opisdatapobierz
1. Zarządzenie Rektora nr 1/8/2021 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat 2021-09-01 .pdf (Acrobat Reader)[123 kB]
2. Zarządzenie Rektora nr 2/8/2020 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat 2020-09-01 .pdf (Acrobat Reader)[278 kB]
3. Zarządzenie Rektora nr 5/5/2019 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat 2019-05-27 .pdf (Acrobat Reader)[265 kB]
4. Załącznik nr 1 do do Zarządzenia nr 5/5/2019 Rektora AM 2019-05-27 .pdf (Acrobat Reader)[270 kB]
5. Załącznik nr 2 do do Zarządzenia nr 5/5/2019 Rektora AM 2019-05-27 .pdf (Acrobat Reader)[270 kB]
6. Zarządzenie Rektora nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków. 2018-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[284 kB]
7. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2018 /2019 2018-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[527 kB]
8. Zarządzenie Rektora nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2017-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[287 kB]
9. Załącznik nr 1 do zadządzenia nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2017/2018 2017-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[494 kB]
10. Zarządzenie Rektora AM nr 17/2011 w sprawie opłat za wydanie dokumentów 2011-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[404 kB]
11. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2018/2019- studia podyplomowe 2017-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[383 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności