Treść podstrony

Bywalec Szymon

dr hab., prof. AM

zdjęcie

Szymon Bywalec jest absolwentem katowickiej uczelni w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej profesora Jana Wincentego Hawela, u którego jest obecnie asystentem. Prowadzi następujące zajęcia: czytanie partytur z elementami instrumentalizacji, instrumentalizacja, propedeutyka dyrygentury symfonicznej, dyrygowanie, orkiestra. Ważniejsze osiągnięcia: I nagroda na II Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Dyrygentów w Białymstoku, dwie pozaregulaminowe nagrody: Państwa Zofii i Antoniego Witów oraz Prezydenta Miasta Katowic - Piotra Uszoka na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, dwukrotnie stypendium Ministra Kultury i Sztuki, nagroda Prezydenta Miasta Katowic. Jest stałym dyrygentem Orkiestry Muzyki Nowej, z którą występował m.in. dwukrotnie na festiwalu "Warszawska Jesień", prowadząc światowe prawykonanie III Audycji Andrzeja Krzanowskiego. Z orkiestrą tą również nagrywał dla II Programu Polskiego Radia. Jest współzałożycielem działającego na uczelni Chóru Kameralnego oraz dwóch innych formacji, których powstanie związane było z ostatnio realizowanym projektem - wykonaniem najpiękniejszych kantat Jana Sebastiana Bacha: chóru Cappella Theoreticorum Cantans i Orkiestry Kameralnej specjalizującej się w wykonywaniu muzyki baroku i klasycyzmu.


Powrót

1.
Szymon Bywalec
Pokaż

Wydarzenia

Zobacz wszystkie