Treść podstrony

Bańska Iwona

dr hab., prof. AM

Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie dyrygentury chóralnej profesora Jana Wojtachy. Od 1995 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chóralistyki Akademii Muzycznej w Katowicach. W działalności dydaktycznej zajmuje się nauczaniem dyrygowania. Prowadziła również zajęcia z czytania partytur oraz metodyki prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych.

W latach 1998-2000 oraz 2003-2005 była drugim dyrygentem chóru ogólnouczelnianego. Jest dyrygentem i opiekunem artystycznym Chóru Żeńskiego Kierunku Edukacji Muzycznej.

Od 1995 roku prowadzi chór dziecięcy „Minorek” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. G. Fitelberga w Chorzowie, koncertując dla szkoły, miasta i regionu oraz zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich m.in.: I miejsce w Regionalnych Przesłuchaniach Chórów Szkół Muzycznych w Zabrzu (1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 r.), I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim ( 2002 r.), II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2002 r.), I miejsce w „Tyskich Wieczorach Kolędowych” ( 2005 r.).

Jest także wieloletnim dyrygentem Chóru im. Św. Cecylii działającego przy Bazylice NMP w Piekarach Śl. Zespół ten należy do Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego. Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą.

W 2002 r. założyła Zespół Kameralny SANTARELLO działający przy MDK w Katowicach, który koncertując i biorąc udział w licznych festiwalach osiąga pierwsze sukcesy m.in.: Grand Prix Festiwalu Pieśni Maryjnej „MAGNIFICAT” w Piekarach Śl. (2005 r.).


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie