Biografie

Szwajger-Kułakowska Maria, prof. dr hab.

Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Katowicach. Prowadzi zajęcia dla pianistów z zakresu nauki akompaniamentu oraz zespoły kameralne.

Studia pianistyczne odbywała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (obecnie AM) w klasie fortepianu prof. Marty Furmanikowej oraz uzupełniała w dziedzinie kameralistyki w Hochschule für Musik w Wiedniu w klasie kameralnej prof. Franza Holetschka.

Prowadzi bardzo ożywioną, zwłaszcza jako kameralistka, działalność koncertową. Występowała prawie w całej Europie, a także w krajach byłego Związku Radzieckiego, w Korei, Japonii, Chinach, Tajlandii, w Kanadzie, Chile, Urugwaju i Argentynie. Towarzyszyła wybitnym solistom, jak Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, Ivry Gitlis, Tsuyoshi Tsutsumi, Evgenij Buszkow, Bartłomiej Nizioł czy Piotr Pławner. Wraz ze skrzypkiem Andrzejem Grabcem i wiolonczelistą Pawłem Głombikiem tworzyła przez wiele lat Trio PR i TV, które w tym składzie zostało laureatem I nagrody na X Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Colmar we Francji i dokonało wielu radiowych nagrań archiwalnych oraz wydało płytę z utworami Fryderyka Chopina (w latach kiedy wydanie płyty było rzadkością).

Obecnie w swoim dorobku posiada dwanaście nagrań płytowych CD, w większości dokonanych za granicą.

Jest laureatką wielu specjalnych wyróżnień i nagród dla pianistów w różnego typu konkursach instrumentalnych (np. za najlepszy recital na Międzynarodowym Konkursie im. J.Thibaud w Paryżu z Bartłomiejem Niziołem, czy w kilku kolejnych edycjach Międzynarodowego Konkursu im. H.Wieniawskiego w Poznaniu; na ostatnim otrzymała jedyną nagrodę dla najlepszego pianisty Konkursu z rąk wdowy po Władysławie Szpilmanie) Chętnie zapraszana w charakterze tzw. oficjalnego pianisty do wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Była oficjalnym pianistą we Freiburgu, Poznaniu, w Warszawie w międzynarodowej edycji konkursu wiolonczelowego, kilkakrotnie w Markneukirchen (skrzypcowym i wiolonczelowym). Wielokrotnie w charakterze oficjalnego pianisty była zapraszana do cieszącego się ogromnym prestiżem i renomą konkursu skrzypcowego w Hanowerze.

Uczestniczy w charakterze wykładowcy jak i akompaniatora w kursach mistrzowskich takich jak Łańcut, Poznań, Żagań, Amsterdam-Holland Music Sessions, Lehrte-Niemcy czy Salzburg. Ostatnio prowadziła również warsztaty kameralne w czasie kursu pianistycznego w Rycerce Dolnej. Od paru lat pod jej kierunkiem wybitnie uzdolniona młodzież kształci się w zakresie gry kameralnej w Zakopanem w ramach programu realizowanego przez Fundusz na Rzecz Dzieci i Ministerstwo Kultury i Sztuki. Współpracowała z wieloma światowej sławy pedagogami i artystami, by tylko wymienić takie nazwiska jak Ida Haendel, Igor Ojstrach, Igor Ozim, Hermann Krebbers, William Pleeth, Tsuyoshi Tsutsumi, Ruggiero Ricci, Zachar Bron, Yair Kless, Mauricio Fuks, Takashi Shimizu, Wolfgang Boetcher, Wolfgang Marschner i wielu innych.

Funkcję recenzenta w przewodach kwalifikacyjnych w przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia ( obecnie doktorskie i habilitacyjne) oraz na profesurę w zakresie kameralistyki fortepianowej powierzono jej trzydzieści pięć razy. Kilkakrotnie była również promotorem. W ostatnich latach wiele razy pełniła również funkcję jurora konkursów kameralnych ( np. w Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Zespołów Kameralnych w Łodzi czy na konkursie dla pianistów i skrzypków w ramach International Festiwal w Tokio w kwietniu 2005.

Wykształciła licznych kameralistów, którzy są uznanymi pedagogami i wykonawcami w tej dziedzinie sztuki muzycznej.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności