsiokiem)

Publikacje w książeczkach płytowych:

„Mieczysław Karłowicz – Wszystkie Dzieła Fortepianowe – Piotr Banasik”, CDX DUX 1579

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA:

Jako dyrygent występował m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Śląską Orkiestrą Kameralną, Orchestre National du Capitole de Toulouse oraz Filharmonią Narodową Ukrainy.

W charakterze pianisty występował m.in. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (wykonanie I Koncertu fortepianowego Des-dur op. 10 Sergiusza Prokofiewa, 2013), Pałacu Buchholtzów w Supraślu, Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Kompozycje:

2012: Navrement na fortepian

2013: Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian

2014: Pamięci Ch. M. na fortepian, puzon i perkusję

2018: Dwa postludia na fortepian

2020: Contemplatio na flet i fortepian (wydanie płytowe: „LAMEDH”, Phasma-Music 041)

2020: Pieśni Zapomnienia na głos męski i fortepian do poezji Vahana Teryana


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie