Aktualności

20-03-2012

Repozytorium prezentacji z „Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych”

W dniach 25-26 października 2011 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się „Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych”. W wyniku dyskusji, mających miejsce w trakcie obrad, zdecydowano o utworzeniu repozytorium prezentacji uczestników Konferencji, które będą zachęcać do dalszych rozważań w tych tematach.

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych (PDF)

SESJA I. BIBLIOTEKI, KOLEKCJE MUZYCZNE

Hanna Bias (AM Katowice): Biblioteka Akademii Muzycznej w Katowicach najstarszą książnicą akademicką na Górnym Śląsku. Badania nad proweniencją zbiorów. (PDF)

Anna Sosnowska (AM Wrocław): Darczyńcy i ich kolekcje w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (PDF)

Elżbieta Jasińska-Jędrosz (UW Warszawa): Spuścizny kompozytorskie i muzykologiczne w zbiorach bibliotecznych. (PDF)

SESJA II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW, PRAWO AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH

Marlena Jankowska (UŚ Katowice): Prawo autorskie w działalności bibliotek.(PDF)

SESJA III. BIBLIOTEKI CYFROWE

Maciej Dynkowski (AM Łódź): Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie. Biblioteki cyfrowe w pracy biblioteki muzycznej. (PDF)

Martyna Darowska (AM Katowice): Digitalizacja zbiorów muzycznych – analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych. (PDF)

Dorota Stefaniak (AM Gdańsk): Akademia Muzyczna w Gdańsku – partner projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. (PDF)

Hanna Trzeszczkowska (UMFC Białystok): Muzykalia w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. (PDF)

SESJA IV. KOMPUTERYZACJA W BIBLIOTEKACH MUZYCZNYCH

Marta Walkusz (AM Gdańsk): Katalogowanie dzieł współwydanych w bazie TZB (Trójmiejski Zespół Bibliotek). Rozwiązania lokalne Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku a rozwiązania katalogu NUKAT. (PDF)


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności