Treść podstrony

Katedra Fortepianu

Kierownik Katedry

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Współpracownicy:

 Historia i działalność Katedry

Historia Katedry Fortepianu katowickiej Uczelni sięga 1924 roku, kiedy powstał założony przez Stanisława Mariana Stoińskiego Instytut Muzyczny, przekształcony w 1929 roku w Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Posiadało ono w swojej strukturze Wydział Fortepianu, którego kierownikiem do 1 IX 1930 roku była prof. Wanda Chmielowska (1891-1980). Do grona pedagogicznego przedwojennego Konserwatorium należały również: prof. Władysława Markiewiczówna (1900-1982), prof. Stefania Allinówna (1895-1988) oraz absolwentki przedwojennego Konserwatorium, późniejsze wykładowczynie tej Uczelni: prof. Marta Gabryś-Furmanikowa (1910-1997) oraz doc. Maria Smyczyńska-Falęcka (1907-2000).

Pod koniec II wojny światowej, 1 III 1945 roku powróciła do Katowic prof. Wanda Chmielowska, która wkrótce rozpoczęła pracę w tym samym Państwowym Konserwatorium, pełniąc nadal obowiązki kierownika Wydziału Fortepianu. W tym samym miesiącu, jeszcze w czasie toczących się w okolicach Mikołowa i Żor działań wojennych, powróciły do Katowic także prof. Władysława Markiewiczówna, prof. Stefania Allinówna, a niebawem także prof. Bolesław Woytowicz (1899-1980), Nadzieja Padlewska (1882-1967) oraz wielu innych znanych pedagogów, których umiejętności i talenty organizacyjne przyczyniły się do rozwoju Uczelni. 1 IX 1945 roku wszedł w życie dekret Rady Ministrów likwidujący Konserwatorium, a powołujący do życia Państwowe Liceum Muzyczne i Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach. Sekcją fortepianu na Wydziale Instrumentalnym PWSM nadal kierowała prof. Wanda Chmielowska, która w 1957 roku, po utworzeniu Katedr, została Kierownikiem Katedry Fortepianu, pozostając na tym stanowisku do 1962 roku. Przez rok Katedrę prowadził prof. Bolesław Woytowicz (1962-63), po którym kierownictwo przejęła prof. Władysława Markiewiczówna (1963-1969). Doc. Józef Stompel, absolwent w klasie prof. W. Chmielowskiej (1959), prowadził Katedrę do 1972 roku. W tym samym roku nominację na Kierownika Katedry otrzymał ówczesny docent, a od 1975 roku profesor – Andrzej Jasiński, absolwent w klasie prof. Wł. Markiewiczówny (1959). Prof. Andrzej Jasiński prowadził Katedrę przez 25 lat – do 1996 roku, po czym przekazał ją ponownie w ręce prof. J. Stompla. 1 IX 2002 roku kierownictwo Katedry na jedną kadencję objął ponownie prof. A. Jasiński, a od 1 IX 2005 roku na stanowisko Kierownika Katedry Fortepianu została powołana śp. prof. Monika Sikorska-Wojtacha. W latach 2012- 2016 Kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Wojciech Świtała, przez kolejne cztery lata dr hab. Anna Górecka, prof. AM. Obecnie pozostaje nią dr hab. Magdalena Lisak, prof. AM. Wskazując osobowości artystyczne i pedagogiczne, związane z działalnością Katedry, należy również wymienić osobę prof. Klary Langer – Daneckiej, pianistki i pedagoga, współpracującej z Katedrą przez dziesięć lat (1985-1994).

Obecnie kadra naukowo-dydaktyczna Katedry Fortepianu wywodzi się w całości spośród grona absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Wielu absolwentów Katedry zasila także inne jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni, przede wszystkim Katedrę Kameralistyki. (Szczegółowe informacje nt. osiągnięć artystycznych i pedagogicznych członków Katedry zawarte są w notkach biograficznych pracowników Uczelni.)

Działalność Katedry Fortepianu, jednej z ośmiu katedr działających na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym, jest integralnie związana z procesem dydaktyczno-wychowawczym całej Uczelni, tj. kształceniem wszechstronnych artystów-muzyków, aktywnie i twórczo uczestniczących w życiu kulturalnym i artystycznym. W pejzaż koncertowy Uczelni wpisały się organizowane przez Katedrę recitale pianistyczne z cyklu „Środa pianistyczna” w wykonaniu znakomitych pianistów –pedagogów związanych z katowicką uczelnią, studentów, a także gości, wśród których znaleźli się m.in.: Joseph Banowetz, Thomas Beiyer, Jan Gottlieb Jiracek von Arnim, Ivo Kahánek, Szábolcs Esztényi, Rina Sudo, Hélène Tysman, Vyacheslav Gryaznov, Dmitrij Szyszkin oraz Danil Trifonov. Katedra prowadzi intensywną współpracę międzynarodową z wybitnymi pianistami i profesorami, w ramach której kursy mistrzowskie prowadzili m. in.: Krystian Zimerman, Kum Sing Lee, Waldemar Andrzejewski, Dan Thai Son, Joseph Banowetz, Pierluigi Camicia, Jan Gottlieb Jiracek von Arnim, Ivo Kahánek, Wojciech Kocyan, Anna Malikova, Aleksiej Orłowiecki, John Perry, Piotr Paleczny, Andrzej Tatarski, Támas Ungar, Adam Wibrowski, Adam Wodnicki.

Wydarzeniem promującym sztukę pianistyczną i wspierającym rozwój artystycznych młodych pianistów z całego świata są letnie Międzynarodowe Kursy Pianistyczne*.

Doniosłymi wydarzeniami w dziejach Katedry Fortepianu na przestrzeni ostatnich lat były uroczystości przyznania doktoratów honoris causa najwybitniejszym osobowościom związanym z działalnością Katedry: absolwentowi Uczelni, wielkiemu pianiście Krystianowi Zimermanowi - 14 III 2005 roku, profesorowi Andrzejowi Jasińskiemu – 14 XII 2006 roku oraz Maestrze Marcie Argerich w 23 X 2015.

*Link do Kursów


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie