Biografie

Polok Bernard, prof. zw. dr hab. (zmarł)

Polok Bernard, prof. zw. (zmarł 14.10.2008 r.)

Bernard Polok - absolwent Państwowej Wyższej Muzycznej w Katowicach w klasie wiolonczeli prof. Józefa Drohomireckiego.

Działalność artystyczną i dydaktyczną rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu Liceum Muzycznego w Katowicach w roku 1957. Został zatrudniony najpierw jako muzyk wiolonczelista, a od roku 1963 na stanowisku koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej w Katowicach, którą to funkcję pełnił do roku 2005. Uczestniczył w tym czasie we wszystkich wydarzeniach artystycznych Filharmonii, występując na prestiżowych estradach w kraju oraz niemal wszystkich krajach europejskich, w Japonii i na Tajwanie. wykonując odpowiedzialne partie solowe. Brał udział także w nagraniach płytowych orkiestry, których Filharmonia posiada w swoim dorobku około dwudziestu. Czynnie działał jako solista i kameralista występując w kraju i zagranicą, na festiwalach oraz w radiu i telewizji. Jest również „prawykonawcą” wielu utworów wiolonczelowych kompozytorów polskich (m.in. J.W. Hawela i J. Świdra)

Od roku 1957 prowadził działalność pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia. Od roku 1974 był zatrudniony w Akademii Muzycznej w Katowicach. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1990 roku - od roku 2000 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Jego absolwenci (ok. 30) zajmują odpowiedzialne stanowiska w zespołach w kraju m.in. w Filharmonii Śląskiej i w NOSPR oraz zagranicą (Anglia, Niemcy, Kanada, Szwecja) oraz zajmują się działalnością pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym wszystkich szczebli. Prof. Bernard Polok przez wiele kadencji (1984-90 oraz 1996-2002) pełnił funkcję prorektora ds. naukowych i artystycznych, organizując w tym czasie wiele cykli koncertów dla publiczności miasta i regionu.

W latach 1990-2002 był czynnym członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Jest autorem kilkudziesięciu recenzji w przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia, doktoratów, habilitacji oraz postępowań do tytułu profesora. Jest konsultantem szkolnictwa muzycznego I i II stopnia. Uczestniczył w pracach jury międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursów i przesłuchań wiolonczelistów. Prowadził także warsztaty dla nauczycieli.

Prof. Bernard Polok był członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków: przez kilka kadencji jako członek Zarządu Głównego, obecnie prezes ZO SPAM w Katowicach. 

Ważniejsze odznaczenia i nagrody:

▪                Krzyż Kawalerski OOP – 1985

▪                Indywidualne Nagrody Ministra Kultury – 1987, 1991, 1999, 2003 (czterokrotnie)

▪                Zasłużony Działacz Kultury – 1976

▪                Złota Odznaka SPAM – 1983

▪                Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2000

▪                Nagroda Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury - 2002

▪                Brązowy Medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - 2006


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności