Treść podstrony

Ważniejsze publikacje

„Scontri”

Kontynuacją „Zeszytów naukowych Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” wydawanych w latach 60.-90. ub.w. jest powołane do życia w 2013 roku czasopismo „Scontri” (red. naczelna Magdalena Stochniol). Tematyka pisma koncentruje się wokół szeroko pojętej refleksji nad problemami kultury muzycznej, nurtami estetycznymi i stylistycznymi, konkretnymi dziełami i ich autorami oraz historią muzyki ze szczególnym naciskiem na wiek XX i XXI. Stwarza możliwość prezentacji wyników badań autorom zarówno związanym ze sztukami muzycznymi, jak i reprezentującym różne dziedziny nauk humanistycznych. Ważną cechą „Scontri” jest obecność wiodącego tematu numeru oraz powtarzalna struktura pisma: temat numeru (teksty estetyczne i interdyscyplinarne), ‘Nad partyturą’ (teksty analityczne), ‘Głosem kompozytora’ (wypowiedzi twórców). Wśród autorów dotychczas wydanych numerów „Scontri” znaleźli się wybitni teoretycy muzyki i muzykolodzy, zarówno polscy, jak zagraniczni, m.in. Adrian Thomas, Siglind Bruhn, Robert S. Hatten, Teresa Malecka, Julian Gembalski, Iwona Lindstedt, Marcin Trzęsiok i Krzysztof Guczalski.

Seria jubileuszowa

W roku 2005 w związku z obchodami 75-lecia Akademii Muzycznej w ramach prac Katedry przygotowany został projekt jubileuszowej serii wydawniczej, obejmujący publikację trzech pozycji książkowych: W stronę wartości (praca zbiorowa, red. S. Kosz); Bohdan Pociej Bycie w muzyce./i> Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego; Roman Berger Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984-2005 (red.: K. Droba i S. Kosz).

„Klucz”

Z inspiracji Katedry w roku 1996 założone zostało studenckie pismo Akademii Muzycznej „Klucz”, prowadzone przez członków Katedry; do roku 2015 ukazało się łącznie 14 numerów. Formuła pisma jest otwarta, a tematyka zróżnicowana, na łamach „Klucza” zamieszczane są zarówno teksty studentów jak i pedagogów Uczelni, w tym członków Katedry, przynoszące m.in. dokumentację życia Akademii: relacje z wydarzeń muzycznych – festiwali, koncertów i konferencji, wywiady z gośćmi Akademii, zapisy dyskusji etc. W roku 2011 specjalne wydanie „Klucza” poświęcone było kompozytorskiemu „Pokoleniu ‘51”.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie