I Międzynarodowy Konkurs Realizacji basso continuo i partimento
Aula im. Bolesława Szabelskiego, ul. Wojewódzka 33
sobota
12 stycznia 2019 - 14 stycznia 2019

Plan przesłuchań konkursowych otwartych dla publiczności


ETAP I    


sobota (12 stycznia)

godz. 11:00 - 13:00  
godz. 17:00 - 19:30 


niedziela (13 stycznia)

godz. 11:00 - 13:00 
godz. 16:00 - 17:30


ETAP II  (finał)


poniedziałek (14 stycznia)

godz. 15:00 - 17:30

 

I  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  REALIZACJI BASSO CONTINUO  I  PARTIMENTO 

Katowice, 12-14 stycznia 2019 r.

 

Informator
 Regulamin (pdf)


REPERTOIRE

 

Zmiana składu jury


Informujemy, iż ze względu na podjętą współpracę Akademii Muzycznych w Ljubljanie i Katowicach, możliwe było zaproszenie do składu jury prof. Dalibora Miklavčiča.


Aktualny skład jury przedstawia się następująco:


Marek Toporowski (Kraków/Katowice)
Dalibor Miklavčič (Liubliana)
Marcin Świątkiewicz (Katowice)
Jan-Tomasz Adamus (Kraków)
Martin Gester (Strasburg)
Sekretarz Jury: Urszula Jasiecka-Bury (Katowice)

 FIRST  INTERNATIONAL  COMPETITION  FOR BASSO  CONTINUO  AND  PARTIMENTO  REALIZATION

Katowice, January 12-14, 2019

 

Information booklet
Rules and Regulations (pdf)

 

Change of the jury members


Due to the collaboration between the Academies of Ljubljana and Katowice, it has been possible to invite Prof. Dalibor Miklavčič to become a member of the jury.

The current list of jury members is therefore as follows:

Marek Toporowski (Kraków/Katowice)
Dalibor Miklavčič (Ljubljana)
Marcin Świątkiewicz (Katowice)
Jan-Tomasz Adamus (Kraków)
Martin Gester (Strasburg)
The secretary of the jury: Urszula Jasiecka-Bury (Katowice)KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności