Treść podstrony

Palacz Wanda

prof. dr hab.

Studia muzyczne w klasie gitary prof. Aliny Gruszki w Akademii Muzycznej w Katowicach ukończyła w 1984 r. z wyróżnieniem. W tym samym roku po otrzymaniu stypendium rządu hiszpańskiego wyjechała na studia podyplomowe do znanego profesora gitary Jose Tomasa w Conservatorio Superior de Musica w Alicante w Hiszpanii.


Jest laureatką VI Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego w Łodzi i konkursu organizowanego przez Polskie Radio „Młodzi muzycy na estradzie i antenie”.

Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem Davida Russella, Roberto Aussela, Huberta Kapela, Ichiro Suzuki, Costasa Cotsiolisa oraz w Kursie muzyki dawnej w Madrycie u Javiera Hinojosy. Od 1987 r. wykłada w swojej macierzystej Akademii Muzycznej - obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od września 2016 r. sprawuje również funkcję Prorektora ds. dydaktyki i nauki.


Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka z takimi wykonawcami jak: E. Mazur, H. Januszewska, G. Olkiewicz, A. Murat Renat, P. Puczek, A. Zmarzły.

Dokonała szeregu nagrań radiowych i telewizyjnych, wzięła m. in. udział w nagraniu monograficznej płyty z muzyką J. Świdra na gitarę. Jest zapraszana do prac jury krajowych i zagranicznych konkursów gitarowych m. in. w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Tychach, Krakowie i Alessandrii. Prowadzi kursy mistrzowskie i metodyczne.

Studenci prof. Wandy Palacz odnoszą sukcesy na wielu konkursach gitarowych. Wśród nich jest znakomity wirtuoz gitary Marcin Dylla.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie