opisdatapobierz
1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr letni - 2021/2022 2022-01-05 .pdf (Acrobat Reader)[185 kB]
2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr zimowy - 2021/2022 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[195 kB]
3. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW w roku 2021/2022 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[322 kB]
4. Aneks nr 1/2022 z dn. 28 marca 2022 r. do Regulaminu świadczeń 2022-03-28 .pdf (Acrobat Reader)[262 kB]
5. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr letni 2021/2022 2022-02-01 .pdf (Acrobat Reader)[476 kB]
6. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr zimowy 2021/2022 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[476 kB]
7. Zarządzenie Rektora nr 4/1/2022 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów semestr letni 2021/2022 2022-02-01 .pdf (Acrobat Reader)[430 kB]
8. Zarządzenie nr 1/11/2021 Rektora A M z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń 2021-11-24 .pdf (Acrobat Reader)[345 kB]
9. Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości świadczeń dla studentów semestr zimowy 2021/2022 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[580 kB]
10. Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2021/2022 2021-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[185 kB]
11. Zanim wypełnisz wniosek - przeczytaj - załącznik nr 6 informacje dla studentów 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[409 kB]
12. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2021/2022 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[415 kB]
13. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY) 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[299 kB]
14. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie działalności gospodarczej 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[195 kB]
15. załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[248 kB]
16. załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[272 kB]
17. załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[271 kB]
18. załącznik nr 2- wniosek o stypendium rektora 2021/2022 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[492 kB]
19. załącznik nr 2 a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[183 kB]
20. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2021/2022 2021-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[400 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności