Treść podstrony

Katedra Muzykoterapii

Kierownik Katedry

Pracownicy:

Współpracownicy:

  • prof. Barbara Wheeler (profesor wizytujący)
  • dr hab. Krzysztof Stachyra
  • dr Alicja Michalak-Krzeszowska
  • dr Sabina Pawlik
  • dr Sara Knapik-Szweda
  • dr Anna Bukowska
  • mgr Izabela Dyrda
  • mgr Anna Konopacka
Historia i działalność Katedry

Muzykoterapia funkcjonuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jako jedna ze specjalności kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. Obejmuje studia I i II st. oraz studia podyplomowe. Program studiów realizowany jest w porozumieniu ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (Wydział Opieki Zdrowotnej).

Historia katowickiej muzykoterapii związana jest z szeroko zakrojoną współpracą międzynarodową. Stałym współpracownikiem Zakładu jest dr Barbara Wheeler (ex prezydent American Music Therapy Association). Gośćmi Uczelni były znakomite autorytety światowej muzykoterapii, jak np. Clive Robbins, który osobiście dokonał prezentacji oraz przeprowadził warsztaty muzykoterapii kreatywnej w roku 2010. Swoimi doświadczeniami dzielili się także tacy specjaliści jak dr Blythe LaGasse (Colorado State University), dr Wendy Magee (Temple University, Philadelphia), dr Darcy Walworth i dr Petra Kern (University of Louisville) dr Felicity Baker oraz muzykoterapeuci polscy: dr Elżbieta Galińska, i dr Maciej Kierył.

Dzięki współpracy z instytucjami zagranicznymi studenci muzykoterapii regularnie odwiedzają inne ośrodki, między innymi Centra Nordoff-Robbins w Londynie i Nowym Jorku, School of Music UofL.

W ramach Zakładu Katedry prowadzone są prace badawcze dotyczące możliwości skuteczności muzykoterapii w różnych obszarach oraz jej związków z zagadnieniami estetycznymi.

Od momentu powstania, to jest od roku 2008, specjalność muzykoterapia podlegała organizacyjnie Zakładowi Edukacji Muzycznej. Zakład Muzykoterapii powołany został do istnienia we wrześniu 2012 r. W październiku 2019 Zakład przekształcono w Katedrę.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie