Biografie

Lasoń Aleksander, prof. dr hab.

Aleksander Lasoń

Aleksander Lasoń

Wykształcenie:

 • 1979: magisterium z wyróżnieniem na podstawie pracy: II Symfonia „concertante na fortepian i orkiestrę (promotor: prof. Józef Świder), Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach
 • 1981: doktorat na podstawie pracy: I Kwartet smyczkowy (promotor: Józef Świder,  recenzent: prof. Marek Stachowski), Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • 1991: habilitacja na podstawie pracy: II Kwartet smyczkowy (recenzenci: prof. Zbigniew Bujarski, prof. Florian Dąbrowski, prof. Eugeniusz Knapik), Akademia Muzyczna w Krakowie
 • 2000: profesor sztuk muzycznych
Zatrudnienie:
 • Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach: od 1975-1981 (na zasadzie godzin zleconych jako nauczyciel akademicki),
  od 1991 do chwili obecnej -  adiunkt II stopnia, profesor AM, od 2000 profesor tytularny
 • Instytut Muzyki, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach: od 1975
  od asystenta stażysty do profesora zw. dr habilitowanego (od roku 2009)
Stypendia:
 • stypendium twórcze, Witold Lutosławski (1987,1989)
 • stypendium „Exklusiv”, wydawnictwo TONOS International Music Editions (Darmstadt, 1988-91)
Nagrody:
 • III Nagroda na Konkursie Improwizacji Fortepianowej w Gdańsku (1972)
 • II Nagroda na XVIII Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach
  za I Symfonię na instrumenty dęte, perkusję i dwa fortepiany (1976)
 • Wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim w Stalowej Woli za Muzykę kameralną nr 1 (1978)
 • I  Lokata - selekcja na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu
  za I Symfonię na instrumenty , dęte, perkusję i dwa fortepiany (1980)
 • Nagroda Beethovena Miasta Bonn za II Symfonię „concertante na fortepian i orkiestrę (1980)
 • II Nagroda na XXIII Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie
  za utwór Góry na orkiestrę (1980)
 • Nagroda „Śląskiej Polihymnii” za cykl Muzyki kameralne i Trzy pieśni do słów K. Iłłakowiczówny (1985)
 • Nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego I stopnia za osiągnięcia kompozytorskie (1986)
 • wyróżnienie - rekomendacja na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu za II Kwartet smyczkowy (1988)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia artystyczne (1991)       
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność pedagogiczną i artystyczną (1997)
 • wyróżnienie : rekomendacja na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu za Concerto Festivo na skrzypce i orkiestrę (1997)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1999)
 • Nagroda Burmistrza Miasta Mikołów za skomponowanie i wykonanie Apokalypsis III Symfonii 1999 na chór i orkiestrę (1999)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000)
 • Nagroda Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury „Muza 2000” (2000)      
 • Nagroda Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie kultury za kompozycję utworu IV Kwartet smyczkowy (2001)
 • Wyróżnienie na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Amsterdamie w roku 2000 dla utworu J. Kornowicza Figury w oplocie w wykonaniu Orkiestry Muzyki Nowej pod dyrekcją Aleksandra Lasonia (2001)
 • Nagroda Związku Kompozytorów Polskich za wybitne osiągnięcia kompozytorskie oraz działalność wykonawczą w dziedzinie nowej muzyki (2002)
 • Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach za całokształt osiągnięć twórczych oraz za utworzenie i kierowanie osiągającą międzynarodowe sukcesy Orkiestrą Muzyki Nowej (2005)
 • Nominacja do nagrody OPUS 2008 za VII Kwartet smyczkowy w wykonaniu Kwartetu Śląskiego (2008)
 • Nominacja do nagrody OPUS 2009 za CALLED BACK na cztery głosy śpiewane i orkiestrę smyczkową w wykonaniu „The Hilliard Ensemble” i Orkiestrę AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia (2009)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za całokształt osiągnięć pedagogicznych i artystycznych (2020)
Pełnione funkcje:
 • Członek ZKP 
 • wice-prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Warszawie (w latach 1986-1989)
 • przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZKP w Warszawie
 • Przewodniczący Oddziału ZKP w Katowicach (w latach 1990-1993)
 • Założyciel i dyrektor artystyczny Orkiestry Muzyki Nowej (w latach 1996-2006)
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA:
Kompozycje (wybrane):

Dzieła wokalno-instrumentalne:

 • 1973: Pieśni na sopran i fortepian
 • 1975: Muzyka u Szekspira na baryton i taśmę̨ magnetofonową
 • 1983: Trzy pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na alt, obój, skrzypce, wiolonczelę i fortepian
 • 1996-97: APOKALYPSIS III Symfonia „1999” na chór i orkiestrę symfoniczną̨
  (link do nagrania https://youtu.be/yVjk9cC9hB0)
 • 1998: Musica Sacra: Sanctus na cztery głosy męskie, organy i orkiestrę̨ smyczkową
 • 2008: „CALLED BACK” na głosy śpiewane i orkiestrę̨ smyczkową̨
  (link do nagrania https://youtu.be/s9oTELYL2_0 )
 • 2005: Benedictus na chór mieszany a’cappella

Dzieła chóralne:

 • 2005: Benedictus na chór mieszany a’cappella

Dzieła instrumentalne:

a) orkiestrowe

 • 1974: Impresje na fortepian i orkiestrę̨
 • 1975: I Symfonia na instrumenty dę̨te, perkusję̨ i dwa fortepiany
  (link do nagrania https://youtu.be/xCd3lq9lNbw)
 • 1976: Koncert na fortepian i 3 taśmy magnetofonowe
 • 1977-79: II Symfonia „Koncertująca” na fortepian i orkiestrę̨ symfoniczną
  (link do nagrania https://youtu.be/xIsLrsNx8Fs)
 • 1979-80: Góry na orkiestrę̨ symfoniczną
  (link do nagrania https://youtu.be/BWASEEp7ZjQ
 • 1985: Concerto Pablo Casals in memoriam na wiolonczelę i orkiestrę̨
 • 1987-89: Katedra na orkiestrę̨ symfoniczną
  (link do nagrania https://youtu.be/IG28LX-lNbA)
 • 1993: Hymn i aria na orkiestrę̨ smyczkową
  (link do nagrania https://youtu.be/jk5Z5fUDJrE)
 • 1993-95: Concerto festivo na skrzypce i orkiestrę̨
  (link do nagrania https://youtu.be/lhKacb0THB8)
 • 1997: Credo na orkiestrę̨ symfoniczną
 • 2001: Canto Dharma [wersja I] na wiolonczelę i smyczki
 • 2001: A Little Book na klarnet i smyczki
 • 2002: Suibusium felix na dwoje skrzypiec i orkiestrę̨ smyczkową̨
 • 2004: Sinfonia concertante na gitarę̨ i orkiestrę̨ kameralną
 • 2006: AUKSO na orkiestrę̨ smyczkową
 • 2006-2007: SATJA IV Symfonia na orkiestrę̨ symfoniczną
  (link do nagrania https://youtu.be/hVCLr_Km6yk)
 • 2009/2010: hyMMny na orkiestrę̨ symfoniczną
 • 2012-2016: „TAO” V Symfonia na orkiestrę̨ symfoniczną
 • 2013: Laetatus sum” Gorczycki in memoriam na orkiestrę̨ kameralną
  (link do nagrania https://youtu.be/NsBR3SlD5uk)
 • 2018/2019: Metta Sinfonia concertante nr 2 na rożek basetowy, klarnet basowy i orkiestrę kameralną)
 • 2020: „Nimitta” Sinfonia concertante nr 3 na skrzypce amplifikowane, wiolonczelę amplifikowaną i orkiestrę smyczkową amplifikowaną

b) kameralne

 • 1970-71: Sonata na skrzypce i fortepian
 • 1974-78: Muzyka kameralna nr 1 „Stalowowolska” [wersja I] na fortepian i kwartet smyczkowy
 • 1976: Muzyka kameralna nr 2 na fortepian, 2 rogi, trąbkę̨, 2 puzony i tubę
 • 1977: Muzyka w czterech częściach na kontrabas i fortepian
 • 1978: Muzyka kameralna nr 3 na instrumenty dę̨te, perkusję i fortepian
 • 1979-80: Kwartet smyczkowy nr 1 
 • 1980-81: Kwintet dęty „Wiosenny”
 • 1981: Muzyka kameralna nr 5 „Cztery pory roku” na klarnet, puzon, fortepian i smyczki
 • 1986: Concertino w dwóch częściach na skrzypce i fortepian
 • 1987: Kwartet smyczkowy nr 2
  (link do nagrania https://youtu.be/oUDavMsC60E)
 • 1992-93: Kwartet smyczkowy nr 3
 • 1995: Relief dla Andrzeja na kwartet smyczkowy
 • 1997: „2 plus 2” dla Witolda na skrzypce, wiolonczelę i 2 fortepiany
 • 1998: „20 dla 4” na kwartet smyczkowy
 • 1999-2000: Fanfary „50” na zespół kameralny
 • 2000: Kwartet smyczkowy nr 4 „Tarnogórski”
  (link do nagrania https://youtu.be/blIGD6BuY_M)
 • 2000: Muzyka kameralna nr 6 „Saxophonium na kwartet saksofonowy i perkusję
  (link do nagrania https://youtu.be/qxAaQTEk4S0)
 • 2002: Canto:Dharma [wersja II] na wiolonczelę i fortepian
 • 2003: La Danza aTre na klarnet, klarnet basowy, skrzypce i fortepian
 • 2004: Kwartet smyczkowy nr 5 „Siedem i pół kwartetów”
  (link do nagrania https://www.earsense.org/chamber-music/Aleksander-Lason-String-Quartet-No-5-Seven-and-a-half-quartet/?ri=3
 • 2005: Kwartet smyczkowy nr 6
  (link do nagrania https://soundcloud.com/kamila-slawinski/aleksander-laso-sting  lub https://youtu.be/EIA6y9KFWnM)
 • 2007: Kwartet smyczkowy nr 7 (link do nagrania https://youtu.be/5-hcAbvpsLQ)
 • 2012/2013: Kwartet smyczkowy nr 8  (link do nagrania https://youtu.be/2kpJ03qUJSQ)

c) solowe

 • 1975: Sonata na skrzypce solo nr 1
 • 1983-84: Sonata na skrzypce solo nr 2
 • 2007: Decise e affettuoso na wiolonczelę̨ solo
Nagrania (wybrane):
 • 1980: „Warszawska Jesień, Kronika Dźwiękowa Nr 6”, SX 2076 B, Symfonia nr 1 na instrumenty dęte, perkusję i dwa fortepiany, wyk.: Orkiestra Filharmonii Śląskiej, Wojciech Michniewski (dyr.)
 • 1983: „Warszawska Jesień 1983 Nr 2”, PN Muza SX 2173 A, Góry na orkiestrę, wyk.: Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i TV w Krakowie, Antoni Wit (dyr.)
 • 1985: „Warszawska Jesień, Kronika Dźwiękowa Nr 9”, SX 2434, Muzyka Kameralna Nr 3
  na instrumenty dęte, perkusję i fortepian, wyk.: Ensemble InterContemporain, Arturo Tamayo (dyr.)
 • 1986: „Warszawska Jesień, Kronika Dźwiękowa Nr 4, SX 2458, II Symfonia koncertująca’ Na Fortepian i Orkiestrę”, wyk.: Państwowa Orkiestra Symfoniczna Gruzińskiej SSR W Tbilisi, Eugeniusz Knapik (fortepian), Dżansug Kachidze (dyr.)
 • 1987: „Warszawska Jesień, Kronika Dźwiękowa”, PN Muza SX 2577 A, Kwartet smyczkowy nr 2, wyk.: Kwartet Śląski
 • 1999: „Polska muzyka współczesna: kwartety smyczkowe”, CD DUX/PWM 0142, Relief dla Andrzeja, wyk.: Kwartet Dafô (nagroda Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kategorii muzyka współczesna)
 • 2001: „Klasyka i współczesność”, Polskie Radio Katowice PRK CD042, IV Kwartet smyczkowy „Tarnogórski”, wyk.: Kwartet Śląski
 • 2001: „Pokolenie '51”, Polskie Radio Katowice PRK CD027, II Kwartet smyczkowy, wyk.: Kwartet Śląski
 • 2003: „Chyrzyński, Górecki, Knapik, Lasoń”, DUX-0420/PWM 10190, Muzyka kameralna nr 5 „Cztery pory roku”, wyk.: Orkiestra Muzyki Nowej, Aleksander Lasoń (dyr.) (nominacja do Nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kategorii album roku muzyka współczesna za rok 2003)
 • 2004: „Agnieszka Duczmal: Chopin, Lutosławski, Lasoń”, Polskie Radio PRCD 090, Hymn i aria, wyk.: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS, Agnieszka Duczmal (dyr.)
 • 2006: „Aleksander Lasoń - V, VI Kwartet smyczkowy, „20 dla 4””, PRK CD076 (2006), V Kwartet smyczkowy, VI Kwartet smyczkowy, „20 dla 4”, wyk.: Kwartet Śląski
 • 2007: „Aleksander Lasoń - I, III, VII Kwartet smyczkowy”, Fundacja Musica Pro Bono FMBP CD001 (2007), I Kwartet smyczkowy, III Kwartet smyczkowy, VII Kwartet smyczkowy, wyk.: Kwartet Śląski
 • 2010: „per violino Bogusławski, Lasoń, Hawel: Adam Musialski”, PRKCD -0108, II Sonata na skrzypce solo, wyk.: Adam Musialski
 • 2011: „Pokolenie Stalowowolskie”, Pro Novum, Fundacja Musica Pro Bono FMBP, wszystkie utwory Aleksandra Lasonia skomponowane na kwartet smyczkowy (10 utworów) (nominacja do Nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kategorii album roku muzyka współczesna)
 • 2012: „Polskie kwintety fortepianowe”; CD ACCORD ACD1782 (2012), Muzyka kameralna nr 1, wyk.: Lason Ensemble (nominacja do Nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kategorii album roku muzyka kameralna za rok 2012)
 • 2017: „A Violino Solo: Krzysztof Lasoń”, DUX 1378, I Sonata na skrzypce solo, wyk.: Krzysztof Lasoń
 • 2020: PGMaudio 2001-2, Kanada, II Sonata na skrzypce solo, wyk. Tatiana Warszynski
 • 1997: Polony Leszek „Lasoń Aleksander”, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, t. „klł”, PWM Kraków
 • 2001: Iwona Bias „Aleksander Lasoń: portret kompozytora”, Akademia Muzyczna w Katowicach
 • 2001: Thomas Adrian, „Lasoń Aleksander”, [w:] „The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition”, red. Stanley Sadie, t. 14, Macmillan Publishers Limited, London
 • 2004: „Emocja kontrolowana. Rozmowa z Aleksandrem Lasoniem”. „Ruch Muzyczny” 18/2004
 • 2006: Paweł Strzelecki „Nowy romantyzm w twórczości kompozytorów polskich”, Musica Iagellonica, Kraków
 • 2012: Marcin Trzęsiok, „Pełnia brzmienia i pełnia znaczenia. Rozmowa z Aleksandrem Lasoniem”. „Ruch Muzyczny“ 7/2012
 • 2013: Agnieszka Lewandowska-Kąkol „Lasoń Aleksander”, [w:] „Dźwięki, szepty, zgrzyty. Wywiady z kompozytorami”, Wydawnictwo Fronda, Warszawa
 • 2019: Kinga Kiwała, „Pokolenie Stalowej Woli. Studia estetyczne”, Akademia Muzyczna
  w Krakowie
Bibliografia (wybrana):
 • 1997: Polony Leszek „Lasoń Aleksander”, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, t. „klł”, PWM Kraków
 • 2001: Iwona Bias „Aleksander Lasoń: portret kompozytora”, Akademia Muzyczna w Katowicach
 • 2001: Thomas Adrian, „Lasoń Aleksander”, [w:] „The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition”, red. Stanley Sadie, t. 14, Macmillan Publishers Limited, London
 • 2004: „Emocja kontrolowana. Rozmowa z Aleksandrem Lasoniem”. „Ruch Muzyczny” 18/2004
 • 2006: Paweł Strzelecki „Nowy romantyzm w twórczości kompozytorów polskich”, Musica Iagellonica, Kraków
 • 2012: Marcin Trzęsiok, „Pełnia brzmienia i pełnia znaczenia. Rozmowa z Aleksandrem Lasoniem”. „Ruch Muzyczny“ 7/2012
 • 2013: Agnieszka Lewandowska-Kąkol „Lasoń Aleksander”, [w:] „Dźwięki, szepty, zgrzyty. Wywiady z kompozytorami”, Wydawnictwo Fronda, Warszawa
 • 2019: Kinga Kiwała, „Pokolenie Stalowej Woli. Studia estetyczne”, Akademia Muzyczna
  w Krakowie


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności