Galeria

Uroczystość wręczenia Dyplomu Doktora Honoris Causa Maestrze Marcie Argerich / 23.10.2015.


Na zdjęciu od lewej: prof.(...)

Na zdjęciu od lewej: prof.(...)

Przemówienie Rektora prof.(...)

Przemówienie Rektora prof.(...)

Pamiątkowa statuetka

Pamiątkowa statuetka

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności