Biografie

Palacz Wanda, prof. dr hab.

Studia muzyczne w klasie gitary prof. Aliny Gruszki w Akademii Muzycznej w Katowicach ukończyła w 1984 r. z wyróżnieniem. W tym samym roku po otrzymaniu stypendium rządu hiszpańskiego wyjechała na studia podyplomowe do znanego profesora gitary Jose Tomasa w Conservatorio Superior de Musica w Alicante w Hiszpanii.

Jest laureatką VI Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego w Łodzi i konkursu organizowanego przez Polskie Radio „Młodzi muzycy na estradzie i antenie”.

 

Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem Davida Russella, Roberto Aussela, Huberta Kapela, Ichiro Suzuki, Costasa Cotsiolisa oraz w Kursie muzyki dawnej w Madrycie u Javiera Hinojosy. Od 1987 r. wykłada w swojej macierzystej Akademii Muzycznej - obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od września 2016 r. sprawuje również funkcję Prorektora ds. dydaktyki i nauki.


Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka z takimi wykonawcami jak: E. Mazur, H. Januszewska, G. Olkiewicz, A. Murat Renat, P. Puczek, A. Zmarzły.

 

Dokonała szeregu nagrań radiowych i telewizyjnych, wzięła m. in. udział w nagraniu monograficznej płyty z muzyką J. Świdra na gitarę. Jest zapraszana do prac jury krajowych i zagranicznych konkursów gitarowych m. in. w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Tychach, Krakowie i Alessandrii. Prowadzi kursy mistrzowskie i metodyczne.

 

Studenci prof. Wandy Palacz odnoszą sukcesy na wielu konkursach gitarowych. Wśród nich jest znakomity wirtuoz gitary Marcin Dylla.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności