Biografie

Nowok-Zych Agnieszka, wykł.

Agnieszka Nowok-Zych

Agnieszka Nowok-Zych

Wykształcenie:

 • 2013: magisterium (z wyróżnieniem) na podstawie pracy „Rytuał – magia – religia. ФYΛAKTHPION (Phylakterion) Pawła Szymańskiego” (promotor: dr hab. Wojciech Stępień), specjalność: teoria muzyki, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • 2013: licencjat (z wyróżnieniem) na podstawie pracy „In memoriam castri. Działalność stowarzyszenia Genius Loci ze szczególnym uwzględnieniem badań sondażowych średniowiecznego gródka stożkowatego w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach 2013” (promotor: dr hab. Anna Gomóła), specjalność: teoria kultury, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zatrudnienie:

 • Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: od 2013 wykładowca
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, od 2014 nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych

Stypendia:]

 • Stypendium JMG Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  dla najlepszych studentów (2009-2012)
 • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce (2010/2011, 2011/2012)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2012/2013)

Pełnione funkcje:

 • członek redakcji „Scontri” (od roku 2015)
 • stały współpracownik Polskiego Radia Katowice w ramach audycji „Res Musica” (od  roku 2017)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje w monografiach wieloautorskich:

 • „Romantyczność w ujęciu X muzy, czyli Fryderyk Chopin na szklanym ekranie”, [w:] „Oblicza romantyczności w muzyce polskiej od Chopina do czasów współczesnych”, red. D. Kanafa,
  K. Stefański, Wrocław 2010
 • „Rytuał-magia-religia. Phylakterion Pawła Szymańskiego”, [w:] „Piękno zespolić ze sobą. Korespondencja na styku sztuk”, red. K. Klauza, J. Cieślik-Klauza, Białystok 2015
 • „On the Limit of Cultures and Arts: The Specifity of the Creative Activity of José María Sánchez-Verdú”, [w:] Muzikos Komponavimo Principai: XX a. antroji puse: XXI a. pradžia. Principles of Music Composing: The Seconf Half of the 20th – Beginning of the 21st Century”, Vilnius 2016
 • „Relacje kulturalne polsko-niemieckie od czasów saskich do wybuchu II wojny światowej. Próba szkicu poglądowego” (współautorstwo B. Barwinek), [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018
 • „Mieczysław Wajnberg i Julian Tuwim: inspiracje i paralele”, [w:] „Dzieło muzyczne wobec przeszłości i współczesności/ The Past and Present in a Musical Work” (w przygotowaniu)
 • „Wajnberg-Tuwim-Broniewski. Symphony no. 9 „Saved Poems” - a Critical Study”, [w:] „Mieczysław Weinberg: between East and West” (w przygotowaniu)
 • „Cykl pieśniowy „Stare listy” Mieczysława Wajnberga”, [w:] „Mieczysław Weinberg – twórca wobec historii: tożsamość, interpretacje, konteksty. Konferencja naukowa w 100 rocznicę urodzin kompozytora, 7-10 XI 2019” (w przygotowaniu)

Hasła encyklopedyczne:

 • hasło „Michał Spisak”, [w:] „Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1919-2018), Fundacja MEAKULTURA, Save the Music, 2019

Publikacje w czasopismach muzycznych:

 • „Amadeusz” Milosa Formana. Część I – fakty i mity”, „Amadeusz” Milosa Formana. Część II – muzyka”, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2013
 • „Nadczłowiek, dramat i katharsis. O filozoficzno-estetycznych aspektach reformy opery Ryszarda Wagnera”, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2013
 • „Mozart i jego "Listy", listy i "ich" Mozart”, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2013
 • „Wizytówka Aleksandra Nowaka”, cykl wizytówek młodych polskich kompozytorów, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2013 
 • „Warszawskiej Jesieni” portrety kobiece”. „Klucz” 12/2013
 • „Każdy anioł przeraża. Melancholia w operze „Aura”José Maríi Sáncheza-Verdú ”. Scontri” 3/2016 
 • „Symfonia pocieszenia? Rzecz o Symfonii op. 152 „Kadisz” Mieczysława Wajnberga”. „Res Facta Nova” 2017
 • „Mieczysław Wajnberg a kategoria pogranicza”. „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”  46 (3/2020) 

Wywiady:

 • „Dariusz Przybylski – tworzenie piękna”, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2013
 • „Chciałabym coś na opak”. Rozmowa z Anną Serafińską, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2013
 • „Wagner? Koniecznie!”. Rozmowa z Tomaszem Koniecznym, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2014 
 • „Okiełznanie wyobraźni”. Rozmowa z Eugeniuszem Knapikiem, „Ruch Muzyczny” 9/2014
 • „Kilka pytań przed „Wielkim Konkursem”. Wywiad z Tymoteuszem Biesem, Szymonem Nehringiem i Łukaszem Mikołajczykiem, czasopismo internetowe MEAKULTURA, 2015
 • „Brzuch wielkiego wieloryba”. Rozmowa z Joanną Wnuk-Nazarową, „Ruch Muzyczny” 3/2015
 • „Dźwięk – świat sam w sobie”. Rozmowa z Anną Szostak-Myrczek, „Ruch Muzyczny” 10/2018
 • Rozmowy ze Stanisławem Skrowaczewskim, Jerzym Bauerem oraz Zbigniewem Bargielskim,
  [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018
 • „Nie komplikować prostoty”. Rozmowa z Arkadiuszem Kubicą, „Ruch Muzyczny” 2/2019
 • „Czterogłos na czterdziestolecie”. Rozmowa z Kwartetem Śląskim, „Art post” 3(28)/2019

Recenzje:

 • „Ruch Muzyczny” (od roku 2011)
 • czasopismo Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” (2017-2020)
 • czasopismo „Czas na muzykę” Działu Edukacji Muzycznej Instytucji  Kultury im. Krystyny Bochenek – Katowice Miasto Ogrodów (od roku 2020)

Publikacje w książeczkach płytowych:

 • „Telemann. Solos & Trios”, wyk. Extempore Ensemble, DUX 2018
 • „ReViolation. Druzhinin, Vieuxtemps, Weinberg. Bacewicz”, wyk. Krzysztof Komendarek-Tymendorf, NAXOS 2020

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I PRELEGENCKA

Współpraca z instytucjami, towarzystwami, festiwalami i konkursami (prelekcja/praca redaktorska)

 • Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
 • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
 • Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
 • Scena za Szybą
 • XXVIII i XXIX Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej UŚ
 • Fundacja „MEAKULTURA”
 • Towarzystwo Przyjaciół Narodowej Orkiestry Polskiego Radia
 • Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego
 • Związek Kompozytorów Polskich – oddział śląski
 • Festiwal Katowice Kultura Natura
 • Festiwal Brand New Music
 • Śląska Trybuna Kompozytorów
 • 8. Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Współczesna
 • XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
 • XIII Ogólnopolski Festiwal Promocyjny Sierpień Talentów
 • XXIX i XXX Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych
 • VI Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „KODY”
 • Student Art Festival
 • Festiwal Poznań - Baroque
 • X Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga
 • I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego
 • XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • III Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Patri Patriae
 • I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Mistrzowie Modlitwy Muzyką”

 


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności