Biografie

Nosal Marek, dr hab., prof. AM

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Aliny Gruszki (dyplom

z wyróżnieniem w 1993). W roku 2006 uzyskał stopień doktora, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej. W Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego zatrudniony od 2001 roku, początkowo jako wykładowca, od 2003 jako asystent, od 2007 jako adiunkt, a od 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Obecnie jest dziekanem Wydziału Instrumentalnego. Ponadto od 1993 roku jest nauczycielem gitary w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach.

            Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu im. Jana Edmunda Jurkowskiego „Śląska Jesień Gitarowa” w Tychach.

            Marek Nosal jest laureatem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów gitarowych: w Zamościu (1988), Warszawie  (1989), Krakowie (1990) i Tychach (1990). Zdobył również II nagrodę na V Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji na Gitarę Klasyczną  za utwór Recytatyw i Aria (2001).

            Jako solista i kameralista oraz w koncertach z orkiestrą występował w kraju i za granicą (Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Grecja, Portugalia,  Hiszpania). Koncertował m.in. z orkiestrami Filharmonii: Śląskiej, Lubelskiej, Częstochowskiej, Olsztyńskiej, NOSPR, orkiestrami kameralnymi: Aukso, Śląską, Camerata Impuls, Archetti.

oraz z Kwartetem Śląskim. Dokonał prawykonań utworów polskich kompozytorów (w tym  trzech koncertów

na gitarę i orkiestrę: Edwarda Bogusławskiego, Aleksandra Lasonia i Aleksandra Nowaka) oraz nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (m.in. J.S.Bach, A.Piazzolla, polska muzyka współczesna).

            Jest autorem publikacji „Twórczość kompozytorów polskich na gitarę solo po 1945 roku. Zagadnienia artystyczno – wykonawcze na wybranych przykładach” złożonej z książki i płyty CD, zawierającej premierowe nagrania kompozycji R.Haubenstocka-Ramatiego, J.E.Jurkowskiego, A.Krzanowskiego, P.Mossa, W.Szalonka

i M.Nosala. W roku 2018 wydał płytę "In modo polonico" z utworami A.Tansmana, J.N.Bobrowicza i S.Mrońskiego.

            Marek Nosal jest często zapraszany do uczestnictwa w pracach jury międzynarodowych i krajowych konkursów gitarowych (m.in. w Budapeszcie, Kutnej Horze, Heinsbergu, Tychach, Krynicy) oraz do prowadzenia warsztatów i lekcji mistrzowskich (m.in. Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie, Kurs "Mistrz i uczeń"

w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Akademia Gitary w Jarocinie, Mezinárodní bienále interpretační Kutná Hora, Szeged IGF).

            Otrzymał liczne  wyróżnienia za osiągnięcia pedagogiczne, m.in. odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności