Biografie

Stańczyk Urszula, prof. dr hab.

Studiowała w katowickiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu doc. Marty Furmanikowej. Po ukończeniu studiów została zatrudniona w macierzystej Uczelni. W latach 1976-79 była zaangażowana w charakterze korepetytora na Międzynarodowym Seminarium Muzycznym w Weimarze. W roku akademickim 1979/80 jako stypendystka rządu austriackiego studiowała fortepianową muzykę kameralną u prof. E.Frieser oraz interpretację pieśni u prof. P.Schilhavsky'ego w Hochschule für Musik "Mozarteum" w Salzburgu gdzie uzyskała dyplom ukończenia studiów. W latach 1979-1983 była zatrudniona w tej uczelni jako korepetytor na Wydziale Instrumentów Smyczkowych gdzie współpracowała z takimi profesorami klas skrzypiec i wiolonczeli jak: Sandor Vegh, Antonio Janigro, Helmut Zehetmair.

Poza pracą dydaktyczną prowadzi działalność koncertową w kraju i za granicą (Austria, Wielka Brytania, Lichtenstein, Szwajcaria, Dania, Niemcy, Czechy, Włochy). Brała udział w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych w charakterze akompaniatora.

Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, ORF Salzburg, i Radio Kopenhaga.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności