Biografie

Chełmecki Jarosław, adt dr

Jarosław Chełmecki

Jarosław Chełmecki

Wykształcenie:

 • 2002: magisterium na podstawie prezentacji utworu Song of Songs na sopran, baryton, chór
  i orkiestrę symfoniczną (promotor prof. Eugeniusz Knapik), specjalność: kompozycja, Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • 2011: doktorat na podstawie prezentacji utworu Magnificat na sopran, chór męski, 4 harfy
  i instrumenty (promotor prof. Eugeniusz Knapik, recenzenci: prof. Bronisław Kazimierz Przybylski, dr hab. Wojciech Widłak), specjalność: kompozycja, Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Zatrudnienie:

 • Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach: 2002-2011 asystent, od 2011 adiunkt

Stypendia:

 • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001
 • Stypendium Fundacji Ernsta von Siemensa (skomponowanie Madrygału I)
 • Stypendium ZKP „60 zamówień na 60-lecie ZKP” (skomponowanie Madrygału II)

Nagrody:

 • II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozytorów im. A. Krzanowskiego za utwór Agnus Dei na chór mieszany (Bielsko-Biała 1997)
 • Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Msza Bogucka” za utwór Missa brevis na głosy solowe, chór i organy (1998)
 • III nagroda (dwukrotnie) na Ogólnopolskim Konkursie na Fugę (Bydgoszcz 1999, 2000)

Pełnione funkcje:

 • Członek Komisji Stypendialnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Członek Rady Bibliotecznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Kompozycje:

Dzieła wokalne, wokalno-instrumentalne:

 • 1997: Agnus Dei na chór mieszany
 • Adveniat Jesu Christe na sopran, chór, perkusję i flet piccolo
 • 1998: Missa brevis na sopran, alt, tenor, bas, chór i organy
 • Żądza i Miłość do słów K. Iłłakowiczówny na tenor, sopran i fortepian
 • 2000: Homo factus: Et homo factus est (II wersja), Crucifixus, Et resurrexit na solistów, chór  i 2 fortepiany
 • Missa brevis na chór mieszany
 • 2001: Ego sum lux na chór i altówkę
 • 2002: Song of Songs na sopran, baryton, chór i orkiestrę symfoniczną
 • 2005: Madrygał I na sopran chłopięcy, chór, flauto traverso, smyczki i perkusję
 • 2007: Madrygał II na sopran i instrumenty
 • Magnificat na sopran, chór męski, 4 harfy i instrumenty
 • 2009: Madrygał III na 12 głosów mieszanych
 • 2011: Kwiaty i trawy na chór mieszany
 • 2019: Święty Walenty, witamy cię na chór mieszany i organy

Dzieła instrumentalne:

 • 1997: Introdukcja na skrzypce, altówkę, klarnet i fortepian
 • Hommage à Lutosławski Strawiński Messiaen na fortepian
 • 1999: Gorgona Medusa na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian
 • Taniec Szaleńca na fortepian
 • 2000: Intrada na orkiestrę smyczkową
 • Pieśń o Czasie na skrzypce, fagot i fortepian 
 • 2001: andante corrente na nonet dęty i fortepian
 • 2003: Serenada na skrzypce i fortepian
 • 2007: Concerto na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową
 • 2009: chant éternel na orkiestrę symfoniczną
 • 2014: Sursum corda [Mont Blanc Symphony] na orkiestrę symfoniczną

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności