Ogłoszenia

10-08-2022

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika na stanowisko: pracownik gospodarczy

 

Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu,

- praca w systemie jednozmianowym

 

Wymagania :

- wykształcenie zawodowe,

- wysoka kultura osobista, sumienność, dobra i szybka organizacja pracy, umiejętnośc pracy w zespole, elastyczność

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail:kadry@am.katowice.pl do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Informuje się, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, e-mail ado@am.katowice.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : e–mail: iod_abi@am.katowice.pl
 3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz władze Uczelni.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

-        żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-        wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

-        przenoszenia danych,

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z procesem rekrutacji będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

                                                                                  Przyjąłem/ Przyjęłam do wiadomości

 

                                                                                  ……………………………………………..

                                                                                                  (data i podpis)

 


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności