Treść podstrony

Ave Maris Stella

Małgorzata Maliszczak
Wydanie: Katowice 2019
Numer: ISMN: 979-0-801570-00-0
Objętość: 20 str. + 6 głosów
Dostępność: 16
Cena: 21.00 zł

Ave Maris Stella (z łac. Witaj Gwiazdo Morza) to utwór na chór żeński, głos solowy, orkiestrę smyczkową i fortepian, oparty na łacińskim 7- zwrotkowym tekście średniowiecznej antyfony maryjnej z VIII wieku. Stanowi również tradycyjny hymn pochwalny ku czci Matki Bożej, nazwanej Gwiazdą Morza, rozumianej jako synonim Gwiazdy Polarnej, która poprzez swe niezmienne położenie w ciągu nocy wskazuje drogę wędrowcom. Zastosowanie w kompozycji fragmentów monodycznych, melodyki quasi gregoriańskiej, fraz opartych na harmonii modalnej, zmienności tonacyjnej z dominującą G-tonacją rozpoczynającą i kończącą utwór, to wszystko pozwoliło zachować charakter pieśni wzniosłej i pochwalnej. Pieśni, która poprzez osadzenie tonacyjne "jasne i czyste" może u słuchacza wywołać pewne asocjacje synestezyjne. Dodatkowym instrumentem nie ujętym w partyturze jest ocean drum, którego dowolność wykonawcza ma wytworzyć imitację szumu morza i morskich fal dla podkreślenia nazwy Gwiazda Morza. Ave Maris Stella powstała w 2012 roku, a w 2016 roku została nagrana i zarejestrowana w formie audio- video (kanał youtube).

Ave Maris Stella
Ave Maris Stella

Wydarzenia

Zobacz wszystkie