Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego
Miejsce - szczegóły poniżej
piątek
30 września 2022 | godz.10:00

ENG version

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Mieście Nauki Katowice

Jednym z kluczowych wydarzeń minionego roku akademickiego było przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. To prestiżowe wyróżnienie nadawane przez stowarzyszenie EuroScience po raz pierwszy trafia do polskiego miasta akademickiego. Uwieńczone sukcesem starania są efektem wspólnego wysiłku miasta Katowice oraz środowiska akademickiego uczelni publicznych mających siedziby w stolicy regionu. Aby wspólnie przygotować się do wydarzeń roku 2024 rektorzy siedmiu katowickich uczelni publicznych utworzyli Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, w którego skład wchodzą:

●     Miasto Katowice (strategiczny partner Konsorcjum),

●     Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,

●     Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,

●     Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,

●     Politechnika Śląska,

●     Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

●     Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

●     Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider).

Potwierdzeniem tej współpracy będzie pierwsza w historii akademickiego Śląska międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego.

Ceremonia wspólnej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie się 30 września 2022 roku o godz. 10.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zostanie poprzedzona uroczystym przemarszem orszaków rektorskich ulicami Katowic, a zwieńczona koncertem w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Organizatorami inauguracji są: Miasto Katowice oraz Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki.

Partnerem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Program

●     Przemarsz orszaków rektorskich

●     Przejście – spod Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego (Rynek), przejście aleją Korfantego w stronę Spodka, rondem Generała Józefa Ziętka, następnie aleją Roździeńskiego, przez ul. Olimpijską. Uczestnicy przemarszu wejdą do siedziby NOSPR od placu Wojciecha Kilara 1

●     Rozpoczęcie uroczystości

●     Przemówienia inauguracyjne

●     Immatrykulacja i ślubowanie doktorantów

●     Wykład inauguracyjny pt. „Transitioning together: universities, cities and regions acting to create positive change for all” („Wspólna przemiana: działania uniwersytetów, miast i regionów na rzecz pozytywnej zmiany dla wszystkich”) – prof. Michael Matlosz – przewodniczący    EuroScience


O oprawę muzyczną oficjalnej części inauguracji zadbają chóry akademickie:
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Chór Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego.


Program:
 „Gaudeamus igitur” – dyrygent: dr hab. Aleksandra Zeman, prof. UŚ
Kazimierz  Wincenty Sikorski i Władysław Raczkowski, „Polski hymn narodowy” – dyrygent: mgr Tomasz Giedwiłło
Teofil Klonowski, „Gaude Mater Polonia” – dyrygent: mgr Michał Brożek
„Vivat ” – dyrygent: mgr Michał Brożek


Udział w inauguracji weźmie także „NIEMY” CHÓR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO pod dyrekcją mgr Anny Wojtas-Rduch. Utwory muzyczne wykonywane przez chóry, będą równolegle tłumaczone na język migowy.

●     Koncert:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
Antoni Wit – dyrygent
Krzysztof Książek - fortepian
                     Wojciech Kilar - II Koncert fortepianowy

                   - Krzesany 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

●     Minister Edukacji i Nauki,

●     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

●     Minister Sportu i Turystyki,

●     Minister Zdrowia,

●     Marszałek Województwa Śląskiego,

●     Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Udział w uroczystości

Udział w inauguracji jest możliwy po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Rejestracji należy dokonać do 16 września 2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dostępność dla wszystkich

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zgłoszenia w trakcie rejestracji potrzebę asysty lub innych indywidualnych warunków udziału w uroczystości.

Wydarzenie odbywa się w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, który spełnia najwyższe standardy dostępności architektonicznej.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą korzystać z technologii wspomagających słyszenie oraz z tłumaczenia na Polski Język Migowy.

Podczas uroczystości dostępne będą napisy na żywo w językach polskim oraz angielskim. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wyświetlać napisy w wybranym języku na swoich urządzeniach mobilnych:

●     napisy na żywo w języku polskim: napisy.dostepni.eu/channels/main,

●     napisy na żywo w języku angielskim: napisy.dostepni.eu/channels/alfa.

Transmisja

Transmisja części oficjalnej prowadzona będzie na Facebooku (na fanpage’u Miasta Katowice oraz na fanpage’ach uczelni tworzących Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki), a także w serwisie YouTube na kanale „Katowice Oficjalny Kanał”. Transmisja w języku angielskim dostępna będzie tylko w serwisie YouTube.

Europejskie Miasto Nauki 2024

Uroczystość międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 wpisuje się w obchody związane z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Pierwszy raz zaszczyt ten przypadł miejscowości z Europy Środkowo-Wschodniej – świadczy to o docenieniu wysiłków miasta związanych z transformacją regionu poprzemysłowego w silny ośrodek naukowy, w którym prężnie rozwijają się nowoczesne technologie.

Zaplanowane na najbliższe lata przedsięwzięcia w Katowicach mają na celu poprawę jakości życia oraz zdrowia mieszkańców i będą oparte o najnowsze zdobycze nauki i techniki. Naturalnym krokiem, umożliwiającym skuteczniejsze wdrażanie przemian oraz wzajemną wymianę myśli, jest zacieśnianie współpracy pomiędzy śląskimi uczelniami i miastem. Jednym z przejawów coraz bliższych więzi jest wspólna inauguracja roku akademickiego 2022/2023 przez członków Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki.

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki jest również szansą na zwiększenie zaangażowania mieszkańców Górnego Śląska i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych. Wzmacnia możliwości pozyskania środków do realizacji planów inwestycyjnych w regionalną naukę oraz zwiększa rozpoznawalność i turystyczną atrakcyjność miasta na arenie międzynarodowej.

Szczegóły dotyczące wydarzenia uzyskać można pod adresem: event@miastonauki.pl.


 

Klauzula RODO

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności