Ogłoszenia

12-07-2022

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko: samodzielny referent

 

Wymagania i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi;
 • umiejętność poprawnego formułowania pism, umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy, biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: kadry@am.katowice.pl do dnia 21.07.2022 r.

 

Informuje się, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, e-mail ado@am.katowice.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : e–mail: iod_abi@am.katowice.pl
 3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 221 kodeksu pracy będą przetwarzane
  w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Działu Kadr i Płac oraz władze Uczelni.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z procesem rekrutacji będą przetwarzane do zakończenia       

               procesu rekrutacji.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności