Treść podstrony

Project Eurhythmics in Education and Artistic Production

AKTUALNOŚCI

 

zdjęcie

 

Podstawowe informacje o projekcie:

nazwa projektu: Rytmika w edukacji i praktyce artystycznej (Eurhythmics in Education & Artistic Practice)
akronim: EEAP
numer umowy: 2020-1-SE01-KA203-077823
źródło finansowania: ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic Partnerships (Key Action 2) 
okres realizacji projektu: 01.10.2020-31.08.2023 (35 miesięcy)
lider projektu w Polsce: dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM e-mail: b.dutkiewicz@am.katowice.pl

zdjęcie

Partnerzy projektu:

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm,
Valhallavägen 105, 115 91 Stockholm, Sweden
OID: E10145971

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego in Katowice
Address: ul. Zacisze 3, 40 - 025 Katowice, Poland
OID: E 10142100

Universität der Künste Berlin, UdK
Address: Einsteinufer 43, 10587 Berlin, Germany
OID: E10052772

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Address: Anton-von-Webern-Platz 1, A-1030 Wien
PIC: E10151881

zdjęcie

Informacje ogólne o projekcie:

Projekt dotyczy rozwoju europejskiego szkolnictwa artystycznego na poziomie akademickim, na bazie wymiany doświadczeń oraz wspólnych działań kreatywnych. Koncentruje się wokół rozwoju i szerokiego zastosowania metody rytmiki zarówno w edukacji, jak i w praktyce artystycznej. 
W projekt zaangażowały się prestiżowe ośrodki akademickie i uniwersyteckie z czerech krajów europejskich:

  • Kungliga Musikhögskolan in Stockholm, Szwecja (prof. Eva Nivbrant Wedin, lec. Ingela Kågebo)
  • Universität der Künste Berlin, Niemcy (prof. Dorothea Weise, mgr Maria Hector)
  • Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Austria (prof. Hanne Pilgrim, sen. lec. Jutta Goldgruber, sen. lec. Christoph Falschlunger)
  • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Polska (dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM, mgr Iga Eckert)

Liderem całości projektu jest prof. Eva Nivbrant Wedin z Kungliga Musikhögskolan in Stockholm. Szwecki system edukacji jest bardzo oryginalny i zdecydowanie różni się od systemów krajów europejskich. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w elastycznym i twórczym podejściu do opracowania poszczególnych zagadnień dopasowanych do potrzeb człowieka jako jednostki, z bardzo głęboko humanistycznym podejściu do rozumienia procesu jego rozwoju i edukacji.

Mimo, iż metoda rytmiki powstała na początku XX wieku, to jej awangardowe założenia wyprzedzały swoją epokę. Dziś w kolejnym stuleciu możemy ocenić, że wpisuje się ona w najnowsze trendy edukacyjne i artystyczne m.in. ze względu na swoje humanistyczne i holistyczne podejście do rozumienia miejsca człowieka i jego działalności artystycznej w otaczającym go świecie.

W czasie całego stulecia metoda rytmiki była przedmiotem studiów wyższych, jako nieodłączny element kształcenia. Każdy z zaangażowanych w projekt EEAP ośrodków akademickich rozwinął swój specyficzny sposób włączenia metody rytmiki w edukację artystyczną profesjonalnego: muzyka, performera, improwizatora, twórcy awangardowego, samodzielnego kreatora muzyki współczesnej w kontekście szeroko rozumianej sztuki scenicznej. Rytmika, która w swym założeniu łączy muzykę i ruch, staje się tutaj swoistym interdyscyplinarnym medium, pozwalającym wyjść poza ramy muzyki.

W ramach projektu trwały prace badawcze nad wybranymi obszarami (tzw. modułami tematycznymi). Każdy ośrodek opracowywał dwa wybrane moduły, które podlegały weryfikacji i głębszemu rozwojowi w procesie działań warsztatowych połączonych z wymianą między poszczególnymi ośrodkami.

Tygodniowe warsztaty LTT (Learning Teaching Trening), bo o nich tutaj mowa, dawały możliwość wyjazdu studentom i pedagogom do jednej z uczelni partnerskich, gdzie w czasie tygodniowych całodziennych, intensywnych ćwiczeń prowadzonych przez instytucję gospodarza warsztatów, następowała wspólna praca warsztatowa grupy 20 studentów (10 gospodarzy i 10 gości).

Odbyły się cztery tego typu tygodnie warszatowe LTT (po jednym każdej uczelni).

Obecne wydarzenie to podsumowanie wyników projektu na forum międzynarodowym zorganizowanym specjalnie dla środowiska polskich pedagogów rytmiki, którzy na arenie międzynarodowej wyróżniają się swoimi wysokimi kompetencjami i doświadczeniem.

Uwieńczeniem projektu będzie Międzynarodowa Konferencja podsumowująca trzyletnią pracę zespołu projektowego, upowszechniająca wyniki prowadzonych badań. Odbędzie się ona w siedzibie lidera projektu w Kungliga Musikhögskolan in Stockholm w dniach 3-5.06.2023 r., na którą serdecznie już dzisiaj zapraszamy.

W ramach realizacji projektu Erasmus+ pod nazwą Eurhythmics in Education & Artistic Practice powstała platforma internetowa, na której znajdziecie dużo ciekawych i mam nadzieję, że inspirujących materiałów. Obok wyników projektu znajdziecie tutaj informacje teoretyczne i praktyczne dotyczące szeroko rozumianej metody rytmiki oraz jej zastosowania. Jest też trochę historii oraz ogólnych informacji na temat metody rytmiki w poszczególnych ośrodkach europejskich.
Zapraszamy wszystkich do korzystania!!!

Link do platformy znajduje się tutaj.


 

Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie