Treść podstrony

Katedra Akordeonu

Kierownik Katedry

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Współpracownicy:

Historia i działalność Katedry

Akordeon jako instrument główny na Wydziale Instrumentalnym wprowadzony został 1 X 1968 roku, a prowadzenie zajęć powierzono st. asyst. Joachimowi Pichurze. W 1982 roku, na wniosek ówczesnego Rektora prof. Jana Wincentego Hawela, Senat Uczelni powołał do życia Katedrę Akordeonu. W 1988 roku doszło do połączenia działających na Wydziale katedr: Katedry Akordeonu oraz Katedry Gitary – i utworzenia nowej jednostki: Katedry Akordeonu i Gitary, której kierownikiem mianowany został prof. Joachim Pichura. Na wniosek Rady Wydziału, w 2002 roku doszło do ponownego rozdzielenia obu katedr – i powołania przez Senat Uczelni Katedry Akordeonu, której kierownictwo zachował prof. Joachim Pichura.
 
Aktualnie wszyscy pracownicy Katedry wywodzą się z grona absolwentów katowickiej Akademii Muzycznej. (Szczegółowe informacje przybliżające sylwetki pracowników Katedry znajdują się w notkach biograficznych pracowników uczelni). Oprócz działalności pedagogicznej prowadzą ożywioną działalność artystyczną, naukową i popularyzatorską. Dokonali licznych prawykonań utworów z najnowszej literatury akordeonowej dokumentując je również na wydawnictwach płytowych. Są zapraszani do pracy w składach jury renomowanych międzynarodowych i krajowych konkursów akordeonowych (m.in.: Klingenthal/Niemcy, Wilno/Litwa, Bratysława/Słowacja, Poprad/Słowacja, Dunajska Streda/ Słowacja, Ostrava/Czechy, Przemyśl, Sanok, Gorlice, Mława). Biorą czynny udział w sesjach i konferencjach naukowo-artystycznych prezentując autorskie referaty.
 
Studenci i absolwenci Katedry zdobywali miano laureata konkursu łącznie w ponad 170-ciu międzynarodowych i krajowych konkursach akordeonowych. Studia pod kierunkiem pedagogów Katedry ukończyli m.in.: Marek Andrysek, Piotr Biazik, Darek Baszak. Piotr Chołołowicz, Nikos Gutkidis, Marcin Jabłoński, Ewa Grabowska-Lis, Daniel Lis, Konrad Merta, Bogdan Precz, Franciszek Prus, Marcin Wyrostek.

Katedra jest organizatorem lub współorganizatorem imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym m.in.:

  • Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Katowicach (odbyły się trzy edycje),
  • Ogólnopolskiego Konkursu Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej Konfrontacje w Częstochowie,
  • Makroregionalnego Konkursu Akordeonowego w Raciborzu,
  • Ogólnopolskiego (później Międzynarodowego) Konkursu Akordeonowej Muzyki Rozrywkowej w Giżycku,
  • Międzynarodowej Sesji Naukowo-Artystycznej w Katowicach,
  • Beskidzkich Warsztatów Akordeonowych w Ślemieniu.

Od wielu lat, z inicjatywy Katedry odbywają się również warsztaty dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, chcących podjąć studia w Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Strona Katedry Akordeonu


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie