Treść podstrony

Stochniol Magdalena

adt dr

zdjęcie

Wykształcenie:

2003: magisterium na podstawie pracy „Antyformalistyczny Rajok Dymitra Szostakowicza jako dokument czasów” (promotor: mgr Andrzej Chłopecki), specjalność: teoria muzyki, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
2012: doktorat na podstawie pracy: „Poetyka muzyki Sofii Gubajduliny kontekście chrześcijańskiej tradycji kulturowej” (promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska, recenzenci: prof. dr hab. Zofia Helman, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz), Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński
Zatrudnienie:

Wydział Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Sztuki: 2004-2010 asystent
Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach: 2010-2012 asystent, od 2012 adiunkt
Stypendia:

Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (2002/2003)
Pełnione funkcje

Redaktor naczelna „Scontri” (od 2013)
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA (wybór)

Redakcje:

„U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018
Publikacje w monografiach wieloautorskich:

„Przeżycie estetyczne twórcy a kształt dzieła muzycznego. O toposach muzycznych w twórczości Aleksandra Lasonia na podstawie III Symfonii 1999”, [w:] „Muzyka religijna – między epokami i kulturami”, Katowice 2008
„Symbolika w twórczości Sofii Gubajduliny na przykładzie Siedmiu słów na wiolonczelę, bajan i orkiestrę (1981)”, [w:] „Muzyka religijna - między epokami i kulturami”, t. 2., Katowice 2009
„Sofia Gubajdulina i Olivier Messiaen – we wspólnej części muzycznego wszechświata”,
[w:] „Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej”, red. M. Woźna-Stankiewicz, A. Sitarz, Kraków 2011
„Antyformalistyczny rajok na recytatora, cztery basy, chór mieszany i fortepian Dymitra Szostakowicza, jako swoisty dokument ponurych czasów”, [w:] „Edukacja muzyczna VII”, Częstochowa 2012 https://docplayer.pl/35586109-Antyformalistyczny-rajok-na-recytatora-cztery-basy-chor-mieszany-i-fortepian-dymitra-szostakowicza-jako-swoisty-dokument-ponurych-czasow.html
„Między cierpieniem a ukojeniem : kantata „Chwila westchnienia” na alt (baryton) i orkiestrę kameralną (1980) Aleksandra Glinkowskiego”, [w:] „Wokalistyka w Polsce i na świecie”, t. 9, Wrocław 2013
„Song of Caress (2007) na sopran, skrzypce, wiolonczelę i fortepian Aleksandra Nowaka na tle idei nowego romantyzmu”, [w:] „Literatura w kalejdoskopie sztuki”, Katowice  2013
„Ostatnie kompozycje Aleksandra Glinkowskiego : w tonie noworomantycznej ekspresji”, [w:] „Edukacja muzyczna VIII”, Częstochowa 2013
„Mój najważniejszy nauczyciel - Jan Sebastian Bach : Sofia Gubajdulina o swojej twórczości” , [w:]  „Kto chce zapalać innych sam musi płonąć”, Katowice 2014
„Szukając tożsamości na styku kultur. Pasja wg św. Jana Sofii Gubajduliny”, [w:] „Edukacja X”, Częstochowa 2015
“Categories Inspired by Linguistic and Cognitive Psychology as Useful Tools un Music Analysis, Based on the Example of In Croce (1979) by Sofia Gubaidulina”, [w:] “Principles of Music Composing: The Second Half of the 2-th- the Beginning of the 21st Centuries”, Vilnius 2016
„By zapisać się w świadomości małych ludzi... : utwory fortepianowe Aleksandra Tansmana przeznaczone dla najmłodszych wykonawców”, [w:] „Literatura dla dzieci w kalejdoskopie sztuki”, Katowice 2016
“In search of a meaning to  the world – the operas of Aleksander Nowak”, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology,  red. W. Nowak, E. Schreiber, Poznań 2016
„Kategorie inspirowane językoznawstwem i psychologią poznawczą jako przydatne narzędzia w analizie muzycznej na przykładzie "In Croce" (1979) na wiolonczelę i organy (akordeon) Sofii Gubajduliny”, [w:] „Interpretacje dzieła muzycznego”, Bydgoszcz 2016
„Twórczość Aleksandra Nowaka, Stanisława Bromboszcza i Jarosława Chełmeckiego a tradycje śląskiej szkoły kompozytorskiej”, [w:] „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”,  t. 14, cz. 2, Wrocław 2017
„Polscy kompozytorzy a szkoła Nadii Boulanger”, [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018
Publikacje w czasopismach muzycznych:

„Symbole i liczby czyli o muzyce Sofii Gubajduliny”. „Magazyn o muzyce współczesnej Glissando” 2/2004
„Między komponowaniem krytycznym a surkonwencjonalizmem: dyskusja. Dominik Mokrzewski, Jan Topolski, Sławomir Wieczorek, Magda Wołczek”. „Magazyn o muzyce współczesnej Glissando” 4/2005 
„Pierwsza na Ziemiach Odzyskanych – 60-lecie Szkoły Muzycznej w Gliwicach”. „Twoja muza” 1/2006
„Filozofia muzyki Toru Takemitsu. Japonia nie bardzo daleka”. „Ruch Muzyczny” 4/2007
„Nowość wciąż może być inspirująca! O muzyce Enno Poppe słów kilka”. „Glissando” 17/2011
„…najważniejszą rolą sztuki jest zbliżać do Boga. O muzyce Sofii Gubajduliny”. „Ruch Muzyczny” 22/2011
„Aleksander Glinkowski – twórca nieodkryty”. „Ruch Muzyczny” 24/2011
„Pasja w XX wieku: w zgodzie z tradycją?”. „Ruch Muzyczny” 5/2012
„Pasja w XX wieku [2]: o konstrukcji tekstów”. „Ruch Muzyczny” 6/2012
„Pasja w XX wieku [3]: z różnych stron świata”. „Ruch Muzyczny” 7/2012
„Pasja w XX wieku [4]: zwycięstwo pochłonęło śmierć”. „Ruch Muzyczny” 8/2012
„Traktat Evolutionäre elementaren Musiktheorie Piotra Mieszczaninowa i jego wpływ na refleksję teoretyczną i praktykę kompozytorską Sofii Gubajduliny”, „Res Facta Nova” 13/201
„Kobiety u steru : przegląd estońskiej sceny kompozytorskiej”. „Ruch Muzyczny” 1/2013
„Sudden Rain (2008) Aleksandra Nowaka : niezwyczajna opera o zwyczajnych problemach”, „Res Facta Nova” 14 (23)/ 2013
„Andrzej Krzanowski – bard pokolenia romantyków”. „Scala. Edukacyjny magazyn muzyczny” 9/2018
„Awangarda i awangardyści”. „Fabryka Silesia” 3(21) 2019
„Próbując zrozumieć porządek wszechświata. Auksodrone 2019”. „Glissando” 6.11.2019 
Publikacje w czasopismach humanistycznych:

„Wsłuchując się we własne wnętrze. Opera Lohengrin (1984) Salvatore Sciarrino i jej estetyczne oblicza”, „Er(r)go” 33(2)/2016
Wywiady:

„Między Ewangelią a ciągiem Fibonacciego. Sofia Gubajdulina odpowiada na pytania Magdaleny Stochniol i Daniela Cichego”. „Ruch Muzyczny” 2/2008 
Zamarzyć sobie dzieło. O sposobach dobierania repertuaru do programu koncertu z Joanną Wnuk-Nazarową rozmawia Magdalena Stochniol”. „Quarta” 05/2011
„Zakodowane w dźwiękach”. Rozmowa z Eugeniuszem Knapikiem przed premierą opery Moby Dick”. „Quarta” 05/2001
Rozmowa z Joanną Bruzdowicz, [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018
Rozmowa z Krzysztofem Meyerem, [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018
Rozmowa z Martą Ptaszyńską, [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018
„Życiopisanie : rozmowa z Aleksandrem Nowakiem”. Rozmowę z Aleksandrem Nowakiem przeprowadziła Magdalena Stochniol. „Ruch Muzyczny” 12/2018
Recenzje:

„Gwarancja jakości. Recenzja z koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia”. „Ruch Muzyczny” 11/2004
„Mischa Maisky w Katowicach”. „Ruch Muzyczny” 12/2004
„Polska muzyka religijna – miedzy epokami i kulturami”. „Ruch Muzyczny” 1/2005
„Blechacz z NOSPR-em”. „Ruch Muzyczny” 25/2005
„Szostakowicz Monighettiego. Recenzja z koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia”. „Ruch Muzyczny” 4/2006
„Niezwykły Radulovic, wspaniały Szostakowicz”. „Ruch Muzyczny” 10/2006
„Między podpalaniem świata a intymną miłością”. „Ruch Muzyczny” 2/2002
„Onute Narbutaite na płytach Finlandia Records”. „Ruch Muzyczny” 3/2003
„Młodzi w hołdzie Szalonkowi”. „Ruch Muzyczny” 56(7)/2012
„Nowa przestrzeń dla muzyki”. „Ruch Muzyczny” 4/ (2014)
„Prawykonania Krzanowskiego: 24, 25.11.2018, NOSPR, Katowice”. „Ruch Muzyczny” 12/2018
Przekłady z języka angielskiego:

„Toru Takemitsu Sen i liczba”, przeł. Magdalena Stochniol, współpraca Marcin Trzęsiok, „Scontri” 2/2015
Publikacje w książkach programowych:

Autorstwo esejów programowych dla festiwali i instytucji muzycznych, w tym:
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Katowice
Festiwal Katowice Kultura-Natura, Katowice
Festiwal „Brand New Music”
Publikacje inne:

38 biogramów wydanych w ramach serii „100 na 100: muzyczne dekady wolności”, PWM 2018 
„Biogram i słowniczek terminów” w serii „Gama i Pasażerowie”, PWM
„Serce musi tańczyć. Historia na dobranoc o Marii Pomianowskiej”, Natalia Fiedorczuk-  Cieślak, PWM 2019
„EL i płaszcz muzo mocy. Opowieść o Elżbiecie Sikorze”, Dorota Kassjanowicz, PWM 2019
„Księżniczka na ziarnku głosu. Kwiat i rycerz – Ewa Podleś”, Mateusz Kanabrodzki,
PWM 2019
„Wiolonczelowe serce. Opowieść o Dominiku Połońskim”, Stanecka Zofia, PWM 2020

 


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie