Treść podstrony

Akty prawne

1.
Uchwała Senatu z dnia 27 czerwca 2023 r. ws. zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Pobierz
2.
Uchwała Senatu z dnia 20 kwietnia 2022 r. ws. zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Pobierz
3.
Uchwała Senatu z dnia 26 stycznia 2022 r. ws. zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Pobierz
4.
Uchwała Senatu z dnia 16 grudnia 2021 r. ws. zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Pobierz
5.
Statut Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - tekst jednolity z dnia 28 września 2021 r.
Pobierz
6.
Misja i strategia rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Pobierz
7.
Uchwała Senatu z dnia 27 czerwca 2023 r. ws. zmiany Regulaminu Studiów
Pobierz
8.
Uchwała Senatu z dnia 20 kwietnia 2022 r. ws. zmiany Regulaminu Studiów
Pobierz
9.
Regulamin Studiów tekst jednolity na dzień 1 września 2021 r.
Pobierz
10.
Regulamin Studiów Doktoranckich tekst jednolity na dzień 1 września 2021 r.
Pobierz
11.
Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2020 r
Pobierz
12.
Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego obowiązujący od 1 lutego 2022 r.
Pobierz
13.
Zarządzenie Rektora nr 3/5/2022 z dnia 13 maja 2022 r. ws. zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta "Parnas"
Pobierz
14.
Regulamin mieszkańca Domu Studenta „Parnas” obowiązujący od 1 października 2020 r.
Pobierz
15.
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2024/2025
Pobierz
16.
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024
Pobierz
17.
Zarządzenie 10/9/2019 ws. potwierdzenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz określenia trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej nauczycieli akademickich
Pobierz
18.
Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii oraz pożaru
Pobierz

Wydarzenia

Zobacz wszystkie