opisdatapobierz
1. PROGRAMY STUDIÓW - zmiany Modułu MSP-semestr letni 2021/2022 2022-01-13 .zip (ZIP Plik spakowany)[4303 kB]
2. Kompozycja i Teoria Muzyki - studia I stopnia - rok 1,2 2020-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[303 kB]
3. Kompozycja - studia I stopnia - rok 3 2019-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[408 kB]
4. Teoria muzyki - studia I stopnia - rok 3 2019-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[442 kB]
5. Kompozycja i Teoria Muzyki - studia II stopnia - rok 1,2 2020-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[274 kB]
6. Dyrygentura symfoniczno-operowa, Dyrygentura chóralna i przedm.ogólnomuzyczne - studia I stopnia - rok 1,2 2020-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[267 kB]
7. Dyrygentura symfoniczno-operowa - studia I stopnia - rok 3 2019-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[446 kB]
8. Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne - studia I stopnia - rok 3 2019-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[537 kB]
9. Dyrygentura symfoniczno-operowa, Dyrygentura chóralna i przedm.ogólnomuzyczne - studia II stopnia - rok 1,2 2020-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[349 kB]
10. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (wszystkie specjalności) - studia I stopnia - rok 1,2 2020-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[406 kB]
11. Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne - studia I stopnia - rok 3 2019-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[530 kB]
12. Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne - studia I stopnia - rok 3 2019-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[609 kB]
13. Muzykoterapia - studia I stopnia - rok 3 2019-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[461 kB]
14. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (wszystkie specjalności) - studia II stopnia - rok 1,2 2020-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[288 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności