Biografie

Glenc Jacek, prof. dr hab.

fot. Marek Galica

fot. Marek Galica

Jacek Glenc, ur. 1967 w Rybniku. Polski kompozytor, aranżer, pianista, organista, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studiował kompozycję i aranżację w klasie prof. Andrzeja Zubka, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w 1991 roku. W latach 1991-1993 naukę kompozycji kontynuował u Wojciecha Kilara.  Profesor sztuk muzycznych.  Prorektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na lata 2016-2020 i 2020-2024. Członek zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich, członek zwyczajny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (Sekcja Autorów Dzieł Muzyki Poważnej – A) oraz członek  Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. 

W roku 2013 otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Rybnika Złotą Honorową Lampkę Górniczą – nagrodę w dziedzinie kultury – za wybitne osiągnięcia i znaczące sukcesy artystyczne oraz rozsławianie Rybnika i Górnego Śląska poprzez twórczość kompozytorską chóralną i instrumentalną w kraju i na świecie

W swojej twórczości łączy elementy muzyki klasycznej i jazzu. Dominujący nurt jego twórczej działalności stanowi muzyka chóralna oraz utwory fortepianowe należące do gatunku refleksyjnej ballady jazzowej. Bogaty dorobek kompozytorski Jacka Glenca (ok. 300 dzieł muzycznych)  obejmuje utwory symfoniczne, kameralne, chóralne, fortepianowe i organowe. Jako kompozytor, aranżer i instrumentalista współpracując z solistami, zespołami chóralnymi i orkiestrowymi wydał dziewięć monograficznych płyt CD: Themes from private collection – na fortepian solo (1994), Bóg sie rodzi – kolędy polskie na tenor i orkiestrę symfoniczną (2003), Reflections – Preludes and Waltzes for Piano (2005), Zaśpiewajmy Mu wesoło! – 20 kolęd i pastorałek na chór mieszany i głosy solowe a cappella (2007), Religioso e poetico – autograf kompozytora – utwory na chór mieszany a cappella (2009), Smyczkowo i symfonicznie (2016), Pozwól mi Twe męki śpiewać10 Pieśni Wielkopostnych na chór żeński a cappella a 3 voci (2017), Jak ze Susca powandruje – 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a cappella (2018), The Music of my Soul - Michał Korzistka plays Jacek Glenc (2019). W dorobku wydawniczym Jacka Glenca znajdują się także publikacje naukowe oraz nutowe. Jest on autorem książek: Lamentoso e Notturno – dyptyk na orkiestrę smyczkową jako próba wykreowania nowej jakości obrazu muzycznego (2013), Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji (2015), Harmonia jazzowa – kluczowa problematyka stylistyczno-estetyczna (2015) oraz publikacji nutowych: Lamentoso e Notturno na orkiestrę smyczkową (2013), 20 Piano Pieces (2013), Bracia patrzcie jeno! – 20 kolęd i pastorałek na chór mieszany i głosy solowe a cappella (2014), 10 Pieśni Wielkopostnych na chór żeński a cappella (2017), Jak ze Susca powandruję 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a cappella (2018), 10 Piano Preludes on the Purest Love (2019), Koncert na orkiestrę smyczkową (2021). Działalność koncertowa Jacka Glenca obejmuje recitale, koncerty kameralne oraz chóralne. Poza Polską koncertował m.in. w Niemczech, Austrii, Holandii, Chorwacji, Czechach, na Słowacji i we Włoszech.


Obecnie pracuje na stanowisku profesora na wydziałach: Jazzu i Muzyki Rozrywkowej  oraz Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prowadząc klasę kompozycji i aranżacji oraz wykładając szereg przedmiotów teoretycznych, m.in.: harmonia jazzowa, kontrapunkt, współczesne techniki kompozytorskie, instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji czy literatura muzyki filmowej i musicalowej, do której jako pierwszy w Polsce opracował autorski program dydaktyczny. Jako juror oraz członek Rady Artystycznej uczestniczy w wielu konkursach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą. 


Posłuchaj utworów, mp3 (załączniki):


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności