Treść podstrony

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

Od 1.10.2004 do 30.09.2019 jednostka działała pod nazwą Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. Wcześniej, 29.04.2004 wspólną decyzją Rad Wydziałów nastąpiło połączenie dotychczasowych wydziałów: I – Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej oraz Wydziału V – Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w nową jednostkę organizacyjną. Z tym samym dniem w ramach nowopowstałego Wydziału zainicjowana została działalność Instytutu Jazzu, który stał się spadkobiercą dorobku i tradycji Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 1998 roku na podobnej zasadzie miało miejsce połączenie dotychczasowych wydziałów: I – Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz Wydziału IV – Wychowania Muzycznego (oba te wydziały istniały od samego początku Uczelni jako Wydział I – Teorii, Kompozycji i Dyrygentury oraz Wydział IV – Kształcenia Nauczycieli Muzyki i Śpiewu).

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej prowadzi obecnie kształcenie na następujących kierunkach i w specjalnościach:

Kompozycja i teoria muzyki

  • Kompozycja
  • Teoria muzyki

Dyrygentura

  • Dyrygentura symfoniczno-operowa
  • Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  • Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne
  • Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne
  • Muzykoterapia

Władze Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

Kierownicy Katedr działających na Wydziale:

 


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie