Biografie

Stępień Wojciech, adt dr hab.

Wojciech Stępień

Wojciech Stępień

Wykształcenie:

 • 2002:  magisterium (z wyróżnieniem) na podstawie pracy „Up into the Silence – cykl pieśni Eugeniusza Knapika – pożegnanie z XX wiekiem” (promotor: st. wykł. mgr Stanisław Kosz), specjalność: teoria muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
 • 2005:  magisterium (z wyróżnieniem) na podstawie kompozycji Koncert wiolonczelowy „Dla Cierpiących Aniołów” (promotor: prof. Eugeniusz Knapik), specjalność: kompozycja, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
 • 2010:  doktorat na podstawie dysertacji „Signifying Angels. Analyses and Interpretations of Rautavaara`s Instrumental Compositions” (promotor: prof. Eero Tarasti, recenzenci: dr Siglind Bruhn, dr Marta Grabocz), specjalność: muzykologia, Faculty of Arts, University of Helsinki
 • 2019: habilitacja na podstawie pracy „Le Nouveau Grieg. Tendencje modernistyczne w twórczości Edvarda Griega na przykładzie opp. 54, 66 i 72” (recenzenci: prof. dr hab. Anna Granat-Janki, prof. dr hab. Teresa Malecka, dr hab. Aleksander Nowak)

Zatrudnienie:

 • Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach: od 2008 asystent, od 2011 adiunkt
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga
  w Chorzowie, 2003-2006 nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych 
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, 2008-2013 nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych

Stypendia:

 • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000/2001, 2001/2002)
 • Stypendium fińskiej fundacji Pro Musica (2006, 2010)
 • Stypendium fundacji Niilo Helanderin (2006,2007)
 • Stypendium CIMO (2008)

Nagrody:

 • III wyróżnienie w Konkursie Kompozytorskim im. A. Krzanowskiego ALKAGRAN za Krzywe zwierciadło na fortepian (Bielsko-Biała 1994)
 • I nagroda w XIV Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce, w kategorii Teoria i Reżyseria Muzyczna (Gdańsk 2004)
 • Nagroda Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice dla Młodych Twórców Kultury (2005, 2007, 2011)
 • Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2014)
 • III nagroda w IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Fide et Amore” w Żorach za utwór Fide et amore na chór mieszany (2019)
 • Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2020)

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Programowej Festiwalu „Katowice Kultura Natura” (od 2015)
 • Członek redakcji „Scontri” (od 2015)
 • Wiceprezydent International Edvard Grieg Society (od 2019)
 • Członek zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich (od 2017)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Publikacje książkowe (monografie):

 • „Signifying Angels. Analyses and Interpretations of Rautavaara’s Instrumental Compositions”, Helsinki 2010
 • „The Sound of Finnish Angels. Musical Signification in Five Instrumental Compositions by Einojuhani Rautavaara”, Hillsdale/New York 2011
 • „Le Nouveau Grieg. Tendencje modernistyczne w twórczości Edvarda Griega na przykładzie opp. 54, 66 i 72”, Katowice 2019

Redakcje:

 • „Edward Grieg i jego czasy”/ „Edvard Grieg and His Times”, red. Wojciech Stępień, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach&Frodo, Katowice 2016
 • „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, tom 3”, red. Eugeniusz Knapik, Agnieszka Woźniakowska, Wojciech Stępień, Jarosław Szurman, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016
 • „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, tom 4”, red. Eugeniusz Knapik, Agnieszka Woźniakowska, Wojciech Stępień, Jarosław Szurman, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016
 • „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. Jolanta Szulakowska, Wojciech Stępień, Magdalena Stochniol, Bartłomiej Barwinek, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2018

Publikacje w monografiach wieloautorskich:

 • „A Theory of Angels in Rautavaara’s Instrumental Music”, [w:] „Before and After Music. Proceedings of the 10th International Congress of the International Project on Musical Signification. Vilnius, 21-25 October 2008”, red. Lina Navickaité-Martinelli, Helsinki-Imatra 2010
 • „Kręgi anielskie w muzyce Einojuhani Rautavaary”, [w:] „Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz Przybylski in Memoriam”, red. Ewa Kowalska-Zając, Marta Szoka, Łódź 2012
 • „Ockeghem’s Canon Deo Gratias – an Experimental Interpretation”, [w:] „Music: Function and Value. Proceedings of the 11th International Congress on Musical Signification, Cracow, 27 September-2 October 2010”, t. 2, red. Teresa Malecka, Małgorzata Pawłowska, Kraków 2013
 • „Obsesyjne symbole w twórczości Einojuhani Rautavaary”, [w:] „Musica inter artes. Muzyka – sztuki plastyczne – teatr – literatura – filozofia”, red. Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok, Katowice 2013
 • „Edward Grieg i Polska”, [w:] „Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów”, red. Agnieszka Rosales Rodriguez, Zbigniew Skowron, Warszawa 2014
 • „W poszukiwaniu utraconej melodii. Współczesne odrodzenie muzyki średniowiecza”, [w:] Studia Gdańskie 34/2014
 • „Norwegian Orientalism in Edvard Grieg’s String Quartets”, [w:] „Edvard Grieg. Life and Music”, red. Markéta Štefková, Bratislava 2016
 • „Grieg jako twórca narodowy, europejski i uniwersalny”, [w:] Edward Grieg i jego czasy, red. Wojciech Stępień, Katowice 2016
 • „Śpiewy z Taize – na drodze ku hezychii i ekumenii”, [w:] „Studia Pastoralne” 12/2016
 • „Trio d-moll op. 120 i ostatnia faza twórczości kameralnej Gabriela Fauré, [w:] Styl późny
  w muzyce, literaturze i kulturze, tom 4”, red. Eugeniusz Knapik, Agnieszka Woźniakowska, Wojciech Stępień, Jarosław Szurman, Katowice 2016
 • „Karol Szymanowski’s and Ignacy Jan Paderewski’s Songs in the Light of Grieg’s Works”,
  [w:] “Edvard Grieg, sein Umfeld, seine Nachfolge. Neue Forschungen, 7. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress am 14. Und 15. Oktober 2016 in Leipzig“, red. Helmut Loos, Patrick Dinslage, Leipzig 2018
 • „Berlińscy nauczyciele kompozycji w pierwszej połowie XX wieku, [w:] U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. Jolanta Szulakowska, Wojciech Stępień, Magdalena Stochniol, Bartłomiej Barwinek, Katowice 2018

Publikacje w czasopismach muzycznych:

 • „Przerażający anioł – od poetyckiej figury do mitycznego archetypu. O kompozycjach anielskich Einojuhani Rautavaary”, „Res Facta Nova” 11(20)/2010
 • „Kohti universaalia pyhyyttä. Einojuhani Rautavaaran musiikki ja estetiikka“, „Synteesi“ 2/2011
 • “Musical Categories of the Uncanny in Edvard Grieg’s ‘Troll Music’”, „Studia Musicologica Norvegica” 38/2012
 • ”Świat oper Einojuhani Rautavaary”, „Res Facta Nova” 14/2013
 • „Kalevala-sarja Uuno Klamiego jako dzieło przełomowe fińskiego narodowego modernizmu”, „Avant” 1/2016
 • „Grieg a Karłowicz”, „Teoria muzyki” 10/2017

Artykuły opublikowane w internecie:

 • The Mythological and Supernatural Elements in Edvard Grieg’s Music, artykuł na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 

Hasła encyklopedyczne:

 • „Tarasti“ (t. IX, Encyklopedia Muzyczna PWM, 2009)

Recenzje:

 • „Siglind Bruhn: Messiaen’s Contemplations of Covenant and Incarnation“, „Muzyka” 2(217)/2010

Przekłady z języka angielskiego:

 • Siglind Bruhn, „Astronomia, matematyka i religia w operze Die Harmonie der Welt Paula Hindemitha”, współpraca Marcin Trzęsiok. „Scontri” 2/2015

Publikacje w książkach programowych i inne:

 • Autorstwo esejów programowych dla festiwali i instytucji muzycznych, w tym:
 • Festiwal Katowice Kultura Natura Kultura
 • Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
 • Uzupełnienie i rozbudowanie tekstów do przewodnika GPS „Śladami wielkich kompozytorów” po miejscach związanych z Edvardem Griegiem, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2013

Publikacje w książeczkach płytowych:

 • „Stanisław Bromboszcz, Muzyka kameralna”, [wykonawcy różni] płyta DUX 2013

Recenzowanie publikacji w czasopismach krajowych:

 • „Teoria muzyki”: 4/2014 , 5/2014, 6/2015, 7/2015, 12/2018
 • „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”: 2015-2016

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Kompozycje:

Dzieła wokalne, wokalno-instrumentalne:

a) sceniczne

 • 2019: Czarne lustro – opera kameralna do libretta Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk na sopran chłopięcy, mezzosopran, tenor, baryton, bas, chór męski, consort viol da gamba i perkusję (link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=Q86-_QtQrKA&t=1159s)

b) oratoryjno- kantatowe

 • 2002-2003: Missa ,,Domus Dei” na sopran, mezzosopran, chór mieszany i orkiestrę
 • 2004: Hymny brewiarzowe na chór mieszany, zespół instrumentów dętych i perkusji do słów hymnów brewiarzowych w języku polskim

c) pieśni

 • 1999: Cztery pieśni do słów L. Staffa na sopran i fortepian
 • 2000-2001: Biel - cykl pieśni do słów ks. J. Twardowskiego, ks. J. Baki na sopran, baryton, flet, fortepian
 • 2001: Poemat ,,kiedy pada śnieg..”  do słów  B. Czaykowskiego na baryton i fortepian
 • 2003-2004: Pieśni liturgiczne na sopran, obój, rożek angielski do tekstów łacińskiej mszy
 • 2018, 2020: Five Letters to the Beautiful Knight do słów R. de Vaqueiras na baryton i violę da gamba (link do nagrania: https://youtu.be/fDVDlgANVxM)
 • 2020-2021: Wind Whines - trzy pieśni do słów Jamesa Joyce`a na baryton i fortepian

d) chóralne

 • 2003: Credo na chór mieszany
 • 2004: Kyrie na ośmiogłosowy chór mieszany
 • 2016: Amor facit do słów Johna z Hoveden na chór mieszany (druga wersja: Fide et Amore) (link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=5K-3pififVw&t=100s)
 • 2016: O Crux do słów Reginalda z Canterbury na chór mieszany
 • 2017: Christiani plaudite do słów Piotra Abelarda na chór mieszany

Dzieła instrumentalne:

a) orkiestrowe

 • 2000: Wędrujące klasztory na flet i orkiestrę smyczkową
 • 2005: Koncert wiolonczelowy „Dla Cierpiących Aniołów”

b) kameralne

 

Strona internetowa kompozytora: https://www.wojciechstepien.com/

 


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności