opisdatapobierz
1. STYPENDIA MINISTRA NA ROK 2022/2023 2022-08-16 .pdf (Acrobat Reader)[508 kB]
2. Wniosek o stypendium ministra 2022-08-16 typ nieznany[44 kB]
3. załącznik do wniosku o stypendium ministra - oświadczenie 2022-08-16 .pdf (Acrobat Reader)[268 kB]
4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr zimowy - 2022/2023 2022-09-14 .pdf (Acrobat Reader)[193 kB]
5. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM od 1 października 2021 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[322 kB]
6. Aneks nr 1/2022 z dn. 28 marca 2022 r. do Regulaminu świadczeń 2022-03-28 .pdf (Acrobat Reader)[262 kB]
7. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr zimowy 2022/2023 2022-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[485 kB]
8. Zarządzenie Rektora nr 4/1/2022 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów semestr letni 2021/2022 2022-02-01 .pdf (Acrobat Reader)[430 kB]
9. Zarządzenie nr 1/11/2021 Rektora A M z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń 2021-12-24 .pdf (Acrobat Reader)[345 kB]
10. Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości świadczeń dla studentów w semestrze zimowym 2021/2022 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[580 kB]
11. Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2021/2022 2021-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[185 kB]
12. zanim wypełnisz wniosek przeczytaj - załącznik nr 6 -informacje dla studentów rok akad. 2021/2022 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[409 kB]
13. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2022/2023 2022-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[415 kB]
14. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu(OBOWIĄZKOWY) 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[299 kB]
15. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[195 kB]
16. załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[248 kB]
17. załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[272 kB]
18. załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[271 kB]
19. załącznik nr 2- wniosek o stypendium rektora 2022/2023 2020-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[492 kB]
20. załącznik nr 2 a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[183 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności