Treść podstrony

Katedra Gitary i Harfy

Kierownik Katedry

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Katedra Gitary i Harfy utworzona została 1 X 2004 roku, a jej kierownictwo od chwili utworzenia do roku 2019 pełniła prof. dr hab. Alina Gruszka. Obecnie funkcję Kierownika Katedry sprawuje prof. dr hab. Wanda Palacz.

W Katedrze działają klasy: gitary (od 1972 roku) oraz harfy (od 2004 roku).

Zobacz również:


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie