Treść podstrony

Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Kierownik Katedry

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Współpracownicy:

Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej jest jednostką Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej. Skład osobowy tworzą wybitni i cenieni w kraju i zagranicą dyrygenci: prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk, dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM

Założenia Katedry, to szeroki wachlarz działań i przedsięwzięć, mających na celu przygotowanie absolwentów do samodzielnego wykonywania zawodu dyrygenta. Najważniejsze z nich, to: działalność dydaktyczna, zajęcia indywidualne z wybitnymi dyrygentami gościnnymi, organizacja kursów mistrzowskich, spotkania z indywidualnościami świata muzycznego, wykłady otwarte z dziedziny psychologicznych aspektów zawodu dyrygenta, historii kultury i filozofii.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie