Biografie

Barwinek Bartłomiej, asyst.

Bartłomiej Barwinek

Bartłomiej Barwinek

Wykształcenie:

 • 2016: magisterium („Primus Inter Pares”) na podstawie pracy: Modernistyczna retoryka muzyczna w oratorium „Das Unaufhörliche” Paula Hindemitha (promotor: dr hab. Marcin Trzęsiok), specjalność: teoria muzyki, Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • 2018: magisterium (z oceną celującą) na podstawie pracy: Styl późny Césara Francka w „Trois Chorals pour Grand Orgue” (1890). Geneza i idea (promotor: prof. dr hab. Julian Gembalski), specjalność: gra na instrumencie – organy, Wydział Wokalno-Instrumentalny, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Zatrudnienie:

 • Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: od 2016 asystent
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach: od 2016 nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych, od 2020 kierownik Sekcji Teorii

Stypendia:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013/2014)
 • Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach (2013/2014)

Nagrody:

 • Medal „Primus Inter Pares”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2016)
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013)

Pełnione funkcje:

 • Członek redakcji „Scontri” (od 2017)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Publikacje książkowe (monografie):

 • „Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010)”, Urząd Miasta Katowice, Katowice 2013
 • „Sześć rozmów z Profesorem Julianem Gembalskim”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2020

Redakcje:

 • „Klucz” 12/2013 [wraz z M. Trzęsiokiem]
 • „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2018

Publikacje w monografiach wieloautorskich:

 • „Relacje kulturalne polsko-francuskie od połowy XVII wieku do wybuchu II wojny światowej. Krótki przegląd zagadnienia”, [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018
 • „Relacje kulturalne polsko-niemieckie od czasów saskich do wybuchu II wojny światowej. Próba szkicu poglądowego” [wraz z A. Nowok-Zych], [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018

Publikacje w czasopismach muzycznych:

 • „Dlaczego klasycy? Refleksja po »Warszawskiej Jesieni 2012«”. „Klucz” 12/2013
 • „Być bliżej Bacha. Zakończył się VII Śląski Festiwal Bachowski”. „Klucz” 12/2013
 • „Emblemat jako środek nowej retoryki muzycznej w oratorium Das Unaufhörliche (1931) Paula Hindemitha”. „Teoria Muzyki” 11/2017
 • „Dziedzictwo utracone. Losy zabytkowych organów Johanna Gottfrieda Herbsta z kościoła ewangelickiego w Piechowicach”. „Organy na Śląsku VI”, red. J. Gembalski, Katowice 2019

Recenzje:

 • Cykliczny felieton recenzencki o koncertach na terenie Górnego Śląska: „Ruch Muzyczny” (od 2013)
 • „Powrót do ziemi obiecanej”. „Ruch Muzyczny” 1/2019, [o festiwalu „Brand-New Music”, 12-16 grudnia 2018, Katowice]
 • „Lento ma non troppo, un poco moderato”. „Ruch Muzyczny” 3/2019, [o festiwalu „Dni Mieczysława Wajnberga”, 17-21 stycznia 2019, Katowice]
 • „Organista w podróży”. „Ruch Muzyczny” 6/2019, [o książce „Organy na krańcach świata. Marek Stefański w rozmowie z Mateuszem Borkowskim”]

Publikacje w czasopismach humanistycznych:

 • „Teologiczny pesymizm a filozofia pojednania. Niebo i Ziemia w Brahmsowskiej wizji Hyperiona pieśni Losu Friedricha Hölderlina”, „Konteksty” 3/2018 (322)

Publikacje w książkach programowych:

 • III Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych 2012, red. S. Kosz, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2012
 • Uroczysty koncert w 80. rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 29 marca 2017
 • Wolfgang Amadeusz Mozart – „Czarodziejski flet”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 25-26 kwietnia 2017

Publikacje w książeczkach płytowych:

 • „Sounds of the North. Chamber Music”, DUX 1260, 201
 •  „De Profundis Psalmorum, Michał Duźniak – organy”, Ars Sonora, ARSO-CD-69, 2016
 • „Arabesque: Wojciech Trefon – harfa, Maria Gmyrek – saksofon”, Trefon-Gmyrek DUO, 2017
 • „Pejzaż muzyczny. Paleta współbrzmień”, Chór Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Chór Dziecięcy Minorek z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie, Anna Ostrowska – dyrygent, Ars Sonora, ARSO-CD-82, 2017
 • „Ex operibus romanticorum, Michał Duźniak – organy”, seria: „Organy Śląska Opolskiego”, vol. 23, 2018

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I PRELEGENCKA

 • Jako organista (solista, kameralista i muzyk orkiestrowy) brał udział w wielu koncertach
  i festiwalach, takich jak m.in. „Juniores Priores Organorium Seinensis” w Sejnach, „Anima Mundi” w Kielcach, „Muzyka Organowa w Katedrze” w Katowicach, „Dni Muzyki Organowej” w Gliwicach, Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego w Bytomiu, „Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim”, Śląski Festiwal Bachowski, „Wieczory organowe u Świętego Józefa” w Chorzowie, Zagłębiowski Festiwal Organowy, „Muzyka organowa u Świętej Rodziny”, Bytomskie Koncerty Organowe, „Koncerty Wyższobramskie” w Cieszynie, „Cantus Organi” w Wołowie, Kluczborskie Koncerty Organowe, Śląski Festiwal Ziemi Prudnickiej im. Ludwiga van Beethovena. Koncertował w Holandii i na Litwie.
 • Współpracował z Orkiestrą Muzyki Nowej, zespołami Cantus Floridus i Contento Core, a także z Chórem Politechniki Świętokrzyskiej, wraz z którym nagrał płytę CD „Cantate Domino” (2010)
 • Jako prelegent opatrywał słowem liczne koncerty i festiwale organizowane przez górnośląskie instytucje kulturalne, m.in. NOSPR, Filharmonię Śląską, Akademię Muzyczną w Katowicach czy IPiUM „Silesia”.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności