Treść podstrony

Wydawnictwa

Oferta Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego jest niezwykle różnorodna. Znajdują się w niej zarówno pozycje ściśle naukowe, jak i bardziej przystępne, mogące zainteresować każdego melomana. Tematyka wydawanych pozycji często związana jest z życiem muzycznym Akademii i regionu, jednak większość prac ma charakter uniwersalny. Wśród nich znajdują się pozycje biograficzne – by wymienić na przykład Iwony Bias "Eugeniusz Knapik – pianista i kompozytor" czy "Aleksander Lasoń – portret kompozytora" i analityczne – jak "Krzywe zwierciadło proroka. Rzecz o Księżycowym Pierrocie Arnolda Schonberga" Marcina Trzęsioka, "Symfonie Jana Wincentego Hawela" Edwarda Bogusławskiego, czy "Mazurki opus 50 Karola Szymanowskiego" Joanny Domańskiej. Obok nich dostępne są opracowania przekrojowe – na przykład "Forma sonatowa w XIX i w pierwszej połowie XX wieku" Jolanty Bauman-Szulakowskiej, czy mające formę całościowego podejścia do problemu – jak "Polska folklorystyka muzyczna" Jadwigi Bobrowskiej. Niezwykle interesująco przedstawia się także jubileuszowa seria Wydawnictwa, na którą złożyły się: "W stronę wartości. Wykłady autorskie" ks. bp Józefa Zawitkowskiego, Jacka Filka, Adama Węgrzeckiego, Włodzimierza Galewicza, Mieczysława Tomaszewskiego, Tadeusza Sławka, Stanisława Rodzińskiego i Krzysztofa Kohlera, "Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego" Bohdana Pocieja oraz "Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984-2005" Romana Bergera.

zdjęcie

Wydawnictwo publikuje cyklicznie
Pismo Akademii Muzycznej "Klucz",
zawierające aktualne teksty
autorstwa Pedagogów i Studentów Uczelni.
Cena: 5,50 zł

Wydawnictwa do pobrania


Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami, które dostępne są do pobrania tutaj.

Zamówienia

Zapraszamy do dokonywania zakupów drogą elektroniczną. Materiały wydawnicze, książki oraz skrypty można zamawiać poprzez ninejszą stronę internetową lub pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: wydawnictwo@am.katowice.pl

Po otrzymaniu zamówienia oraz ustaleniu formy płatności materiały wysyłane będą pocztą.

Le nouveau Grieg.

Le nouveau Grieg.

Wojciech Stępień
Tendencje modernistyczne w twórczości Edvarda Griega na przykładzie opp. 54, 66 i 72
Wydanie: Katowice 2019
Numer: ISBN: 978-83-949526-4-8
Objętość: 252 str.
Cena: 34.00
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
Twórczość Edvarda Griega (1843-1907) często uważa się za schematyczną i zamkniętą w czterotaktowych lub ośmiotaktowych "pudełkach". Jedyny podkreślany przez badaczy aspekt nowatorski to harmonia, która nadaje kwadratowej konstrukcji oryginalność i dużą płynność. Celem książki jest wykazanie korelacji między zjawiskami melodycznymi, harmonicznymi i rytmicznymi w ujęciu formalnym oraz udowodnienie, że późne opusy fortepianowe Griega: Utwory liryczne op. 54, 19 Norske Folkeviser op. 66, Slǻtter op. 72 wskazują na tendencje modernistyczne.
Scontri 5 (2018). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Scontri 5 (2018). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISSN: 2353-0871 (2018)
Objętość: 122 str.
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
Piąty numer pisma "Scontri" podejmuje problem analizy dzieła muzycznego z kilku różnych pespektyw. Samo zagadnienie interpretacji jest dla teoretyka muzyki zadaniem niezwykle inspirującym, bowiem daje mu możliwość głębokiego namysłu nad przedmiotem badań i podjęcia jego odczytania pod kątem warsztatu twórczego, estetyki czy jakiejś szczególnej koncepcji. Różnorodność możliwości interpretacji wydobywa z dzieła cały wachlarz sensów i znaczeń w nim ukrytych. W numerze znalazły się artykuły dotyczące twórczości Igora Strawińskiego, Henri Dutilleux, Aleksandra Nowaka i Stanisława Bromboszcza (z punktu widzenia samego kompozytora).
Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją.

Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją.

Praca zbiorowa
Księga Jubileuszowa 2
Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISBN: 978-83-949526-3-1
Objętość: 145 str.
Redakcja: Iwona Mida, Anna Waluga
Dostępność: 11
Cena: 21.00
Księga Jubileuszowa 2 dedykowana została Profesorowi Leonowi Markiewiczowi z okazji 90-tych urodzin; nawiązuje do powstałej przed dekadą pierwszej okolicznościowej publikacji. Jubilat - postać niezwykle zasłużona dla polskiej kultury muzycznej, a górnośląskiej w sposób szczególny - przez lata związany z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, łączył w swej aktywności zawodowej różnorodne pasje i dziedziny: muzykologię, teorię muzyki, pedagogikę, publicystykę, animację życia muzycznego.
Śląska liryka wokalna. Zeszyt 3

Śląska liryka wokalna. Zeszyt 3

Praca zbiorowa
Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISMN: 979-0-9020117-9-2
Objętość: 120 str.
Redakcja: Feliks Widera
Cena: 25.00
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
Publikacja stanowi trzeci zbiór nie wydanych dotąd kompozycji wokalnych współczesnych kompozytorów śląskich. Rękopisy wydanych pieśni udostępnione zostały przez twórców na prośbę pomysłodawcy całego cyklu. Zeszyt zawiera 18 kompozycji w tym "Trzy medytacje" Juliana Gembalskiego, "Trzy pieśni do słów K.I.Gałczyńskiego" Eugeniusza Knapika, po dwa utwory Władysława Szymańskiego, Henryka Jana Botora i Jacka Glenca. W Zeszycie III znalazły się także kompozycje najmłodszych twórców - Wojciecha Stępnia (6 utworów) i Marty Kleszcz ( 2 utwory). Zdecydowana większość pieśni ma charakter sakralny co wiąże się m.in. czynnym uprawianiem muzyki kościelnej przez ich twórców. Pieśni te podobnie jak utwory które ukazały się serii Śląska liryka wokalna wcześniej, wydane zostały z myślą o ich szerokiej popularyzacji wśród wykonawców interesujących się liryką wokalną i twórczością śląskich kompozytorów. Kompozycje te wykonywane były już m.in. w czasie konkursu wokalnego "W kręgu słowiańskiej liryki wokalnej" organizowanego od wielu lat przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
U źródeł polskiego neoklasycyzmu.

U źródeł polskiego neoklasycyzmu.

Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku
Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISBN: 978-83-945268-1-8 / ISBN: 978-83-947698-6-4
Objętość: 270 str.
Cena: 29.00
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
Publikacja Akademii Muzycznej w Katowicach (2018) pod tytułem U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku pod redakcją Jolanty Szulakowskiej jest pierwszą w kraju edycją z przedstawieniem sylwetki i dokonania słynnej Maestry w kontekście Jej czasów, jak i w świetle dychotomii kultury francuskiej i niemieckiej. Oprócz historycznego zarysowania relacji polsko-niemieckich i polsko-francuskich (Bartłomiej Barwinek) Czytelnik znajdzie nowatorski w polskiej muzykografii opis niemieckiej "szkoły" kompozytorskiej na przełomie XIX i XX wieku (Wojciech Stępień). Nadia Boulanger została w tej książce szeroko ukazana poprzez Jej wyczerpujący biogram na tle charakterystyki polskiego neoklasycyzmu i kultury francuskiej tamtych czasów (Krystyna Modrzejewska) wraz z aneksami w postaci wykazu Jej utworów i polskich uczniów na przestrzeni kilku dekad oraz korespondencji z polskimi kompozytorami (Jolanta Szulakowska). Portret ten jest uzupełniony oglądem polskiej "szkoły" Nadii (Magdalena Stochniol) oraz wywiadami z niektórymi uczniami sławnej Nadii, m. in. z Krzysztofem Meyerem i Stanisławem Skrowaczewskim (Agnieszka Nowok-Zych, M. Stochniol). Ważnym aspektem są zamieszczone w tomie analizy utworów polskich twórców pisanych pod wpływem Wielkiej Nauczycielki autorstwa studentów i doktorantów katowickiej Uczelni (Sz. Borys, M Dziurawiec, W. Michno, A. Rotterman). Należy dodać, iż rozprawy te zostały oparte na oryginalnych materiałach źródłowych z zasobów francuskich (Paryż, Lyon) i niemieckich oraz na obcych opracowaniach dotyczących samej Nadii Boulanger, jak i Jej czasów. W tych badaniach i rozległych relacjach Nadia Boulanger jawi się jako prekursorka polskiego neoklasycyzmu, jako inicjatorka, preceptor rozwoju artystycznego i intelektualnego polskich twórców oraz ich niezawodny przyjaciel.
Akordeon wczoraj a dziś

Akordeon wczoraj a dziś

Materiały z II Sesji Naukowej Katedry Akordeonu
Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISBN: 978-83-949526-2-4 / ISBN: 978-83-947698-8-8
Redakcja: Iwona Bias
Dostępność: 15
Cena: 27.00
Publikacja zawiera 6 wykładów przedstawionych w ramach ogólnopolskiej sesji naukowo-artystycznej "Akordeon wczoraj i dziś". Tematyka wykładów jest bardzo zróżnicowana i dotyczy w większości problemów związanych ściśle z akordeonistyką, a mianowicie: "Cytaty w muzyce akordeonowej - konteksty i funkcje" (B.Dowlasz), " Koncert instrumentalny w literaturze akordeonowej" (J.Pichura), "Młodzi spadkobiercy tradycji Śląskiej Szkoły Kompozytorskiej w świetle literatury akordeonowej" (P.Chololowicz), czy "Oblicza akordeonu w składach kameralnych i orkiestrowych" (M.Andrysek).
Dziecko w ogrodzie sztuk. Perspektywa tematyczna, kreacyjna i komunikacyjna

Dziecko w ogrodzie sztuk. Perspektywa tematyczna, kreacyjna i komunikacyjna

Grażyna Darłak
Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISBN: 978-83-949526-1-7 / ISBN: 978-83-947698-9-5
Objętość: 316 str.
Dostępność: 6
Cena: 37.00
Monografia jest próbą holistycznego spojrzenia na fascynującą relację dziecko - sztuka z perspektywy historycznej, socjologicznej, estetycznej, kulturowej i pedagogicznej. Tytuł rozprawy - Dziecko w ogrodzie sztuk - oparty na alegorycznym obrazie ogrodu, wyraża przekonanie o symultanicznym i niejednorodnym kontakcie dziecka ze sztuką. Książka ujawnia dążenie autorki do takiego rozumienia "ogrodu", by ukazywał dziecko w sztuce i sztukę dziecka w kolejnych układach problemowych, w zależności od ujęcia teoretycznego właściwego badaniu poszczególnych dyscyplin sztuki. Trzy perspektywy analityczne (tematyczna, kreacyjna i komunikacyjna) odpowiadają pozycji dziecka wobec sztuki: jako jej tematu, twórcy, nadawcy i odbiorcy. Mimo że perspektywa muzykologiczna jest w tej pracy uprzywilejowana, to zawsze jako wspólny element estetycznych doświadczeń dziecka, które wynikają z naturalnej różnorodności dziecięcego kreowania i percepcji każdej ze sztuk. Dążeniem autorki jest również uświadomienie sobie i czytelnikom powiązań pomiędzy kulturą ponowoczesną, a zanikaniem tradycyjnych form inkulturacji i zmieniającymi się sposobami bycia dziecka wobec sztuki. Także możliwie najpełniejsze zachowanie bogactwa "sztuki dziecka" i "sztuki dla dzieci", sztuki odpowiadającej powikłanej materii życia, złożonemu obrazowi świata.
Wiosenna impresja. Spring impression ; Rond(k)o-bagatela. Rondino-bagatelle

Wiosenna impresja. Spring impression ; Rond(k)o-bagatela. Rondino-bagatelle

Andrzej Zubek
Utwory na wiolonczelę i fortepian. For Cello and Piano
Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISMN: 979-0-9020117-7-8 (1)
Objętość: 26 str. + 1 głos
Dostępność: 18
Cena: 21.00
Wiosenna Impresja i Rond(k)o Bagatela to dwie kompozycje przeznaczone na wiolonczelę i fortepian, które choć skontrastowane ze sobą posiadają podobną dynamikę i dramaturgię. Pierwszą z nich (Spring Impression) cechuje charakterystyczny triolowy motyw, który po przekształceniu nadaje utworowi charakter salonowego tanga. Kontrastująca część środkowa to śpiewny, liryczny temat grany przez wiolonczelę z towarzyszeniem motorycznego fortepianu. Po zagęszczeniu struktur rytmicznych i motywiki tej części, która doprowadza do kulminacji powraca pierwotny triolowy motyw, który na bazie ostinata (tanga habanery) zamierając stopniowo kończy powyższą kompozycję. Rond(k)o Bagatela to drugi utwór przeznaczony na wiolonczelę i fortepian, który w założeniu ma być kontrastującym do Impresji - nostalgicznej, przepełnionej impresjonistyczną nutką. Utrzymany rzeczywiście w formie małego ronda posiada żartobliwy i skoczny temat (refren) utrzymany w nieparzystym metrum, który przeplatany jest kupletami o charakterze kantylenowym. Charakterystycznym zabiegiem jest zastosowanie w utworze stałego, powtarzającego się łącznika, którego motywika i figury rytmiczne znajdują miejsce w materiale dźwiękowym następnych sekwencji utworu.
Swinging Cellos. Utwór na cztery wiolonczele i fortepian

Swinging Cellos. Utwór na cztery wiolonczele i fortepian

Andrzej Zubek
For 4 Cellos and Piano
Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISMN: 979-0-9020117-7-8 (2)
Objętość: 32 str. + 4 głosy
Dostępność: 18
Cena: 24.00
Swinging Cellos choć napisany na klasyczny kwartet wiolonczelowy z towarzyszeniem fortepianu ma znamiona utworu z pogranicza muzyki popularno-rozrywkowej z elementami muzyki jazzowej. Charakteryzuje się on formą rapsodyczną złożoną z kilku skontrastowanych ze sobą sekwencji. Pierwsza z nich, otwierająca utwór zbudowana jest i oparta na triolowych figurach, jakby fanfarowych sygnałach. W części drugiej poprzez zmianę metrum i tempa oraz zastosowania motywiki opartej na nowym materiale dźwiękowym stylizowanej na muzykę epoki baroku następuje zmiana klimatu. Natomiast w trzeciej sekwencji słyszymy już rzeczywisty popis swingujących wiolonczel utrzymany w nieregularnym metrum. Powracająca motywika triolowych figur fanfarowych w części czwartej, a zarazem ostatniej zamyka klamrą powyższą kompozycję. Zastosowane tu podziały metro-rytmiczne wzbogacone intensywnym swingowaniem zaklasyfikować mogą powyższy utwór do kompozycji jazzujących.
Muzykoterapia. Sztuka ? nauka - człowiek

Muzykoterapia. Sztuka ? nauka - człowiek

Ludwika Konieczna-Nowak
Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISBN: 978-83-949526-0-0 / ISBN: 978-83-947698-7-1
Objętość: 143 str.
Cena: 21.00
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
Treść monografii stanowią rozważania teoretyczne i praktyczne, skupione wokół relacji między muzykoterapią a sztuką i refleksją estetyczną. Praca skonstruowana jest z trzech części. Pierwsza z nich proponuje opis współczesnych modeli muzykoterapii praktycznej w aspektach kluczowych dla procesu terapeutycznego oraz istotnych w perspektywie artystycznej. Część druga zawiera teoretyczną analizę porównawczą wybranych zjawisk w muzyce i myśli estetycznej z wątkami muzykoterapeutycznymi. Praktyczna egzemplifikacja opisywanych zjawisk stanowi ostatnią część opracowania. W zakończeniu pojawia się wreszcie autorska definicja muzykoterapii, skonstruowana na podstawie przedstawionego materiału.
Jak ze Suszca pow?ndruje ? 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a capella

Jak ze Suszca pow?ndruje ? 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a capella

Jacek Glenc
Wydanie: Katowice 2018
Numer: ISMN: 979-0-9020117-6-1
Objętość: 100 str.
Dostępność: 146
Cena: 17.00
W zbiorze Jak ze Suszca powǻndruje - 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a cappella znajdują się utwory będące artystycznymi stylizacjami pieśni ludowych wybranymi ze zbiorów Mariana Cieśli, miłośnika folkloru, który oprócz publikacji rozprawek z zakresu regionalnej ludowości i lokalnych dziejów, skupiał się na gromadzeniu i rejestrowaniu pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej. Aranżacje Jacka Glenca stworzone zostały z myślą o wykonaniu ich przez wielogłosowy chór mieszany a cappella. Ujęty pięknym brzmieniem tych pieśni kompozytor wykreował nastrojowe, wręcz archaizujące nieraz w swym wyrazie aranżacje, w których świadomie utrwala ślady pochodzenia wybranych melodii. Konwencja tych opracowań utrzymana jest w stylistyce klasyczno-romantycznej z obecnością pierwiastka ludowego, zawartego w tematach melodycznych tych pieśni oraz burdonach pojawiających się w warstwie harmonicznej. Cechą charakterystyczną aranżacji Jacka Glenca jest osiągnięty przez kompozytora indywidualny i oryginalny wyraz artystyczny, będący wypadkową zastosowania symptomatycznych dla tego twórcy środków ekspresji. Opracowania te, co istotne - śpiewane w gwarze górnośląskiej, zachowują urok oryginałów, a dzięki kunsztownej formie artystycznej dostarczają wykonawcom wiele radości z muzykowania. Opracowany przez Jacka Glenca zbiór utworów pt. Jak ze Suszca powǻndruje - 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a cappella stanowi próbę wskazania, jak urzekająca swym pięknem pieśń ludowa regionu pszczyńskiego fascynuje nie tylko zbieraczy...
Scontri 4 (2017). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Scontri 4 (2017). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Wydanie: Katowice 2017
Numer: ISSN: 2353-0871 (2017)
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
Czwarty numer "Scontri" poświęcamy postaci Oliviera Messiaena i muzyce francuskiej. 25 lat, które minęły od śmierci tego wyjątkowego twórcy to czas, który pozwala przyjrzeć się nie tylko spuściźnie pozostawionej przez Mistrza, ale także oddziaływaniu jego techniki i estetyki na uczniów i tych, którzy mieli z nim kontakt. Numer otwiera tłumaczenie fragmentu Traktatu o rytmie, barwie i ontologii - absolutnie unikatowego tekstu, zarówno pod względem rozmiarów, jak i ważkości zawartych w nim myśli. W dalszej części tomu są ujęcia szczegółowe i porównawcze, ukazujące zarówno rezonans myśli messiaenowskiej, jak i podejmujące ideę muzyki francuskiej w szerszym kontekście.
Północnoniemiecka Szkoła Organowa oraz Johann Sebastian Bach

Północnoniemiecka Szkoła Organowa oraz Johann Sebastian Bach

Wydanie: Katowice 2017
Numer: ISBN: 978-83-942090-9-4 / ISBN: 978-83-947698-1-9
Objętość: 147 str.
Redakcja: Krzysztof Lukas
Dostępność: 3
Cena: 27.00
Publikacja Północnoniemiecka Szkoła Organowa oraz Johann Sebastian Bach pod redakcją dra Krzysztofa Lukasa jest zbiorem artykułów, których autorami są czołowi polscy badacze, a przede wszystkim praktycy - wirtuozi organów oraz klawesynu. Ich tematyka związana jest z historią Północnoniemieckiej Szkoły Organowej, genezą jej powstania oraz z problemami wykonawczymi i stylistycznymi, jakie zawierają dzieła organowe przedstawicieli tejże szkoły, nie wyłączając muzyki Johanna Sebastiana Bacha, który niewątpliwie był także spadkobiercą jej osiągnięć. Artykuły te są pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2015 roku na Akademii Muzycznej w Katowicach.
Wczoraj, dziś i jutro muzyki liturgicznej w Kościele Katowickim.

Wczoraj, dziś i jutro muzyki liturgicznej w Kościele Katowickim.

Seria Viriditas musicae - Muzyka kościelna w archidiecezji katowickiej, T. I
Wydanie: Katowice 2017
Numer: ISBN: 978-83-942090-7-0 / ISBN: 978-83-947698-0-2
Objętość: 143 str.
Redakcja: ks. Wiesław Hudek
Dostępność: 30
Cena: 27.00
Publikacja Wczoraj, dziś i jutro muzyki liturgicznej w Kościele Katowickim pod redakcją ks. dra Wiesław Hudka, otwiera nową serię wydawniczą Viriditas musicae. Pierwszy tom serii jest zapisem naukowych refleksji podjętych w ramach II Kongresu Muzyki Liturgicznej w Katowicach, który odbył się w dniach 13-15 XI 2015. Zawiera następujące teksty: ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak - Muzyczna kultura duchowieństwa - pilnie poszukiwana s. mgr Benigna Tkocz - Duszpasterski wymiar działań Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej ks. dr Wiesław Hudek - W trosce o Bożą chwałę i uświęcenie wiernych. Relacje prezbiterów i muzyków kościelnych w świetle nowego "Regulaminu pracy organistów w archidiecezji katowickiej" ks. prof. dr hab. Rastislav Adamko - Formy współczesnej muzyki liturgicznej na Słowacji prof. dr hab. Julian Gembalski - Nowe organy w świątyniach Archidiecezji Katowickiej, powstałe w latach 2002-2015 ks. prof. dr hab. Antoni Reginek - Posłannictwo dziejowe chórów na Górnym Śląsku prof. dr hab. Władysław Szymański - Celowość organizowania konkursów dla organistów parafialnych
10 Pieśni Wielkopostnych na chór żeński a cappella a 3 voci

10 Pieśni Wielkopostnych na chór żeński a cappella a 3 voci

Jacek Glenc
Wydanie: Katowice 2017
Numer: ISMN: 979-0-9020117-5-4
Objętość: 26 str
Cena: 12.00
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
Cykl utworów pt. 10 Pieśni Wielkopostnych na chór żeński a cappella a 3 voci Jacka Glenca zawiera dobrze znane i mniej znane pieśni wielkopostne w artystycznym opracowaniu na 3-głosowy chór żeński. Ideą kompozytora było ukazanie owych pieśni w określonej stylistyce harmonicznej, charakteryzującej się swoistą ascezą brzmienia, uzyskaną określonymi środkami wyrazu artystycznego. W konwencję tę dobrze wpisuje się brzmieniowość trzygłosowa - i, choć kompozytor ani razu nie stosuje układu cztero- i więcej głosowego, to dzięki zastosowanej harmonice i fakturze słuchacz odnosi wrażenie pełnego brzmienia wielogłosowego chóru. Pomimo różnorodności fakturalnej wszystkie opracowania posiadają jeden wspólny mianownik jakim jest typowy dla Jacka Glenca język muzycznej ekspresji. Ascetyczny charakter wyrażony jest również na płaszczyźnie budowy formalnej utworów wchodzących w skład cyklu. Kompozytor świadomie rezygnuje z takich elementów jak introdukcje, intermezza czy epilogi, ogniskując się tylko wokół samych melodii pieśni.
...El pensiamento del caos... for guitar and string quartet

...El pensiamento del caos... for guitar and string quartet

Michał Schäfer
Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISMN: 979-0-9020117-4-7
Objętość: 16 str. + 5 gł.
Dostępność: 21
Cena: 30.00
Utwór zdobył III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny zorganizowanym przez Katedrę Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej "Gitara jako instrument solowy w kameralistyce" 5-8.11.2015
Quintet No. 1 for guitar and string quartet

Quintet No. 1 for guitar and string quartet

Nejc Kuhar
Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISMN: 979-0-9020117-3-0
Objętość: 26 str. + 5 gł.
Dostępność: 23
Cena: 30.00
Utwór zdobył II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny zorganizowanym przez Katedrę Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej "Gitara jako instrument solowy w kameralistyce" 5-8.11.2015
11/4 for oboe, viola and guitar

11/4 for oboe, viola and guitar

Michał Lazar
Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISMN: 979-0-9020117-2-3
Objętość: 15 str. + 2 gł.
Dostępność: 13
Cena: 30.00
Utwór zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny zorganizowanym przez Katedrę Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej "Gitara jako instrument solowy w kameralistyce" 5-8.11.2015
Scontri 3 (2016). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Scontri 3 (2016). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISSN: 2353-0871 (2016)
Objętość: 67 str.
Dostępność: 85
Cena: 25.00
Tematem wiodącym 3. numeru Scontri jest melancholia. W tomie znalazło się osiem tekstów, omawiających wybrane aspekty melancholii zarówno w odniesieniu do muzyki dawnej (Marek Nahajowski), jak i współczesnej, na przykładzie wybranych kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego (Marcin Trzęsiok), José Marii Sánchez-Verdú (Agnieszka Nowok) i Harrisona Birtwistle'a (Dominika Micał). Interesującą perspektywę dają eseje kompozytorskie (Aleksander Kościów, Aleksander Nowak) ukazujące wpływ melancholii na proces twórczy. Całość tomu zamyka artykuł dotyczący zjawiska ludzkiej agensowości w tonalnej muzyce instrumentalnej (Robert S. Hatten).
Śląska liryka wokalna - Zeszyt II

Śląska liryka wokalna - Zeszyt II

Praca zbiorowa
Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISMN: 979-0-9020117-1-6
Objętość: 98 str.
Redakcja: Feliks Widera
Cena: 20.00
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
Publikacja stanowi drugi zbiór nie wydanych dotąd kompozycji wokalnych kompozytorów śląskich. Rękopisy wydanych pieśni udostępnione zostały przez twórców i spadkobierców. Zeszyt zawiera 8 kompozycji Józefa Szweda, 3 kompozycje Józefa Świdra, 2 utwory Jana Wincentego Hawela, oraz cykl "Meditations" Edwarda Bogusławskiego. W aneksie zamieszczono 3 pieśni Marcina Kamińskiego, których rękopisy odnalezione zostały już po publikacji I Zeszytu "Śląskiej liryki wokalnej". Kompozytorzy których utwory zamieszczono w zbiorze, urodzeni w okresie międzywojennym związani byli przez długie lata pracą pedagogiczną i aktywnością twórczą z Akademią Muzyczną w Katowicach. Pieśni te o różnorodnej stylistyce i ciekawym indywidualnym rysie każdego twórcy wydane zostały z myślą o ich szerokiej popularyzacji wśród wykonawców interesujących się liryką wokalną i twórczością śląskich kompozytorów. W planach kontynuowanie serii z utworami kompozytorów najmłodszego pokolenia.
W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne

W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne

Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISBN: 978-83-942090-6-3 / ISBN: 978-83-941613-8-5
Objętość: 235 str.
Redakcja: Marcin Trzęsiok
Dostępność: 27
Cena: 35.00
Monografia "W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne" jest pokłosiem cyklu wykładów zorganizowanych przez Katedrę Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w latach 2010-2014. Prelegenci reprezentowali różne gałęzie humanistyki i z właściwej sobie perspektywy opowiadali o muzyce. Publikacja zawiera jedenaście esejów ułożonych w sześć działów. Ich przedmiotem są problemy sytuujące się na pograniczu teorii muzyki i innych dyscyplin humanistycznych.
Edvard Grieg and His Times

Edvard Grieg and His Times

Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISBN: 978-83-942090-1-8 / ISBN: 978-83-941613-3-0
Objętość: 216 str.
Redakcja: Wojciech Stępień
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
The present publication does not pretend to offer an integral study of the Norwegian composer's music Edvard Grieg, but rather aims to enhance information about him in Poland and to heighten interest in his unfamiliar works. The volume opens with a biographical sketch (Patrick Dinslage), which is followed by two articles: the first presents Grieg's place and role in Norwegian musical life (Arvid Vollsnes), whilst the second explores the composer's oeuvre within the context of national and European music (Wojciech Stępień). The next two articles concern Grieg's solo lyric songs (Beryl Foster, Jorma Daniel Lünenbürger). The volume is rounded off by articles analysing the Ballade in G minor for piano (Einar Rǿttingen), melancholy and elegy in the piano works (Markéta Štefková), Grieg's choral output, little known in Poland (Beryl Foster) and finally the Norwegian composer's links with Poland and the Poles (Dagmara Łopatowska-Romsvik).
Edward Grieg i jego czasy

Edward Grieg i jego czasy

Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISBN: 978-83-942090-0-1 / ISBN: 978-83-941613-2-3
Objętość: 224 str.
Redakcja: Wojciech Stępień
Przepraszamy, aktualnie brak towaru w magazynie.
Niniejsza publikacja nie pretenduje do całościowego ujęcia muzyki norweskiego kompozytora Edwarda Griega, ale raczej do pogłębienia informacji na jego temat w Polsce oraz do zainteresowania jego nieznanymi dziełami. Tom otwiera szkic biograficzny (Patrick Dinslage) po którym następują dwa artykuły: pierwszy z nich przedstawia miejsce i rolę Griega w życiu muzycznym Norwegii (Arvid Vollsnes), natomiast drugi przybliża twórczość tego kompozytora w kontekście muzyki narodowej i europejskiej (Wojciech Stępień). Kolejne dwa teksty dotyczą muzyki wokalnej Griega i przedstawiają lirykę solową tego kompozytora (Beryl Foster, Jorma Daniel Lünenbürger). Po nich następują szczegółowe analizy: Ballady g-mollop. 24 (Einar Rǿttingen), melancholii i elegijności w kompozycjach fortepianowych Griega (Markéta Štefková) oraz mało znanej w Polsce twórczości chóralnej Norwega (Beryl Foster). Całość tomu zamyka artykuł przedstawiający nieznane związki Griega z Polską i Polakami (Dagmara Łopatowska-Romsvik).
Music Therapy and Emotional Expression: A Kaleidoscope of Perspectives

Music Therapy and Emotional Expression: A Kaleidoscope of Perspectives

Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISBN: 978-83-942090-3-2
Objętość: 136 str.
Redakcja: Ludwika Konieczna-Nowak
Dostępność: 18
Cena: 10.00
Ta anglojęzyczna pozycja gromadzi rozdziały dotyczące ekspresji emocji w muzykoterapii w różnych ujęciach. Autorzy kolejnych rozdziałów - w większości światowe autorytety dyscypliny (Simon Procter, Sarah Johnson, Felicity Baker, Helen Short, Krzysztof Stachyra, Anna Bukowska, Alicja Michalak i Ludwika Konieczna-Nowak) - przedstawiają odmienne spojrzenia zarówno na sam związek muzyki z komunikacją emocji jak i jego znaczenie w procesie terapeutycznym. Jedni postrzegają ten wątek jako istotny, inni - marginalny. Oprócz perspektyw łączonych z poszczególnymi modelami muzykoterapii (muzykoterapia Nordoff-Robbins, muzykoterapia analityczna, neuromuzykoterapia, kierowana wizualizacja z muzyka) książka zawiera rozdział skoncentrowany na pisaniu piosenek w procesie terapeutycznym oraz teksty skupione wokół potrzeb specyficznych populacji (muzykoterapia rodzin, muzykoterapia osób starszych). Dodatkowy element stanowią treści dotyczące znaczenia ekspresji emocji w różnych współczesnych perspektywach psychoterapeutycznych oraz refleksja nad zależnościami między obszarem emocji i muzyki z punktu widzenia psychologii muzyki.
Literatura dla dzieci w kalejdoskopie sztuki

Literatura dla dzieci w kalejdoskopie sztuki

Wydanie: Katowice 2016
Numer: ISBN: 978-83-942090-4-9 / ISBN: 978-83-941613-6-1
Objętość: 229 str.
Redakcja: Grażyna Darłak, Krystyna Koziołek
Dostępność: 8
Cena: 35.00
U podstaw rozważań autorów tekstów zebranych w książce stoi fascynująca relacja dziecka i sztuki. Relację tę rozpatrywać można z bardzo różnej perspektywy. Celem niniejszej publikacji było spojrzenie na wzajemne relacje pomiędzy literaturą dla dzieci a innymi dziedzinami sztuki. Istotny obszar rozważań stanowi również problematyka komunikacji przez sztukę oraz funkcji i wartości sztuki powoływanej do życia z myślą o dziecku. Książka zawiera 20 artykułów. Stanowią one - jak stwierdza recenzent publikacji dr hab. Ireneusz Gielata - "jednolity wielogłos" , który upomina się o "uwrażliwienie" literackiego kształcenia dzieci na inne dziedziny sztuki: "mowę dźwięków" czy "mowę barw", ale też i na "mowę kształtów" czy "mowę materii". (...) Ta wspólnota ideowa łączy wszystkie zgromadzone teksty i decyduje o ich spójności.
z 7

Wydarzenia

Zobacz wszystkie