Ogłoszenia

14-07-2022

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko: pracownik ochrony mienia

 

Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca w systemie dwuzmianowym.

 

Wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe,

- umiejętność pracy w zespole, podejmowania szybkich decyzji,

- kultura osobista.

 

Ogólny zakres obowiązków:

- stała obserwacja otoczenia poprzez system monitorujący,

- obsługa centrali systemu SAP,

- zabezpieczenie oraz obchody obiektu Akademii,

- utrzymanie na bieżąco czystości posesji należącej do uczelni, łącznie z odśnieżaniem i sprzątaniem mechanicznym pod nieobecność osób do tego przyporządkowanych.

 

 


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-meil: kadry@am.katowice.pl do dnia 31.07.2022 r.

 

Informuje się, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, e-mail ado@am.katowice.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : e–mail: iod_abi@am.katowice.pl
 3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 kodeksu pracy będą przetwarzane
  w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Działu Kadr i Płac oraz władze Uczelni.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z procesem rekrutacji będą przetwarzane do zakończenia       

               procesu rekrutacji.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności