Treść podstrony

Akty prawne

1.
Statut Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Rektora z dnia 1 lutego 2024r.
Pobierz
2.
Misja i strategia rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Pobierz
3.
Uchwała Senatu z dnia 18 grudnia 2023 r. ws. zmiany Regulaminu Studiów
Pobierz
4.
Regulamin studiów tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Rektora z dnia 29 września 2023 r.
Pobierz
5.
Aneks nr 1/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. do Regulaminu studiów podyplomowych, wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 4/12/2023
Pobierz
6.
Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2020 r
Pobierz
7.
Aneks nr 1/2023 z dnia 6 listopada 2023r. do Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
Pobierz
8.
Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego obowiązujący od 1 lutego 2022 r.
Pobierz
9.
Zarządzenie Rektora nr 3/5/2022 z dnia 13 maja 2022 r. ws. zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta "Parnas"
Pobierz
10.
Regulamin mieszkańca Domu Studenta „Parnas” obowiązujący od 1 października 2020 r.
Pobierz
11.
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2024/2025
Pobierz
12.
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024
Pobierz
13.
Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii oraz pożaru
Pobierz
14.
Zarządzenie Rektora nr 10/9/2019 ws. potwierdzenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz określenia trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej nauczycieli akademickich
Pobierz

Wydarzenia

Zobacz wszystkie