Biografie

Mida Iwona, st. wykł.

Absolwentka sekcji rytmiki Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach /1985/. Studiowała także w Studium Edytorstwa Muzycznego przy Katedrze Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2003 roku ukończyła Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Warszawie.

Uczestniczyła w kursach dokształcających w zakresie metody rytmiki w różnych ośrodkach krajowych, m.in. w Gdańsku /1990/ i Poznaniu / 1995/ oraz w zakresie improwizacji fortepianowej w Warszawie /1995/ . Brała udział w sesjach naukowych , m.in. w ramach festiwalu Wratislavia Cantans /1986/ z referatem na temat „Dwuchórowe motety J.S. Bacha w aspekcie praktyki wykonawczej” oraz w Sandomierzu /1988 i 1989/ , Lublinie /1994/ i Katowicach z referatami na temat edukacji artystycznej. Opublikowała kilka artykułów dotyczących kształcenia muzycznego i edukacji humanistycznej, m.in. w Kwartalniku ISME.

Zatrudniona w macierzystej akademii początkowo jako akompaniator do dyrygowania, prowadziła następnie zajęcia z improwizacji fortepianowej na nowootwartym kierunku Rytmika w Katedrze Edukacji Muzycznej . Równolegle z działalnością dydaktyczną realizowała swą pasję śpiewania chóralnego; jako członek chóru kameralnego „Pro Arte Ecclesiastica” brała udział w uroczystościach religijnych i koncertach w kraju i za granicą oraz w nagraniach dla Polskiego Radia Katowice.

W 1992 roku zaczęła działalność dydaktyczną jako wykładowca. Aktualnie prowadzi wykłady z historii stylów muzycznych i technik kompozytorskich, historii kultury oraz zajęcia z czytania partytur na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu oraz wykłady z historii sztuki na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym.

Swoje zainteresowania koncentruje wokół muzyki w kontekście kulturowym, korespondencji sztuk oraz edukacji muzycznej i percepcji muzyki.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności