opisdatapobierz
1. Zarządzenie Rektora nr 5/4/2022 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2022/2023 2022-04-29 .pdf (Acrobat Reader)[523 kB]
2. Zarządzenie Rektora nr 1/4/2021 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2021/2022 2021-04-29 .pdf (Acrobat Reader)[526 kB]
3. Zarządzenie Rektora nr 6/4/2020 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2020/2021 2020-04-30 .pdf (Acrobat Reader)[521 kB]
4. Zarządzenie Rektora nr 4/5/2019 w sprawie ustalenia trybu i warunków zwalniania oraz zwrotu opłat 2019-05-27 .pdf (Acrobat Reader)[340 kB]
5. Zarządzenie Rektora nr 10/4/2019 w sprawie opłat pobieranych od studentów 2019-04-30 .pdf (Acrobat Reader)[263 kB]
6. Załącznik Opłaty za usługi edukacyjne na rok 2019/2020 2019-04-30 .pdf (Acrobat Reader)[438 kB]
7. Zarządzenie Rektora nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2018-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[284 kB]
8. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2018 /2019 2018-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[527 kB]
9. Zarządzenie Rektora nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2017-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[287 kB]
10. Załącznik nr 1 do zadządzenia nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2017/2018 2017-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[494 kB]
11. Zarządzenie Rektora AM nr 6/9/2018 w sprawie opłat za wydanie dokumentów 2018-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[272 kB]
12. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2018/2019 - studia stacjonarne 2017-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[382 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności