Biografie

Pasternak Anetta, prof. dr hab.


Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Edukacji Muzycznej na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na Specjalności Rytmika wykłada następujące przedmioty: rytmikę i solfeż dalcroze’owski, kompozycję ruchową utworów muzycznych oraz metodykę nauczania rytmiki. W ramach studiów Podyplomowych Muzykoterapii prowadzi zajęcia rytmiki w ujęciu terapeutycznym. Jest kierownikiem artystycznym Teatru Rytmu „Katalog” działającego w ramach Koła Naukowego Rytmiki Akademii Muzycznej w Katowicach.

 

Laureatka II Europejskiego Konkursu Rytmiki w Trossingen (Niemcy) i XXVI Spotkań Teatralnych w Tychach. Pomysłodawca Ogólnopolskiej Sesji Warsztatowej nt. „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych”, którą organizuje od 2002 roku.

 

Prowadziła liczne wykłady oraz zajęcia warsztatowe w kraju i za granicą m.in. w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, a także University of Music and Performing Arts w Wiedniu, Royal College of Music w Sztokholmie, Coventry University w Wielkiej Brytanii, Showa University of Music w Tokio, Instytucie Rytmiki w Hellerau, Instytucie E. Jaques-Dalcroze’a w Genewie, Uniwersytecie Pedagogicznym w Odessie oraz Sumach, University of Washington w Seattle, Westminster Choir College w Princeton (Dalcroze Society of America), oraz na Tajwanie (Dalcroze Society of Taiwan).

 

Specjalizuje się w interpretacjach ruchowych muzyki XX wieku. W sferze jej szczególnych zainteresowań pozostaje solfeż dalcroze’owski, a także terapeutyczny aspekt metody rytmiki. Posiada długoletnie doświadczenie związane z zastosowaniem rytmiki na etapie edukacji wczesnoszkolnej w szkołach ogólnych oraz muzycznych.  

 


 

Anetta Pasternak (PhD, hab.) has graduated from the Academy of Music in Poznan, Department of Music Education and Eurhythmics (MA in Eurhythmics). She presently works as a professor assistant in the specialty of Eurhythmics, Department of Composition, Interpretation, Education, and Jazz at the Academy of Music in Katowice, where she teaches rhythmics, solfège, plastique animée and methodology of teaching eurhythmics. As its artistic director she promotes the Scientific Circle of Eurhythmics with its artistic branch, the Theatre of Rhythme "Katalog".

Anetta Pasternak was awarded the first prize at the Second European Eurhythmics Competition in Trossingen, Germany, and she won the first prize at the XXVI Tychy Theatre Meetings. She is the organizer of the annual all-Polish workshop session called "Music and Movement in Therapeutic Activities".

 

Included among her many lectures and workshops given in Poland and abroad are:

 

Austria (University of Music and Performing Arts), Germany (Institute of Eurhythmics in Hellerau), Great Britain (Coventry University), Japan (Showa University of Music – Jaques-Dalcroze Society of Japan), Sweden (Royal College of Music in Stockholm), Switzerland (E. Jaques-Dalcroze Institute in Geneva), Ukraine (Pedagogical University in Odessa and Sumy), Taiwan (Dalcroze Society of Taiwan), USA (Dalcroze Society of America).

 

She specializes in interpretation of 20th-century music, and using Dalcroze method in music therapy.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności